Zanimivo je, da je glavni razlog, čemu ljudje pri nas iščejo novo službo, nezadovoljstvo s plačo in ugodnostmi, medtem ko je na svetovni ravni ta razlog šele na četrtem mestu. 40 odstotkov anketirancev iz vseh držav navaja, da iščejo novo službo zaradi višjega ali boljšega položaja, 26 odstotkov zaradi pomanjkanja priložnosti za karierni napredek in 25 odstotkov zaradi želje po drugačnem delu. Pri nas kot dodatni najpogostejši razlog navajajo še občutek, da jih na trenutnem delovnem mestu ne cenijo dovolj. »V našem podjetju so odnosi na prvem mestu. Plača je pomemben dejavnik, še zdaleč pa ni glavni razlog za menjavo službe pri nas. Plačno strukturo imamo oblikovano na način, da vsakemu zaposlenemu zagotavlja kakovostno življenje. Res pa je, da z zadnjimi vladnimi ukrepi vedno težje zagotavljamo plačna sorazmerja in ohranjamo motivacijo in nagrajevanje uspešnih zaposlenih, kar zagotovo vpliva na njihovo zadovoljstvo,« je pojasnila Katja Muzlovič, izvršna direktorica podjetja Automatic Servis, ki je finalist Zlate niti med velikimi podjetji. V podjetju Lunos, finalistu Zlate niti med malimi podjetji, je dobra plača le eden od razlogov zadovoljstva, veliko pa je vredno spoštovanje sodelavcev. »Seveda je dobro plačilo za dobro opravljeno delo zelo pomembno. Pri nas imamo nadpovprečne plače in tudi druge ugodnosti, ki so v skladu s filozofijo podjetja. Trinajsta plača, božičnica in stimulativno mesečno nagrajevanje so naša stalna praksa. Dvakrat na leto organiziramo timbilding, enkrat na leto peljemo sodelavce na daljše potovanje, vmes pa se tudi neformalno radi dobimo ob kakšnih priložnostih. Gre predvsem za to, da ljudje radi pridejo v službo, se počutijo sproščeno in varno, hkrati pa so visoko motivirani za doseganje nadpovprečnih rezultatov. Vsi se namreč zavedamo, da samo tako lahko uživamo vse te privilegije. Posledica tega je, da vsako leto dvigujemo dodano vrednost na zaposlenega, ki je v lanskem letu že presegla 200.000 evrov,« nam je povedal Milan Kuster, direktor Lunosa.

Najboljši kandidati zasuti s ponudbami za delo

Večina sodelujočih v raziskavi, teh je 74 odstotkov, večkrat na leto prejema ponudbe s kariernimi priložnostmi, 39 odstotkov celo vsak mesec. Pri nas je ta delež precej manjši, saj le petina anketirancev poroča, da so mesečno ali tedensko stopali v stik z njimi glede zaposlitvenih priložnosti. Raziskava razkriva, da so najbolj zaželeni kandidati tisti, ki delajo na področju informatike, digitalizacije in prodaje, takoj za njimi pa so tisti v gostinstvu ter transportu in logistiki. V podjetju Lumentum, ki je finalist Zlate niti med srednje velikimi podjetji, je več kot polovica zaposlenih visokoizobraženih, največ inženirjev z različnih področjih. »Pri zaposlovanju pogosto iščemo kandidate s posebnimi znanji, to so po navadi kemiki, fiziki, strojni in elektroinženirji. Takšnih kadrov v Sloveniji ni težko dobiti, je pa bistveno težje najti specialista, ki bi znal razviti optično vlakno ali upravljati naše stroje. Ker dober glas seže v deveto vas, z zaposlovanjem nimamo težav. Zadovoljstvo naših zaposlenih je zelo visoko in je eden glavnih ciljev podjetja,« je prepričan Gregor Aršič, direktor Lumentuma.

V Lunosu je največ zaposlenih v komerciali in prodaji, sledijo projektanti prezračevalnih sistemov in sodelavci za podporo pri poslovanju. Precej poslovnih procesov opravljajo tudi z zunanjimi sodelavci – v razvoju, proizvodnji, marketingu, financah in pri pravnih zadevah. Gre za dolgoročna sodelovanja, pravijo v podjetju, ki temeljijo predvsem na zaupanju: »Fluktuacije kadrov pa pri nas praktično ni. Smo homogena ekipa z zdravim jedrom in novi sodelavci se zelo hitro vživijo v naše usmeritve. V zadnjih petih letih še nihče ni zapustil podjetja, zato ker bi videl nekje boljše možnosti ali boljši zaslužek,« je pojasnil prvi mož Lunosa Kuster. V podjetju Automatic Servis pravijo, da jim trenutno uspeva pridobiti ustrezen kader, vendar težje pridobivajo tehnični kader. Ta poklic je že nekaj let deficitaren, zato razmišljajo tudi o vzpostavitvi sodelovanja s šolami, denimo z dijaki pred vstopom na trg dela.