Dnevnik.si

Natečaj Zlate prakse kot odziv na pobude podjetij


V izboru najboljših zaposlovalcev Zlata nit organizator, Dnevnik, družba medijskih vsebin, tradicionalno podeljuje posebna priznanja Zlata nit. Na pobudo proizvodnih podjetij na eni strani in slovenskih družb, vpetih v mednarodne korporacije, na drugi, letošnja Zlata nit dosedanji izbor razširja z natečajem za posebno priznanje v kategoriji Zlatih praks.
K prijavi Zlate prakse spodbujamo podjetja, ki že sodelujejo v Zlati niti, kot tudi organizacije, ki se v Zlato nit še ne vključujejo. Organizacije vabimo, da prijavijo projekte, prakse, pristope, akcije, ideje ali aktivnosti, usmerjene v organizacijske preskoke in kolektivni napredek. Zanimajo nas drzni, novi, drugačni, inovativni, učinkoviti in ustvarjalni pristopi, na katere ste ponosni in jih želite deliti s strokovno, poslovno in širšo javnostjo.

Razpisne kategorije Zlatih praks so:
* spremembe, preobrazba;
* preproste ideje ali projekti s prebojnim rezultatom;
* drzne, nove, drugačne, nore ideje ali pristopi;
* dvig zavzetosti zaposlenih;
* promocija inovativnosti;
* razvoj organizacijske kulture.


Prijave bomo pričeli sprejemati januarja 2020.
Finalisti Zlate niti v kategorijah malih, srednje velikih in velikih podjetij se v izbor za posebno priznanje uvrstijo avtomatično, ostala podjetja pa spodbujamo k prijavi. Sodelovanje je brezplačno. Priznanje je podeljeno na dogodku Zlata nit.

V preteklih letih so posebno priznanje Zlata nit prejeli:
• Iskratel, d. o. o, za projekt poVEZovalne kulture VEZ: Vodenje. Energija. Zaupanje.(ZN 2018)
• Optiweb, d. o. o., za projekt "Razvoj organizacijske kulture: Optikultura". (ZN 2017)
• Lek, d. d., za projekt »Vrnitev možganov v Slovenijo : Bio karierni zajtrk« (ZN 2016)
• Bisnode d.o.o., za sistem razvoja zavzetosti zaposlenih in Bisnode zavezo (ZN 2015),
• ELTEC PETROL d.o.o., za sistematično odkrivanje in razvoj “mladih upov” (ZN 2014),
• Lek, d. d., član skupine Sandoz, za organizacijo in izvedbo foruma regijski BioCamp (ZN 2013).
• Aviat, d.o.o. za povezovanje in združevanje znanja (ZN 2012),
• Krka, d.d. za stabilno rastočega zaposlovalca (ZN 2011),
• Xlab d.o.o. za oblikovanje inovativne organizacijske kulture: (ZN 2010),
• Si.mobil d.d. za najbolj inovativen in družbeno odgovoren odnos do zaposlenih in širšega okolja (ZN 2008),
• Trimo d.d. za najbolj inovativno podjetje med najboljšimi slovenskimi zaposlovalci (ZN 2007),
• Elektronček, d. d. za gazelo med najboljšimi slovenskimi zaposlovalci (ZN 2007).