Dnevnik.si

Natečaj Zlate prakse 2021

Zlate prakse so projekti, pristopi, zanimivi obrati, ideje, povezovanja, ki pospešujejo rast in razvoj ljudi ter krepijo odnose sodelovanja in zavzetosti. Razpis za Zlate prakse je odprt od 1. januarja 2022 do 28. februarja 2022.

Cilj projekta

Z razpisom Zlate prakse želimo medijske žaromete usmeriti na organizacije, ki uporabljajo inovativne pristope k rasti in razvoju ljudi in so s tem zgled in navdih ostalim.

Kdo lahko sodeluje?

K prijavi Zlatih praks spodbujamo podjetja, ki že sodelujejo v Zlati niti, kot tudi organizacije, ki se v Zlato nit še ne vključujejo.

Zakaj sodelovati?

 • Priznanje organizacijam predstavlja pomemben del znamčenja zaposlovalca.
 • Nagrajene organizacije bodo predstavljene v petkovi tiskani izdaji časnika Dnevnik.
 • S prijavo pridobite brezplačen dostop do digitalnih vsebin Dnevnika.
 • S prijavo pridobite dve brezplačni vstopnici na konferenco Zlata nit.
 • Sodelovanje je brezplačno.

Katere so razpisane kategorije?

Prijavljena praksa se lahko nanaša na eno ali več kategorij:

 • Hibridno delo: čas, prostor, tehnologije

Kako ste se povezali v nove, formalne in neformalne oblike druženja in povezovanja v novi normalnosti; povezovanja med podjetji; zanimivi načini uporabe tehnologije; nove organizacijske oblike, procesi, dogovori; drugačni sestanki, novi prijemi.

 • Vodenje, kultura in preobrazba

Uspešni pristopi k vodenju, opolnomočenju ljudi in preobrazbi podjetja; krepitev ali razvoju konstruktivne organizacijske kulture; dvig zavzetosti; razvoj in krepitev vrednot; krepitev trajnostnega voditeljstva; novi sistemi nagrajevanja; drugačni kazalniki uspeha; programi zelene ali digitalne preobrazbe.

 • Interno komuniciranje

Vzpostavitev učinkovitega sistema internega komuniciranja; krepitev transparentnosti komuniciranja; nova orodja, kanali in oblike komuniciranja; kreativne rešitve.

 • Znamčenje delodajalca

Orodja in zanimivi pristopi k razvoju znamke delodajalca. Programi ambasadorstva. Kampanja za pridobitev ciljnih kadrov. Navduševanje za deficitarne poklice.

 • Vključenost in raznolikost

Krepitev medgeneracijskega sodelovanja; programi ali spodbude za raznolikost (spol, starost, narodnost itn.) in vključenost raznolikih ljudi ali skupin. Pobude zaposlenih, ki so bile slišane in uresničene.

 • Zdravje in dobro počutje

Programi za dobro počutje (well-being) ljudi; ukvarjanje s stresom; skrb za kakovost odnosov; razvoj empatije; zanimivi pristopi za ohranjanje zdravja.

 • Vseživljenjsko učenje, osebna rast

Koraki, projekti ali programi, ki so pripeljali do večje prilagodljivosti in agilnosti zaposlenih; spodbude (vseživljenjskemu) učenju; pogum za odstop od tradicionalnega; mentorski ali drugi programi osebnega razvoja; programi za dvig digitalne pismenosti in spretnosti, ki pomenijo preobrazbo načina dela podjetja.

Kdo ocenjuje projekte?

Prijavljene prakse ocenjuje strokovna ekipa projekta Zlata nit.

Kako ocenjujemo?

Zanimajo nas drzni, novi, drugačni, inovativni, učinkoviti in ustvarjalni pristopi, na katere ste ponosni in jih želite deliti s strokovno, poslovno in širšo javnostjo.

Pozitivno so ocenjene prakse, ki temeljijo na ciljih strategije organizacije, so proaktivne v nasprotju z reaktivnimi, temeljijo na jasno definirani problematiki, so vključujoče, imajo definirane merljive cilje in imajo vpliv na dodano vrednost organizacije.

Zlate prakse kot odziv na pobude podjetij

Razpis Zlate prakse je nastal na pobudo proizvodnih podjetij na eni strani in slovenskih družb, vpetih v mednarodne korporacije, na drugi.

Dosedanji nagrajenci

Priznanje za najboljšo Zlato prakso 2020 je bilo podeljeno družbi Lek d.d., za projekt: Young Advisory Board ali svetovalni odbor mladih.

V preteklih letih so posebno priznanje Zlata nit prejeli:

Pivovarna Laško Union, d. o. o., za projekt Smo ambasadorji varnosti, zdravja in odgovornega pitja. (ZN 2019),
Iskratel, d. o. o, za projekt poVEZovalne kulture VEZ: Vodenje. Energija. Zaupanje.(ZN 2018),
Optiweb, d. o. o., za projekt Razvoj organizacijske kulture: Optikultura. (ZN 2017),
Lek, d. d., za projekt Vrnitev možganov v Slovenijo : Bio karierni zajtrk. (ZN 2016),
Bisnode d.o.o., za sistem razvoja zavzetosti zaposlenih in Bisnode zavezo. (ZN 2015),
ELTEC PETROL d.o.o., za sistematično odkrivanje in razvoj “mladih upov” (ZN 2014),
Lek, d. d., član skupine Sandoz, za organizacijo in izvedbo foruma regijski BioCamp (ZN 2013),
Aviat, d.o.o. za povezovanje in združevanje znanja (ZN 2012),
Krka, d.d. za stabilno rastočega zaposlovalca (ZN 2011),
Xlab d.o.o. za oblikovanje inovativne organizacijske kulture: (ZN 2010),
Si.mobil d.d. za najbolj inovativen in družbeno odgovoren odnos do zaposlenih in širšega okolja (ZN 2008),
Trimo d.d. za najbolj inovativno podjetje med najboljšimi slovenskimi zaposlovalci (ZN 2007),
Elektronček, d. d. za gazelo med najboljšimi slovenskimi zaposlovalci (ZN 2007).
cipke
zp
PRIJAVA NA NATEČAJ ZLATE PRAKSE 2021 

Razpisne kategorije

 • Hibridno delo: čas, prostor, tehnologije.
 • Vodenje, kultura in preobrazba.
 • Interno komuniciranje.
 • Znamčenje delodajalca.
 • Vključenost in raznolikost.
 • Zdravje in dobro počutje.
 • Vseživljenjsko učenje, osebna rast.

Prijave na natečaj
ZLATE PRAKSE 2022
bodo odprte od 1. januarja 2023