Dnevnik.si

Zlata praksa:

Iščemo prodorne HR pristope!

Vabljeni, da na razpis Zlata praksa prijavite projekte, prakse, pristope, akcije, ideje ali aktivnosti, usmerjene v organizacijske preskoke in kolektivni napredek.

Cilj projekta

Z razpisom Zlata praksa želimo medijske žaromete usmeriti na organizacije, ki uporabljajo inovativne pristope k rasti in razvoju ljudi in so s tem zgled in navdih ostalim.

Kdo lahko sodeluje?

K prijavi Zlate prakse spodbujamo podjetja, ki že sodelujejo v Zlati niti, kot tudi organizacije, ki se v Zlato nit še ne vključujejo.

Prijave bomo začeli zbirati v začetku januarja 2021.

Katere so razpisane kategorije?

* spremembe, preobrazba;
* preproste ideje ali projekti s prebojnim rezultatom;
* drzne, nove, drugačne, nore ideje ali pristopi;
* dvig zavzetosti zaposlenih;
* promocija inovativnosti;
* razvoj organizacijske kulture.

Zakaj sodelovati?

  • Priznanje organizacijam predstavlja pomemben del znamčenja zaposlovalca.
  • Nagrajene organizacije bodo predstavljene v petkovi tiskani izdaji časnika Dnevnik.
  • S prijavo pridobite brezplačen dostop do digitalnih vsebin Dnevnika.
  • S prijavo pridobite dve brezplačni vstopnici na konferenco Zlata nit.
  • Sodelovanje je brezplačno.

Kdo ocenjuje projekte?

Prijavljene prakse ocenjuje strokovna ekipa projekta Zlata nit.

Kako ocenjujemo?

Zanimajo nas drzni, novi, drugačni, inovativni, učinkoviti in ustvarjalni pristopi, na katere ste ponosni in jih želite deliti s strokovno, poslovno in širšo javnostjo.

Pozitivno so ocenjene prakse, ki temeljijo na ciljih strategije organizacije, so proaktivne v nasprotju z reaktivnimi, temeljijo na jasno definirani problematiki, so vključujoče, imajo definirane merljive cilje in imajo vpliv na dodano vrednost organizacije.

Menim, da smo komisijo navdušili s celovitim, trajnostnim povezovanjem področij varnosti, zdravja in odgovornega pitja. To niso le besede, temveč so dejansko naša vsakodnevna dobra praksa.” - Tanja Subotić Levanič, direktorica korporativnih odnosov v Puvovarni Laško Union, ki je v letu 2019 prejel nagrado za Zlato prakso.

Zlate prakse kot odziv na pobude podjetij

Razpis Zlata praksa je nastala na pobudo proizvodnih podjetij na eni strani in slovenskih družb, vpetih v mednarodne korporacije, na drugi.


Dosedanji nagrajenci

Priznanje za najboljšo Zlato prakso 2019 je bilo podeljeno družbi Pivovarna Laško Union, d. o. o., za projekt: Smo ambasadorji varnosti, zdravja in odgovornega pitja.

V preteklih letih so posebno priznanje Zlata nit prejeli:

Iskratel, d. o. o, za projekt poVEZovalne kulture VEZ: Vodenje. Energija. Zaupanje.(ZN 2018)
Optiweb, d. o. o., za projekt "Razvoj organizacijske kulture: Optikultura". (ZN 2017)
Lek, d. d., za projekt »Vrnitev možganov v Slovenijo : Bio karierni zajtrk« (ZN 2016)
Bisnode d.o.o., za sistem razvoja zavzetosti zaposlenih in Bisnode zavezo (ZN 2015),
ELTEC PETROL d.o.o., za sistematično odkrivanje in razvoj “mladih upov” (ZN 2014),
Lek, d. d., član skupine Sandoz, za organizacijo in izvedbo foruma regijski BioCamp (ZN 2013).
Aviat, d.o.o. za povezovanje in združevanje znanja (ZN 2012),
Krka, d.d. za stabilno rastočega zaposlovalca (ZN 2011),
Xlab d.o.o. za oblikovanje inovativne organizacijske kulture: (ZN 2010),
Si.mobil d.d. za najbolj inovativen in družbeno odgovoren odnos do zaposlenih in širšega okolja (ZN 2008),
Trimo d.d. za najbolj inovativno podjetje med najboljšimi slovenskimi zaposlovalci (ZN 2007),
Elektronček, d. d. za gazelo med najboljšimi slovenskimi zaposlovalci (ZN 2007).