Dnevnik.si

Natečaj Zlate prakse 2023

Zlate prakse so projekti, pristopi, zanimivi obrati, ideje, povezovanja, ki pospešujejo rast in razvoj ljudi ter krepijo odnose sodelovanja in zavzetosti. Razpis za Zlate prakse je odprt od 1. januarja 2024 do 29. februarja 2024.

Cilj projekta

Z razpisom Zlate prakse želimo medijske žaromete usmeriti na organizacije, ki uporabljajo inovativne pristope k rasti in razvoju ljudi in so s tem zgled in navdih ostalim.

Kdo lahko sodeluje?

K prijavi Zlatih praks spodbujamo podjetja, ki že sodelujejo v Zlati niti, kot tudi organizacije, ki se v Zlato nit še ne vključujejo.

Zakaj sodelovati?

 • Priznanje organizacijam predstavlja pomemben del znamčenja zaposlovalca.
 • Nagrajene organizacije bodo predstavljene v petkovi tiskani izdaji časnika Dnevnik.
 • S prijavo pridobite brezplačen dostop do digitalnih vsebin Dnevnika.
 • S prijavo pridobite dve brezplačni vstopnici na konferenco Zlata nit.
 • Sodelovanje je brezplačno.

Katere so razpisane kategorije?

Pri iskanju Zlate prakse 2023 nas zanimajo kampanje, poteze, ideje, pobude, ki podjetja in ljudi premikajo naprej, na bolje.

Usmeritve za prijavo zlatih praks sledijo ESG načelom trajnostnega poslovanja:


E, okoljski vidik (in nove tehnologije)

 • Ideje, pobude, interne akcije, prostovoljna dejanja in inovacije za podnebno ukrepanje in odgovornejši odnos do naravnega okolja, net zero pobude – še posebej, pri katerih so heroji (pobudniki, nosilci, inovatorji) zaposleni;
 • Digitalna in zelena preobrazba: na katere premike in spremembe ste ponosni, ker krepijo odpornost vaše organizacije?
 • Uvedba novih poslovnih modelov, ki temeljijo na pozitivnem doprinosu k okolju (znižanje izpustov, biotska raznovrstnost, vpliv na ekosistem itn.);
 • Uporaba novih tehnologij pri naslavljanju okoljskega (ali ESG) vidika pri poslovanju organizacij (zbiranje podatkov, analiza podatkov ipd.): kje se zatika, kako premoščate ovire?
 • Uvajanje umetne inteligence in drugih sodobnih tehnologij v delovne procese: kaj deluje in kaj ne ter zakaj?


S, družbeni vidik

 • Krepitev kulture rasti (growth mindset), vseživljenjskega učenja in medgeneracijskega sodelovanja.
 • Izboljšanje izkušnje zaposlenih, kakovosti odnosov v organizaciji, krepitev zavzetosti, programi za dobro počutje (well-being) in duševno zdravje.
 • Spodbude, ideje, pristopi za preseganje vrzeli deficitarnih poklicev.
 • Uvajanje novih oz. poklicev prihodnosti.
 • Krepitev kulture raznolikosti, pravičnosti in vključenosti (diversity, equity & inclusion): spremembe, programi, orodja.
 • Preobrazba organizacije: kako vam je uspelo prilagoditi korporativno kulturo, zapolniti vrzel med dejansko in želeno kulturo, velike spremembe?
 • Interno komuniciranje: nova orodja, izvirni pristopi. Krepitev sodelovanja, uspešen boj s t. i. silosi.
 • Naslavljanje človekovih pravic in delovnih pogojev pri poslovanju organizacije: ukrepi, iniciative, kako ste zagotovili, da so v celotni vaši dobavni verigi ustrezno naslovljena vprašanja človekovih pravic in delovnih pogojev.


G, upravljavski vidik

 • Programi in ukrepi za uravnoteženost spolov na mestih vodenja.
 • Inovativni pristopi vključevanja deležnikov v odločanje organizacije.
 • Pristopi vključevanja generacije Z v odločevalske procese organizacije (shadow boards).
 • Akcije in dejanja za dvig integritete in etike delovanja.
 • Vključitve zaposlenih v (strateško) upravljanje podjetja ali lastništvo.
 • Ukrepi in pristopi za ´future ready´ organizacijo.
 • Vključevanje deležnikov (stakeholders): na kakšen način ste vzpostavili vključevanje relevantnih deležnikov (zaposlene, kupce, lokalno okolje, dobavitelje, regulatorje, državo ipd.).
 • Upoštevanje trajnostnih vidikov pri upravljanju: zaveza in uresničevanje npr. ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov.


Kdo ocenjuje projekte?

Prijavljene prakse ocenjuje strokovna ekipa projekta Zlata nit.

Kako ocenjujemo?

Zanimajo nas drzni, novi, drugačni, inovativni, učinkoviti in ustvarjalni pristopi, na katere ste ponosni in jih želite deliti s strokovno, poslovno in širšo javnostjo.

Pozitivno so ocenjene prakse, ki temeljijo na ciljih strategije organizacije, so proaktivne v nasprotju z reaktivnimi, temeljijo na jasno definirani problematiki, so vključujoče, imajo definirane merljive cilje in imajo vpliv na dodano vrednost organizacije.

Zlate prakse kot odziv na pobude podjetij

Razpis Zlate prakse je nastal na pobudo proizvodnih podjetij na eni strani in slovenskih družb, vpetih v mednarodne korporacije, na drugi.

Dosedanji nagrajenci

Priznanje za najboljšo Zlato prakso 2022 je bilo podeljeno podjetju Jasna Chalet resort d.o.o. za pobudo vzpostavitve celovitega programa Mladi talenti Jasne.

V preteklih letih so posebno priznanje Zlata nit prejeli:

Lek d.d., za projekt: Young Advisory Board ali svetovalni odbor mladih. (ZN 2021),
Pivovarna Laško Union, d. o. o., za projekt Smo ambasadorji varnosti, zdravja in odgovornega pitja. (ZN 2019),
Iskratel, d. o. o, za projekt poVEZovalne kulture VEZ: Vodenje. Energija. Zaupanje.(ZN 2018),
Optiweb, d. o. o., za projekt Razvoj organizacijske kulture: Optikultura. (ZN 2017),
Lek, d. d., za projekt Vrnitev možganov v Slovenijo : Bio karierni zajtrk. (ZN 2016),
Bisnode d.o.o., za sistem razvoja zavzetosti zaposlenih in Bisnode zavezo. (ZN 2015),
ELTEC PETROL d.o.o., za sistematično odkrivanje in razvoj “mladih upov” (ZN 2014),
Lek, d. d., član skupine Sandoz, za organizacijo in izvedbo foruma regijski BioCamp (ZN 2013),
Aviat, d.o.o. za povezovanje in združevanje znanja (ZN 2012),
Krka, d.d. za stabilno rastočega zaposlovalca (ZN 2011),
Xlab d.o.o. za oblikovanje inovativne organizacijske kulture: (ZN 2010),
Si.mobil d.d. za najbolj inovativen in družbeno odgovoren odnos do zaposlenih in širšega okolja (ZN 2008),
Trimo d.d. za najbolj inovativno podjetje med najboljšimi slovenskimi zaposlovalci (ZN 2007),
Elektronček, d. d. za gazelo med najboljšimi slovenskimi zaposlovalci (ZN 2007).
zp
cipke
cipke