PRIDRUŽITE SE, PRVI MESEC SAMO 1 EUR
Dnevnik.si

Organizacijski odbor Zlate nitiVodja projekta:
Uroš Taljat
Tel.: 01/30 82 155, e-pošta: uros.taljat@dnevnik.si

Uredništvo rubrike Zaposlitev in kariera
tel.: 01/ 308 21 50, e-pošta:zlatanit@dnevnik.si

Poslovodenje projekta: Nives Roš
tel.: 01/30 82 170, e-pošta: nives.ros@dnevnik.si

Trženje in prodaja: Uroš Taljat
Tel.: 01/30 82 155, e-pošta: uros.taljat@dnevnik.si

Vodja oglaševanja in PR: Mateja Kocijančič

Tel.: 01/30 82 175, e-pošta: mateja.kocijancic@dnevnik.si

Vodja metodologije: Edita Krajnović (Mediade, d.o.o.)
tel.: 040 488 040, e-pošta: edita.krajnovic@mediade.si

Raziskave in analize:
Jernej Pal

Tel.: 01/30 82 281, e-pošta: jernej.pal@dnevnik.si

Tjaša Krmelj
Tel.: 01/30 82 271, e-pošta; tjasa.krmelj@dnevnik.si

CGP Zlata nit: Meta IanIzborno komisijo sestavljajo predstavniki ključnih slovenskih institucij trga dela in gospodarstva, vodstvo Zlate niti in največji pokrovitelji, ki so se prepoznali v projektu in katerih predstavniki odlično poznajo področje, ki ga raziskuje Zlata nit. Izborna komisija poda končno oceno o finalistih in med njimi na skupni seji izbere zmagovalca v posamezni kategoriji: malo, srednje veliko in veliko podjetje.

Člani izborne komisije :

mag. Rajko Bakovnik, Združenje svetov delavcev Slovenije
Mavricija Batič, Zavod RS za zaposlovanje
mag. Natalie C. Postružnik, Insights
Tatjana Čerin, Gospodarska zbornica Slovenije
Karmen Dietner, Pokojninska družba A
dr. Mateja Drnovšek, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
mag. Sonja Klopčič, Voditeljstvo - vodenje, razvoj in svetovanje
dr. Andrej Kohont, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Tomaž Kordiš, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine
mag. Edita Krajnović, Mediade, inovativno založništvo, d.o.o.
mag. Irena Kuntarič Hribar, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Zvezdana Lubej, Profiles Slovenija
Marica Makoter, Zavarovalnica Triglav
Niko Mejaš, OK Consulting
Saša Mrak, Združenje Manager
Jana Petkovšek, Dnevnik, d.d.
Prof. Dr. Danica Purg, IEDC Bled
dr. Matevž Raškovič, Victoria University of Wellington, Nova Zelandija
dr. Sergeja Slapničar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
Jože Smole, Združenje delodajalcev Slovenije
mag. Jurij Snoj, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Nataša Tovornik, Inspiris
Mag. Ajša Vodnik, AmCham Slovenija
mag. Nevenka Volk Rožič, Slovenska kadrovska zveza
dr. Miha Škerlavaj, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta