Dnevnik.si

Organizacijski odbor Zlate nitiVodja projekta:
Uroš Taljat
Tel.: 01/30 82 155, e-pošta: uros.taljat@dnevnik.si

Uredništvo rubrike Zaposlitev in kariera:
Zdenka Melanšek
Tel.: 01/ 308 21 97, e-pošta: zdenka.melansek@dnevnik.si

Tonja Blatnik
E-pošta: tonja.blatnik@guest.dnevnik.si

Poslovodenje projekta: Nives Roš
tel.: 01/30 82 170, e-pošta: nives.ros@dnevnik.si

Trženje in prodaja: Uroš Taljat
Tel.: 01/30 82 155, e-pošta: uros.taljat@dnevnik.si

Vodja metodologije: Edita Krajnović (Mediade, d.o.o.)
tel.: 040 488 040, e-pošta: edita.krajnovic@mediade.si

Raziskave in analize:
Jernej Pal

Tel.: 01/30 82 281, e-pošta: jernej.pal@dnevnik.si

Tjaša Krmelj
Tel.: 01/30 82 271, e-pošta; tjasa.krmelj@dnevnik.si

CGP Zlata nit: Meta Ian


Izborna komisija – Izbor najboljšega zaposlovalca:

Izborno komisijo sestavljajo predstavniki ključnih slovenskih institucij trga dela in gospodarstva, vodstvo Zlate niti in največji pokrovitelji, ki so se prepoznali v projektu in katerih predstavniki odlično poznajo področje, ki ga raziskuje Zlata nit. Izborna komisija poda končno oceno o finalistih in med njimi na skupni seji izbere zmagovalca v posamezni kategoriji: malo, srednje veliko in veliko podjetje.

 • Rajko Bakovnik, Združenje svetov delavcev Slovenije
 • Tonja Blatnik, za Dnevnik, d.d.
 • Mavricija Batič, Zavod RS za zaposlovanje
 • Mitja Bobnar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Natalie C. Postružnik, Insights
 • Tatjana Čerin, Gospodarska zbornica Slovenije
 • Karmen Dietner, Pokojninska družba A
 • Mateja Drnovšek, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 • Sonja Klopčič, Voditeljstvo - vodenje, razvoj in svetovanje
 • Andrej Kohont, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • Tomaž Kordiš, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine
 • Edita Krajnović, Mediade, inovativno založništvo, d.o.o.
 • Irena Kuntarič Hribar, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
 • Zvezdana Lubej, Profiles Slovenija
 • Marica Makoter, Zavarovalnica Triglav
 • dr. Maja Makovec Brenčič, Ekonomska fakulteta
 • Saša Mrak, Združenje Manager
 • Dr. Danica Purg, IEDC Bled
 • Matevž Raškovič, Victoria University of Wellington, Nova Zelandija
 • Sergeja Slapničar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Ljubljana
 • Jože Smole, Združenje delodajalcev Slovenije
 • Timotej Strnad, OK Consulting
 • Miha Škerlevaj, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Nataša Tovornik, Inspiris
 • Ajša Vodnik, AmCham Slovenija
 • Gregor Rajšp, predsednik SKZ


Strokovna komisija – Natečaj starejšim prijazno podjetje – z leti še vedno ZAvzeti:

Strokovna komisija ima tri funkcije:

1.) Za podjetja, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev priznanja Starejšim prijazno podjetje: z leti še vedno zavzeti, potrdi ustreznost za prejem priznanja.

2.) Z razpravo presoja o upravičenosti in se odloči o podelitvi ali nepodelitvi priznanja za podjetja, ki izkazujejo razlike v samooceni osebne rasti starejših zaposlenih glede na druge starostne skupine.

3.) Izbere podjetja, ki dobijo Posebno priznanje in pripravi utemeljitev izbora.

 • Andraž Banfi, predstavnik projekta ASI
 • Mitja Bobnar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Nives Fortunat Šircelj, Zavod ZAPOSLISE
 • Diana Jecič, Združenje Manager, vodja izbora Vključi.vse
 • Mag. Edita Krajnović, metodologija Zlata nit
 • Zdenka Melanšek, urednica Zaposlitev&kariera časnika Dnevnik
 • Sergeja Planko, Partner team – nosilec priprave Kataloga ukrepov aktivnega staranja
 • Andreja Sever, Gospodarska zbornica Slovenije
 • Uroš Taljat, Dnevnik, vodja projekta Zlata nit
 • Dr. Jana Žnidaršič, Ekonomska fakulteta Ljubljana