Dnevnik.si

Organizacijski odbor Zlate nitiVodja projekta:
Uroš Taljat
Tel.: 01/30 82 155, e-pošta: uros.taljat@dnevnik.si

Urednica Dnevnikove rubrike Zaposlitve in kariera: Jana Petkovšek Štakul
tel.: 01/30 82 350, e-pošta:jana.petkovsek@dnevnik.si

Poslovodenje projekta: Nives Roš
tel.: 01/30 82 170, e-pošta: nives.ros@dnevnik.si

Trženje in prodaja: Uroš Taljat
Tel.: 01/30 82 155, e-pošta: uros.taljat@dnevnik.si

Vodja oglaševanja in PR: Mateja Kocijančič

Tel.: 01/30 82 175, e-pošta: mateja.kocijancic@dnevnik.si

Vodja metodologije: Edita Krajnović (Mediade, d.o.o.)
tel.: 040 488 040, e-pošta: edita.krajnovic@mediade.si

Raziskave in analize:
Jernej Pal

Tel.: 01/30 82 281, e-pošta: jernej.pal@dnevnik.si

Tjaša Krmelj
Tel.: 01/30 82 271, e-pošta; tjasa.krmelj@dnevnik.si

CGP Zlata nit: Meta IanIzborno komisijo sestavljajo predstavniki ključnih slovenskih institucij trga dela in gospodarstva, vodstvo Zlate niti in največji pokrovitelji, ki so se prepoznali v projektu in katerih predstavniki odlično poznajo področje, ki ga raziskuje Zlata nit. Izborna komisija poda končno oceno o finalistih in med njimi na skupni seji izbere zmagovalca v posamezni kategoriji: malo, srednje veliko in veliko podjetje.


Člani izborne komisije :

•    mag. Rajko Bakovnik, Združenje svetov delavcev Slovenije
•    Mavricija Batič, Zavod RS za zaposlovanje
•    mag. Natalie C. Postružnik, Insights
•    Tatjana Čerin, Gospodarska zbornica Slovenije
•    Karmen Dietner, Pokojninska družba A
•    dr. Mateja Drnovšek, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
•    mag. Sonja Klopčič, Voditeljstvo - vodenje, razvoj in svetovanje
•    dr. Andrej Kohont, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
•    Tomaž Kordiš, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine
•    mag. Edita Krajnović, Mediade, inovativno založništvo, d.o.o.
•    mag. Irena Kuntarič Hribar, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
•    Zvezdana Lubej, Profiles Slovenija
•    Marica Makoter, Zavarovalnica Triglav
•    Niko Mejaš, OK Consulting
•    Saša Mrak, Združenje Manager
•    Jana Petkovšek, Dnevnik, d.d.
•    Prof. Dr. Danica Purg, IEDC Bled
•    dr. Matevž Raškovič, Victoria University of Wellington, Nova Zelandija
•    dr. Sergeja Slapničar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
•    Jože Smole, Združenje delodajalcev Slovenije
•    mag. Jurij Snoj, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
•    Nataša Tovornik, Inspiris
•    Mag. Ajša Vodnik, AmCham Slovenija
•    mag. Nevenka Volk Rožič, Slovenska kadrovska zveza