Dnevnik.si

Organizacijski odbor Zlate nitiVodja projekta:
Uroš Taljat
Tel.: 01/30 82 155, e-pošta: uros.taljat@dnevnik.si

Uredništvo rubrike Zaposlitev in kariera:

Tonja Blatnik E-pošta: tonja.blatnik@dnevnik.si

Poslovodenje projekta: Nives Roš
tel.: 01/30 82 170, e-pošta: nives.ros@dnevnik.si

Trženje in prodaja: Uroš Taljat
Tel.: 01/30 82 155, e-pošta: uros.taljat@dnevnik.si

Vodja metodologije: Edita Krajnović (Mediade, d.o.o.)
tel.: 040 488 040, e-pošta: edita.krajnovic@mediade.si

Raziskave in analize: Dejan Gruban (Kadrovska asistenca)
Tel.: 070/576 610, e-pošta; dejan@kadrovska-asiistenca.si
Tjaša Krmelj
Tel.: 01/30 82 271, e-pošta; tjasa.krmelj@dnevnik.si

CGP Zlata nit: Meta Ian

Izborna komisija – Izbor najboljšega zaposlovalca:

Izborno komisijo sestavljajo predstavniki ključnih slovenskih institucij trga dela in gospodarstva, vodstvo Zlate niti in največji pokrovitelji, ki so se prepoznali v projektu in katerih predstavniki odlično poznajo področje, ki ga raziskuje Zlata nit. Izborna komisija poda končno oceno o finalistih in med njimi na skupni seji izbere zmagovalca v posamezni kategoriji: malo, srednje veliko in veliko podjetje.

 • Rajko Bakovnik, Združenje svetov delavcev Slovenije 
 • Tonja Blatnik, Dnevnik, d. d. 
 • Natalie C. Postružnik, Insights  
 • Tatjana Čerin, Gospodarska zbornica Slovenije 
 • Karmen Dietner, Pokojninska družba A 
 • Mateja Drnovšek, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta 
 • Maja Grašič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 • Petra Juvančič, Združenje Manager
 • Sonja Klopčič, Voditeljstvo - vodenje, razvoj in svetovanje 
 • Andrej Kohont, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede 
 • Tomaž Kordiš, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine 
 • Edita Krajnović, Mediade, inovativno založništvo, d. o. o. 
 • Franc Pristovšek, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS 
 • Mirela Kurt, Adecco H.R. d.o.o.
 • Zvezdana Lubej, Profiles International Slovenija 
 • Marica Makoter, Zavarovalnica Triglav 
 • Saša Mrak Hendrickson, ustanovna urednica Zlate niti
 • Lucija Pavlin, Zavod RS za zaposlovanje
 • Dr. Danica Purg, IEDC Bled 
 • Matevž Raškovič, Victoria University of Wellington, Nova Zelandija 
 • Sergeja Slapničar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta 
 • Jože Smole, Združenje delodajalcev Slovenije 
 • Timotej Strnad, mag. psih., OK Consulting 
 • Miha Škerlevaj, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta 
 • Nataša Tovornik, Inspiris 
 • Ajša Vodnik, AmCham Slovenija 
 • Maja Zalaznik, Ph.D., Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani 

V izborni komisiji sodelujejo tudi študenti, ki izvajajo intervjuje s finalisti: Matevž Polajnar, Karin Šket, Lara Balič, Selena Rozman, Žiga Mlakar, Maša Košak, Teja Primožič in Nana Barborič Vesel.


Strokovna komisija – Natečaj starejšim prijazno podjetje – z leti še vedno ZAvzeti:

Strokovna komisija ima tri funkcije:

Za podjetja, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev priznanja Starejšim prijazno podjetje: z leti še vedno zavzeti, potrdi ustreznost za prejem priznanja.

Z razpravo presoja o upravičenosti in se odloči o podelitvi ali nepodelitvi priznanja za podjetja, ki izkazujejo razlike v samooceni osebne rasti starejših zaposlenih glede na druge starostne skupine.

Izbere podjetja, ki dobijo Posebno priznanje in pripravi utemeljitev izbora.

 • Aleksandra Trček, predstavnica projekta ASI
 • Sergeja Planko, ustanoviteljica podjetja Partner team
 • Mag. Edita Krajnović, vodja metodologije Zlata nit
 • Sandi Meke, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
 • Diana Jecič, Združenje Manager, vodja izbora Vključi.vse
 • Jana Žnidaršič, Ekonomska fakulteta
 • Nives Fortunat Šircelj, Zavod ZAPOSLISE
 • Andreja Sever, Gospodarska zbornica Slovenije
 • Uroš Taljat, vodja projekta Zlata nit
 • Mirela Kurt, Adecco H.R.
 • Maja Grašič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, vodja sektorja za vseživljenjsko življenje