Dnevnik.si
Vodja projekta: Uroš Taljat
Tel.: 01/30 82 155, e-pošta: uros.taljat@dnevnik.si

Urednica Dnevnikove rubrike Zaposlitve in kariera: Jana Petkovšek Štakul
tel.: 01/30 82 350, e-pošta:jana.petkovsek@dnevnik.si

Poslovodenje projekta: Nives Roš
tel.: 01/30 82 170, e-pošta: nives.ros@dnevnik.si

Trženje in prodaja:

Uroš Taljat
Tel.: 01/30 82 155, e-pošta: uros.taljat@dnevnik.si

Vodja oglaševanja: Mateja Kocijančič

Tel.: 01 30 82 175, e-pošta: mateja.kocijancic@dnevnik.si

Vodja metodologije: Edita Krajnović (Mediade, d.o.o.)
tel.: 040 488 040, e-pošta: edita.krajnovic@mediade.si

Raziskave in analize:
Jernej Pal

Tel.: 01/30 82 281, e-pošta: jernej.pal@dnevnik.si

Tjaša Krmelj
e-pošta; tjasa.krmelj@dnevnik.si

CGP Zlata nit: Ajda Bevc

Svetovanje: Danilo Mencej


Izborno komisijo sestavljajo predstavniki ključnih slovenskih institucij trga dela in gospodarstva, vodstvo Zlate niti in največji pokrovitelji, ki so se prepoznali v projektu in katerih predstavniki odlično poznajo področje, ki ga raziskuje Zlata nit. Izborna komisija poda končno oceno o finalistih in med njimi na skupni seji izbere zmagovalca v posamezni kategoriji: malo, srednje veliko in veliko podjetje.

Člani izborne komisije :

mag. Rajko Bakovnik     Združenje svetov delavcev Slovenije

Mavricija Batič     Zavod RS za zaposlovanje

dr. Maja M. Brenčič    Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Tatjana Čerin     Gospodarska zbornica Slovenije

Karmen Dietner     Pokojninska družba A

dr. Mateja Drnovšek     Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Anisa Faganelj     Mediade

dr. Robert Kaše     Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

mag. Sonja Klopčič     Voditeljstvo

dr. Andrej Kohont     Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Tomaž Kordiš     Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine

mag. Jurij Snoj     Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

mag. Edita Krajnović     Mediade

Barbara Leder     Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Zvezdana Lubej     Profiles Slovenija

Marica Makoter     Zavarovalnica Triglav

Niko Mejaš     OK Consulting

Jana Petkovšek Štakul     Dnevnik

mag. Natalie C. Postružnik     Insights

Prof. Dr. Danica Purg     IEDC Bled

dr. Matevž Raškovič     Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

dr. Sergeja Slapničar     Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Jože Smole Združenje delodajalcev Slovenije

Sonja Šmuc     Združenje Manager

Marjeta Tič Vesel     Slovensko društvo za odnose z javnostmi

Nataša Tovornik     Inspiris

Mag. Ajša Vodnik AmCham Slovenija

mag. Nevenka Volk Rožič Slovenska kadrovska zveza

Nada Zupan Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta