Dnevnik.si
Zlata nit 2019

Finalisti izbora v kategoriji malih podjetij:

Intera, d. o. o., Kens, d. o. o., List, d. o. o., Medius, d. o. o., Red Orbit, d. o. o., Renishaw, d. o. o., Zaposlitveni center Avantus, d. o. o.

Najboljši zaposlovalec leta 2019 v kategoriji malih podjetij je Red Orbit, d. o. o..

Utemeljitev izborne komisije

Digitalna marketinška agencija Red Orbit se po velikosti umešča med mala podjetja, a po načinu delovanja predstavlja zgled tudi podjetjem, večjim od sebe. V podjetju v sodelovanju z zunanjo strokovnjakinjo sistematično in ciljno vlagajo v upravljanje razvoja zaposlenih, pa tudi organizacijski razvoj. Oboje se vrača v dinamični rasti in nadpovprečni poslovni uspešnosti.
V podjetju je prepoznati elemente sproščene in odprte organizacijske kulture, oplemenitene z inovativnostjo. Na sestanku za izboljšave v podjetju so, na primer, prisotni vsi zaposleni, razen direktorjev. Uvedeno imajo redno in dosledno povratno komunikacijo, za odnose in zavzetost pa skrbijo tudi z ´lončkom hvaležnosti´, v katerem se zbirajo pohvale in zahvale, ter ´pozitivnim lončkom´, namenjenim dobrim mislim in pozitivnim komentarjem. Podeljujejo tudi ´WOW točke´, interna priznanja za izjemne dosežke v skladu s kulturo in vrednotami podjetja.
Opolnomočenje in sposobnost prevzemanja odgovornosti gradijo z imenovanjem ´direktno odgovornega posameznika´ - praksa pomeni, da je naloga posameznika pridobiti ustrezne informacije in se na tej podlagi odločiti. Pozorni so na raznolikost, še posebej tudi medgeneracijsko, saj se zavedajo vrednosti izkušenj. Da sta v podjetju vrednoti tudi zdravje in ravnovesje, priča podatek, da se delo v podjetju zaključuje ob 16. uri.

Finalisti izbora v kategoriji srednje velikih podjetij:

EKWB, d. o. o., Imperial Brands – Tobačna Ljubljana, d. o. o., Loterija Slovenije, d. d., Lotrič Meroslovje, d. o. o., RCM, d. o. o., Špica International, d. o. o., Zemanta, d. o. o.

Najboljši zaposlovalec leta 2019 v kategoriji srednje velikih podjetij je Zemanta, d. o. o..

Utemeljitev izborne komisije

Dinamično rastoča Zemanta, ki deluje v IT industriji,  si zastavlja ambiciozen cilj: biti v svetovnem vrhu tega, kar počnejo, na pravi način. »Želimo biti humani in svojim zaposlenim nuditi takšne pogoje, da se pri svojem delu čim bolje počutijo,« poudarja vodstvo.
Zaposlenim nudijo možnosti lastnega razvoja ter izzive, ki jih lahko nudi le podjetje, ki je močno vpeto v mednarodno okolje. Podjetje odlikuje neformalnost, sproščeni odnosi med sodelavci raznolikih kultur, fleksibilnost pri izbiri delovnega časa, bogat izobraževalni program ter dobro in redno plačilo za dobro opravljeno delo.
Da je organizacijska kultura močna in vzvod zavzetosti, potrjuje dejstvo, da jih ni zamajal niti kompleksen proces združitve z njihovim največjim konkurentom leto dni nazaj. Vodstvo se zaveda pomena komunikacije in vključenosti zaposlenih, pri čemer imajo odprt odnos in svojevrsten kazalnik uspeha tudi za sodelavce, ki odidejo: »Svoj uspeh merimo tudi po tem, kam gredo ljudje in kaj počnejo po tem, ko gredo iz podjetja. Torej, da so v našem podjetju zrasli.«
Zavedajoč se: »Na koncu gre vse okrog, če ustvarjaš okolje, ki je boljše, boš tudi sam bolj užival v tistem okolju,« vlagajo tudi v skupno ´družbeno dobro´. Aktivni so pri deljenju in izmenjavi inženirskih praks, cehovskih izobraževanjih, ustanovili pa so tudi sklad za spodbujanje podjetništva, ki deluje v skladu z njihovim osnovnim načelom: sodelovanje je kot plima, ki dvigne vse čolne na morju.

Finalisti izbora v kategoriji velikih podjetij:

Addiko bank, d. d., AMZS d. d., Danfoss Trata, d. o. o., GEN-I, d. o. o., Luka Koper d. d., Plastika Skaza, d. o. o., Pomgrad, d. d.

Najboljši zaposlovalec leta 2019 v kategoriji velikih podjetij je GEN-I, d. o. o.

Utemeljitev izborne komisije

Prakse vodenja in razvoja ljudi postavljajo GEN-I na zemljevid sodobnih, inovativnih, agilnih podjetij.  Tistih, ki razumejo, da je v današnjem času pomembno razumeti in delovati v skladu s štirimi prioritetami: ljudje, profit, planet in namen (people, profit, planet and purpose).
GEN-I, ki deluje kot dobavitelj in trgovec z energijo v mednarodnem okolju, se ponaša z uravnoteženimi kazalniki uspeha: od visoke finančne uspešnosti (donosnost kapitala, dodana vrednosti na zaposlenega), rasti prodaje in števila zaposlenih do organizacijskega in osebnega razvoja zaposlenih.
Načrtna skrb za organizacijsko kulturo, kjer prebojniška miselnost prodira v vse pore podjetja, ambiciozno in hkrati jasno postavljeni cilji ob visoki povprečni mesečni plači ter sistematičen razvoj kadrovskega področja in vlaganja v zaposlene, se obrestujejo v visoki zavzetosti zaposlenih. Želja po tem, da postanejo eden najbolj prepoznanih promotorjev zelene preobrazbe družbe, daje ljudem in njihovemu delu njihovo globlji smisel in poistovetenje s cilji in kulturo podjetja. Digitalizacija napredna analitika podpirata učinkovito rast kompetenc zaposlenih in povečujeta njihovo vlogo in občutek za lastni doprinos k razvoju podjetja, ki je zgled sodobnega voditeljstva.

Priznanje za najboljšo Zlato prakso 2019 je bilo podeljeno družbi Pivovarna Laško Union, d. o. o., za projekt: "Smo ambasadorji varnosti, zdravja in odgovornega pitja".   

Utemeljitev izborne komisije

Na NIJZ predvidevajo, da v Sloveniji kar 250 tisoč ljudi čezmerno pije alkohol. Upoštevajoč ocene strokovnjakov, da so zaradi enega alkoholika čustveno in vedenjsko prizadeti najmanj štirje ljudje, to pomeni, da zaradi alkoholizma posredno v Sloveniji trpi milijon ljudi.
Kljub dejstvu, da delujejo v pivovarski dejavnosti so v Pivovarni Laško Union izziv alkoholizma postavili visoko na lestvico prioritet. Samoregulacijo ter lasten razvoj in proizvodnjo nizko- in brezalkoholnih vrst piva, s čimer potrošnikom ponujajo izbiro, spremlja najvišja zaveza vseh: Varnost na prvem mestu (Safety first).
Poleg sistematiziranega delovnega mesta managerja za varnost in zdravje imajo vsi zaposleni v Pivovarni Laško Union tudi vlogo ambasadorjev varnosti in odgovornega pitja. V podjetju je strogo določena raven alkohola in drugih opojnih substanc v krvi – brezpogojno 0,0, prav tako je uvedeno testiranje na droge na prvem zdravniškem pregledu pred zaposlitvijo. V okviru ´12 pravil, ki rešujejo življenje´, je vsak mesec namenjen enemu od pravil tako doma kot na delovnem mestu – med njimi tudi mesec ozaveščanja sodelavcev o odgovornem pitju. Podjetje je tudi pobudnik ozaveščanja o odgovornem pitju v širši družbi in v to vlaga precejšen del promocijskih aktivnosti in proračunov.  

Letos je tretje leto pod okriljem projekta Zlata nit potekal natečaj SPP: z leti še vedno ZAvzeti, ki se ga izvaja v sodelovanju z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom Republike Slovenije v okviru njihovega projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI.

Prejemniki priznanja so podjetja: Danfoss Trata, d. o. o., Društvo CTRP Maribor, so. p., Gorenje Orodjarna, d. o. o., Imperial Brands – 3DVA, d. o. o., Imperial Brands – Tobačna Grosist, d. o. o., Imperial Brands – Tobačna Ljubljana, d.o.o, Intereuropa, d. d., Kens, d. o. o., Koren Lidija, s. p.-Kamp Koren, Kobarid, Kovinarstvo Bučar, Drago Bučar, s. p., Kronoterm, d. o. o., Lunos, d. o. o., Mikrocop, d. o. o., Prevc, saloni pohištva, d. o. o., Radio Sora, d.o.o., Trgotur, d. o. o., Varis Lendava, d. o. o., Založba Rokus Klett, d. o. o., Zaposlitveni center Avantus, d. o. o. in Zeus davki in računovodstvo, d. o. o..

Posebna priznanja so prejela podjetja:

kategorija velikih podjetij: Unior, d. d. 

kategorija srednje velikih podjetij: Dobrovita, d. o. o.

kategorija malih podjetij: Labena, d. o. o.


cestitamoPriloga Zlata nitZaposlovalec2019

SPP-2019