Dnevnik.si
Zlata nit 2016


Najboljši zaposlovalec leta 2016 v kategoriji malih podjetij je LOTRIČ Meroslovje, d. o. o., iz Selc.

Utemeljitev izborne komisije

»Družinsko podjetje je v svoji 25-letni zgodovini razvilo sistem vrednot, ki v ospredje postavlja dobre in poštene medsebojne odnose. »Vredno je pošteno živeti,« je misel, ki jo ustanovitelj in direktor Marko Lotrič uporabi za opis podjetja.

Razvoj in uspeh podjetja izvirata iz vključenosti zaposlenih v načrtovanje strategije, avtonomije pri delu ob hkratni odgovornosti, visoke stopnje zaupanja in ob tem skrbi za zdrav način življenja. Skupaj s stimulativnim nagrajevanjem našteti elementi delujejo kot celovit sistem, katerega rezultati so vidni v dinamični rasti podjetja in njegovi poslovni uspešnosti – podjetje se po finančnih kazalnikih umešča v zgornjo tretjino družb v svoji dejavnosti. Izjemno pozornost podjetje namenja posamezniku in odnosom. Pri tem ne gre le za odnos do sodelavcev, temveč se skrb razširja tudi na njihove družine in okolje. Razumevanje potenciala talentov se izkazuje v uravnoteženosti vodenja: več kot 26 odstotkov sodelavk zaseda vodilna mesta v podjetju.«

Finalisti izbora v kategoriji malih podjetij: INTERA, družba za informacijsko tehnologijo, d. o. o., s Ptuja; KOMPAS XNET, družba za računalniški in informacijski inženiring, d. o. o., iz Ljubljane; LIST, družba za računalniški inženiring, d. o. o., iz Ljubljane; LOTRIČ Meroslovje, d. o. o., iz Selc; MEGA M, informacijske tehnologije, d. o. o., iz Velenja; OPTIWEB, SPLETNE REŠITVE, d. o. o., iz Škofje Loke; TU-VAL, proizvodnja in trgovina, d. o. o., iz DomžalNajboljši zaposlovalec leta 2016 v kategoriji srednje velikih podjetij je Javno podjetje Komunala Brežice, d. o. o.

Utemeljitev izborne komisije

»Komunala Brežice je fleksibilno in odprto podjetje, kar v javnem sektorju ni običajna praksa. Če so še pred tremi leti delovali silosno in ne kot celota, so danes kolektiv, v katerem se zaposleni čutijo povezane in delo temelji na sodelovanju.

V podjetju vlada naravnanost: »Če se jutri odpre trg, bomo na njem najboljši.« Že danes se obnašajo tekmovalno in uveljavljajo načela inovativne organizacijske kulture. Vodstvo podjetje opiše z metaforo gazele, ki »teče po poljanah, je hitra in okretna«.

Izstopajoče ocene zaposlenih pričajo o dobrem vzdušju v podjetju in potrjujejo navedbe vodstva o svobodi in sproščenosti v odnosih. Uveden imajo mentorski sistem, uspešno so izpeljali proces opolnomočenja sodelavcev. Dobri poslovni rezultati – promet podjetja se je od leta 2012 do 2015 več kot podvojil in presegel 5,5 milijona evrov – potrjujejo, da je zavedanje o ciljih in prevzemanje odgovornosti za opravljeno delo na visoki ravni.«

Finalisti izbora v kategoriji srednje velikih podjetij: Agitavit Solutions, informacijske rešitve in svetovanje, d. o. o., iz Ljubljane; ČETRTA POT, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d. o. o., iz Kranja; ELAPHE pogonske tehnologije, d. o. o., iz Ljubljane; Javno podjetje Komunala Brežice, d. o. o.; PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d. o. o., Ljubljana; RLS Merilna tehnika, d. o. o., iz Komende; SPORTRADAR, informacijske tehnologije, d. o. o., iz LjubljaneNajboljši zaposlovalec leta 2016 v kategoriji velikih podjetij je KRKA, tovarna zdravil, d. d., iz Novega mesta.

Utemeljitev izborne komisije

»Družba Krka je v Sloveniji med vodilnimi podjetji pri razvoju kadrov; svojim zaposlenim na temeljih trajnostne rasti zagotavlja spodbudno okolje za rast in razvoj.

Družba neprestano spremlja in išče načine, kako napredovati. Merjenja kakovosti odnosov se lotevajo sistematično in rezultate prevajajo v učinkovite akcijske načrte. Pri tem izkazujejo razumevanje edinstvenosti lastnega poslovnega modela. Za metaforo podjetja vodstvo uporabi prispodobo gazele – zaradi njene poskočnosti, kar za organizacije takšne velikosti ni samoumevno.

Prav lastnosti dinamično rastoče organizacije cenijo tudi zaposleni: ocene samostojnosti pri delu, inovativnosti in osebnega razvoja so v Krki najvišje med finalisti v skupini. Agilnost dokazujejo tudi številke: ob padcu prodajnih cen so v letu 2016 v Krki v devetmesečnem obdobju ob 3-odstotnem povečanju zaposlenih naredili za 10 odstotkov več izdelkov, visoka pa je tudi dodana vrednost, ki je v letu 2015 presegla 90.000 EUR na zaposlenega.«

Finalisti izbora v kategoriji velikih podjetij: ALPE-PANON, d. o. o., McDonald's DL, iz Ljubljane; AMZS, družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu, d. d., iz Ljubljane; CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d. d., iz Celja; Gorenjska banka, d. d., iz Kranja; Hofer trgovina, d. o. o., iz Lukovice; KRKA, tovarna zdravil, d. d., iz Novega mesta; Lidl Slovenija, d. o. o., k. d., iz Komende.


PRIZNANJE ZA NAJBOLJŠO ZLATO PRAKSO 2016 je bilo podeljeno družbi Lek, d. d., za projekt »Vrnitev možganov v Slovenijo : Bio karierni zajtrk«.

Utemeljitev izborne komisije

»Statistika v Sloveniji zadnja leta izkazuje naraščajoče izseljevanje in pojav bega možganov. V Leku so si za izziv postavili, kako 'vrniti možgane' in talentom omogočiti strokovni razvoj ter uporabo v tujini pridobljenih znanj.

V Lekovi enoti Biofarmacevtika Mengeš so oblikovali izviren in učinkovit pristop, temelječ na povezovanju. V sodelovanju z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom RS ter Društvom v tujini izobraženih Slovencev VTIS so visokoizobražene slovenske strokovnjake, ki se šolajo ali delajo v tujini, povabili na BIO karierni zajtrk. Na dogodku so strokovnjaki Leka predstavili svoje delo, udeleženci pa so dobili priložnost predstaviti se vodstvenemu timu različnih področij delovanja.

Lani se je dogodka udeležilo več kot 90 strokovnjakov. Z več kot 30 kandidati so v Leku opravili razgovore in v istem letu zaposlili deset strokovnjakov. Letos se je dogodka udeležilo več kot 70 novih udeležencev, od teh jih je več kot 30 kandidatov v postopkih razgovora, nekateri med njimi že v zaključni fazi dogovora za zaposlitev.«
Vsa podjetja, ki so sodelovala v izboru Zlata nit 2016  >