Dnevnik.si

Zlata nit: Izbor najboljših zaposlovalcev

Če so nekoč podjetja zmagovala zaradi moči vodje, danes zmagujejo zaradi moči organizacije. Tista, ki se zavedajo pomena in spremljajo kakovost odnosov med podjetjem in zaposlenim, so v prednosti in bolje pripravljena – tako za rast kot za krizo. Osebnostna rast in učinkovitost zaposlenih sta neločljivo povezani. Od obeh je enako odvisen uspeh organizacije.

Izbor prepoznava in promovira najboljše zaposlovalce na podlagi enostavnega, preverjenega in verodostojnega merjenja kakovosti odnosa med organizacijo in zaposlenimi. Preverite, kako doživljajo svoje delovno okolje, in ugotovite, kaj lahko izboljšate v smeri konkurenčnosti! Sodelujoča podjetja prejmejo tudi poročilo s povratno informacijo o tem, kako delo v podjetju doživljajo zaposleni.

Zlata nit

Seznam najboljših zaposlovalcev

Kaj vam pomaga, da ste najboljši, če vaši sodelavci: sedanji in potencialni, tega ne vedo? Seznam najboljših zaposlovalcev postaja referenčna točka za talentirane in ambiciozne iskalce nove zaposlitve. Naj bo na njem tudi vaše ime. Biti med najboljšimi je pomembno zaradi vaših zaposlenih. Objava vašega podjetja na seznamu najboljših zaposlovalcev Slovenije zagotavlja veliko zanimanje zaposlenih, poslovne ter širše slovenske javnosti. Uvrstitev na lestvico najboljših zaposlovalcev in priznanje zaposlovalec leta vplivata na rast ugleda, povečujeta prepoznavnost in se odražata v vrednosti podjetja.

Kako izbiramo?

Zaposleni vseh sodelujočih podjetij v raziskavi v prvi fazi izpolnijo vprašalnik raziskave Zlata nit, ki ga sestavlja 50 trditev, urejenih v osem tematskih sklopov:

  • temeljni odnos med podjetjem in zaposlenim,
  • vloga in kakovost dela posameznika v podjetju,
  • vodenje, komuniciranje in sodelovanje,
  • podjetnost in inovativnost,
  • delovna obremenitev,
  • osebna rast in razvoj ter
  • čustvena pripadnost zaposlenih.

Na uvrstitev med sedem finalistov vpliva tehtano povprečje rezultatov iz vprašalnika med zaposlenimi (80 %) in uspešnosti (20 %), merjene z indeksom uspešnosti BSX Bisnode. S finalisti nato raziskovalna ekipa opravi intervjuje o voditeljstvu in organizacijski kulturi, izpolnijo pa tudi vprašalnik o sodobnem voditeljstvu Združenja Manager. Razprava izborne komisije prinese končno odločitev, katero podjetje si je v svoji kategoriji prislužilo naziv zaposlovalca leta.


Kategorije in priznanja

Izbor zaposlovalca leta poteka v treh kategorijah:
• mala podjetja (od 10 do 50 zaposlenih),
• srednje velika podjetja (od 51 do 250 zaposlenih),
• velika podjetja (nad 250 zaposlenih).

V okviru izbora zaposlovalcev leta bodo podeljena naslednja priznanja:
• priznanje najboljšega zaposlovalca prejme zmagovalec v vsaki od kategorij,
• priznanje finalista prejmejo podjetja, ki se bodo uvrstila med enaindvajset finalistov izbora (v vsaki kategoriji je sedem finalistov).


Prijava za sodelovanje v izboru je tukaj.

Koraki, ki sledijo prijavi:

1. Anketiranje zaposlenih

Ob prijavi izberete termin za anketiranje zaposlenih. Nekaj dni pred izbranim terminom vam bomo poslali vse potrebno za izvedbo anketiranja. Če boste zapisali, da bi se o terminu in načinu anketiranja radi posvetovali, vas bomo v nekaj dneh poklicali za dogovor o izvedbi anketiranja in vam podali podrobnejša pojasnila o poteku izbora.

V primeru, da bodo vaši zaposleni vprašalnik o kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo izpolnjevali pisno, izpolnjene vprašalnike pošiljite na naslov:

Dnevnik, d. d.
Zlata nit
Kopitarjeva ulica 2
1000 Ljubljana

2. Rezultati raziskave v podjetju

Po izvedbi raziskave boste predvidoma v začetku februarja prejeli Poročilo z rezultati raziskave o kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo v podjetju (kratko: Rezultati raziskave v podjetju), v katerem je prikazana struktura zaposlenih v podjetju, ki so sodelovali v raziskavi, ocene po posameznih 50 trditvah in primerjava ocen tako po posameznih trditvah kot po 8 dimenzijah iz vprašalnika med zaposlenimi s povprečjem rezultatov drugih podjetij v enaki velikostni kategoriji.

3. Finalisti izbora

Če se je vaše podjetje uvrstilo v finale, bomo opravili poglobljen intervju z najvišjim vodstvom podjetja – predvidoma v prvi polovici februarja 2024.

4. Konferenca, razglasitev zmagovalcev

Projekt zaključimo 28. marca 2024 s slavnostno razglasitvijo najboljših zaposlovalcev v kategorijah mala, srednja velika in velika podjetja, aprila 2024 pa bo v okviru konference KIK kot eden od modulov sledila še HR konferenca, namenjena kadrovikom.

5. Prispevek za sodelovanje

Prispevek podjetja za sodelovanje v izboru najboljših zaposlovalcev leta 2023 znaša

  • za mala podjetja: 220 EUR (brez DDV);
  • za srednja podjetja: 340 EUR (brez DDV);
  • za velika podjetja: 540 EUR (brez DDV).

V ceno je všteto poročilo z rezultati raziskave o kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo v podjetju. Ob tem prejmete tudi brezplačen dostop do vseh vsebin na spletni strani www.dnevnik.si do 31. marca 2024 ter imate zagotovljeni dve mesti na konferenci Zlata nit.

6. Možnost naročila poglobljenega poročila

Poglobljeno poročilo prinaša podrobnejše statistike iz vprašalnika z zaposlenimi glede na demografijo respondentov: statistično značilne razlike glede na spol, izobrazbo, zvrst delovnega mesta, čas zaposlitve v podjetju in primerjavo z ocenami prejšnjih raziskav (če je podjetje že sodelovalo v projektih ZN).

7. Dodatne informacije

Če odgovora na svoje vprašanje ne najdete na tem mestu, smo vam za dodatne informacije na voljo na elektronskem naslovu zlatanit@dnevnik.si ali na telefonski številki 040 47 47 78, Petra Golmajer.