Dnevnik.si

Zlata nit: Izbor najboljših zaposlovalcev

Izbor najboljših zaposlovalcev je edinstven medijski raziskovalni projekt, ki poteka pod okriljem časnika Dnevnik in izbira ter nagrajuje najboljše zaposlovalce leta. Gre za prepoznavanje in promoviranje najboljših zaposlovalcev ter tudi za preverjanje kakovosti odnosa med organizacijo in zaposlenimi.

Lestvica najboljših zaposlovalcev postaja referenčna točka za talentirane in ambiciozne iskalce nove zaposlitve. Naj bo na njej tudi vaše ime. Biti med najboljšimi je pomembno zaradi vaših zaposlenih. Preverite, kako doživljajo svoje delovno okolje, in ugotovite, kaj lahko izboljšate v smeri konkurenčnosti! Objava vašega podjetja na seznamu najboljših zaposlovalcev Slovenije zagotavlja veliko zanimanje zaposlenih, poslovne ter širše slovenske javnosti. Uvrstitev na lestvico najboljših zaposlovalcev in priznanje zaposlovalec leta vplivata na rast ugleda, povečujeta prepoznavnost in se odražata v vrednosti podjetja. Skrbno načrtovanje komunikacijskih aktivnosti, vodenih v okviru medijskega raziskovalnega projekta Zlata nit, sodelujočim zagotavlja kakovostno in učinkovito promocijo ter visoko publiciteto. Sodelujoča podjetja prejmejo tudi poročilo s povratno informacijo o tem, kako delo v podjetju doživljajo zaposleni.


Deset primerjalnih prednosti izbora

 1. Nacionalni izbor: izbor najboljšega zaposlovalca je največja in najbolj reprezentativna raziskava odnosov med organizacijo in zaposlenim v Sloveniji.
 2. Visok medijski doseg: nosilec izbora je Dnevnik kot javni medij najširšega dosega in kot vodilni tiskani medij z eno najbolj obiskanih spletnih poddomen v dinamični rasti.
 3. Celovit pogled na razvoj organizacije in zaposlenih v povezavi z uspešnostjo.
 4. Merjenje uspešnosti podjetij poteka po indeksu uspešnosti Bisnode BSX5.
 5. Večrazsežnost izbora: oceno oblikujejo poslovni rezultati podjetja, zaposleni, strokovna in splošna javnost.
 6. Vplivnost: komunikacija in promocija dobrih praks v širše okolje prek javnega medija (Dnevnik – Zaposlitve & kariera) zagotavlja široko uveljavitev njihovih nosilcev.
 7. Teorija in praksa: izbor se prepleta z znanstvenoraziskovalnim delom ter povezuje teorijo in prakse na področju razvoja zaposlenih in organizacij.
 8. Izvirna in verodostojna metodologija: posebej za projekt oblikovana metodologija upošteva smernice najboljših že obstoječih raziskav v domačem in mednarodnem okolju.
 9. Mrežni pristop in bazen kolektivnega znanja, ki ga utelešajo sodelujoči strokovnjaki, člani strokovnega sveta, izborna komisija in organizacije ter posamezniki, ki delijo vizijo projekta.
 10. Sočasno uveljavljanje vrednot dinamične in hkrati trajnostno naravnane rasti ter inovativnega voditeljstva.

Kategorije in priznanja

Izbor najboljšega zaposlovalca leta poteka v treh kategorijah:
• mala podjetja (od 10 do 50 zaposlenih),
• srednje velika podjetja (od 51 do 250 zaposlenih),
• velika podjetja (nad 250 zaposlenih).

V okviru izbora najboljšega zaposlovalca bodo podeljena naslednja priznanja:
• priznanje najboljšega zaposlovalca prejme zmagovalec v vsaki od kategorij,
• priznanje finalista prejmejo podjetja, ki se bodo uvrstila med enaindvajset finalistov izbora (v vsaki kategoriji je sedem finalistov).


Prijava za sodelovanje v izboru je tukaj.

Koraki, ki sledijo prijavi:

 1. Anketiranje zaposlenih

Ob prijavi izberete termin za anketiranje zaposlenih. Nekaj dni pred izbranim terminom vam bomo poslali vse potrebno za izvedbo anketiranja. Če boste zapisali, da bi se o terminu in načinu anketiranja radi posvetovali, vas bomo v nekaj dneh poklicali za dogovor o izvedbi anketiranja in vam podali podrobnejša pojasnila o poteku izbora.

V primeru, da bodo vaši zaposleni vprašalnik o kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo izpolnjevali pisno, boste izpolnjene vprašalnike pošiljali na naslov:

Dnevnik, d. d.
Zlata nit
Kopitarjeva ulica 2
1000 Ljubljana

 1. Rezultati raziskave v podjetju

Po izvedbi raziskave boste predvidoma v začetku februarja prejeli Poročilo z rezultati raziskave o kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo v podjetju (kratko: Rezultati raziskave v podjetju), v katerem je prikazana struktura zaposlenih v podjetju, ki so sodelovali v raziskavi, ocene po posameznih 44 trditvah in primerjava ocen tako po posameznih trditvah kot po 7 dimenzijah iz vprašalnika med zaposlenimi s povprečjem rezultatov drugih podjetij v enaki velikostni kategoriji.

 1. Finalisti izbora

Če se je vaše podjetje uvrstilo v finale, bomo opravili poglobljen intervju z najvišjim vodstvom podjetja – predvidoma v prvi polovici februarja 2020.

 1. Konferenca, razglasitev zmagovalcev

Projekt zaključimo 19. marca 2020 s konferenco in večerno slavnostno razglasitvijo najboljših zaposlovalcev v kategorijah mala, srednja velika in velika podjetja.

 1. Prispevek za sodelovanje

Prispevek podjetja za sodelovanje v izboru najboljšega zaposlovalca leta 2018 znaša

 • za mala podjetja: 190 EUR (brez DDV);
 • za srednja podjetja: 290 EUR (brez DDV);
 • za velika podjetja: 450 EUR (brez DDV).

V ceno je všteto poročilo z rezultati raziskave o kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo v podjetju. Ob tem prejmete tudi brezplačen dostop do vseh vsebin na spletni strani www.dnevnik.si do 19. marca 2020 ter imate zagotovljeni dve mesti na konferenci Zlata nit.

 1. Možnost naročila poglobljenega poročila

Poglobljeno poročilo prinaša podrobnejše statistike iz vprašalnika z zaposlenimi glede na demografijo respondentov: statistično značilne razlike glede na spol, izobrazbo, zvrst delovnega mesta, čas zaposlitve v podjetju in primerjavo z ocenami prejšnjih raziskav (če je podjetje že sodelovalo v projektih ZN).

 1. Dodatne informacije

Če odgovora na svoje vprašanje ne najdete na tem mestu, smo vam za dodatne informacije na voljo na elektronskem naslovu zlatanit@dnevnik.si ali na telefonski številki 01 30 82 155, Uroš Taljat.


Časovnica izbora najboljšega zaposlovalca 2019

 • 3. avgust 2019: uradni začetek izbora in javni poziv za sodelovanje v projektu Zlata nit
 • 1. september 2019: začetek anketiranja zaposlenih
 • 31. december 2019: končni rok za prijave
 • 1. september 2019 do 15. januar 2020: anketiranje zaposlenih in ugotavljanje uspešnosti zaposlovalcev
 • 25. januar 2020: objava abecednega seznama najboljših zaposlovalcev.
 • 1. februar 2020: objava seznama finalistov izbora
 • februar, marec 2020: predstavitve finalistov izbora v časniku Dnevnik
 • februar 2020: intervjuji z vodstvi finalistov
 • februar, marec 2020: glasovanje bralcev
 • marec 2020: razglasitev najboljših zaposlovalcev projekta Zlata nit 2019 v kategoriji malo, srednje veliko in veliko podjetje in podelitev priznanja Zlata praksa
 • marec 2020: izid posebnega tematskega snopiča Zlata nit 2019 v tiskani izdaji Dnevnika

Izvedba individualne raziskave zlata nit

Podjetja, ki bi rada pomerila kakovost odnosa med zaposlenimi in podjetjem, a se ne želijo medijsko ali kako drugače izpostavljati, imajo možnost izvedbe individualne raziskave Zlata nit po metodologiji izbora zaposlovalca leta. Naziv podjetja na ta način ne bo razkrit v nobeni obliki komunikacije.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu zlatanit@dnevnik.si ali telefonski številki 01 30 82 155, Uroš Taljat.


Del projekta Zlata nit je tudi natečaj za priznanje Starejšim prijazno podjetje: Z leti še vedno zavzeti. Če se želite poleg izbora zaposlovalca leta potegovati tudi za to priznanje, je to popolnoma enostavno. Izpolniti je treba le še anketo o ukrepih upravljanja starejših zaposlenih. Sodelovanje v tem natečaju je brezplačno.

Več informacij SPP