Dnevnik.si
Zlata nit 2010

Najboljši zaposlovalci so VIVO (malo podjetje), SAOP (srednje veliko podjetje) in Simobil (veliko podjetje)

Posebno priznanje je prejelo podjetje XLAB za inovativno organizacijsko kulturo.
 
Finalisti Zlate niti 2010

Kategorija: mala podjetja (do 50 zaposlenih)
Bonopan
Hair Beauty
Intera
Kompas Xnet
List
XLAB
VIVO

Kategorija: srednje velika podjetja (od 51 do 250 zaposlenih)
Četrta pot
Geoplin plinovodi
Halcom
Medis
Microsoft Slovenija
Roche farmacevtska družba
SAOP

Kategorija: velika podjetja (od 251 zaposlenih)
Krka
Lekarna Ljubljana
McDonald's Slovenija
S&T Slovenija
Si.mobil
SKB banka
Trimo