Dnevnik.si

Najboljši zaposlovalci so VIVO (malo podjetje), SAOP (srednje veliko podjetje) in Simobil (veliko podjetje)

Posebno priznanje je prejelo podjetje XLAB za inovativno organizacijsko kulturo.
 
Finalisti Zlate niti 2010

Kategorija: mala podjetja (do 50 zaposlenih)
Bonopan
Hair Beauty
Intera
Kompas Xnet
List
XLAB
VIVO

Kategorija: srednje velika podjetja (od 51 do 250 zaposlenih)
Četrta pot
Geoplin plinovodi
Halcom
Medis
Microsoft Slovenija
Roche farmacevtska družba
SAOP

Kategorija: velika podjetja (od 251 zaposlenih)
Krka
Lekarna Ljubljana
McDonald's Slovenija
S&T Slovenija
Si.mobil
SKB banka
Trimo