Dnevnik.si
Zlata nit 2007

Najboljši zaposlovalci so Microsoft, Halcom in Krka

Sporočilo za javnost
Kategorija: mala podjetja

Microsoft
Dejavnost: informacijske tehnologije
Vrednote: integriteta, odkritost, spoštljivost, odprtost, strast do tehnologije, samokritičnost, odgovornost in stalno izpopolnjevanje
Vizija: Vizija podjetja je omogočiti posameznikom in podjetjem po vsem svetu, da uresničijo svoj potencial.

Kategorija: srednje velika podjetja

Halcom
Dejavnost: razvoj celovitih rešitev za učinkovito elektronsko poslovanje.
Vrednote: odličnost poslovanja, medsebojno spoštovanje in zadovoljstvo sodelavcev, predanost poslovnim partnerjem ter družbeno odgovorno ravnanje.
Vizija: Dolgoročno želimo postati najboljši v svetu na področju storitev in varnih rešitev za plačilne sisteme.

Kategorija: velika podjetja

Krka
Kategorija: velika podjetja
Dejavnost: farmacevtsko-kemijska
Vrednote: hitrost in fleksibilnost, partnerstvo in zaupanje ter kreativnost in učinkovitost
Vizija: Krkina vizija je utrjevanje položaja enega vodilnih farmacevtskih generičnih podjetij na evropskem tržišču.

Posebno priznanje podjetju Elektronček, gazeli med najboljšimi slovenskimi zaposlovalci.
Posebno priznanje podjetju Trimo za najbolj inovativno podjetje med najboljšimi slovenskimi zaposlovalci. 
 

Ostali finalisti izbora Zlata nit 2007

Mala podjetja:

Dodoma
Dejavnost: podjetje za promet z nepremičninami.
Vrednote: poštenost, zaupanje, odprta komunikacija in timsko delo z vso odgovornostjo ter pripadnost.
Vizija: Postati želimo sinonim za poslovanje z nepremičninami ter vodilno podjetje v širšem slovenskem prostoru, prepoznavno po zanesljivosti in kakovosti.

Formitas BBDO
Dejavnost: oglaševanje
Vrednote: poštenost, iskrenost, odprtost, predanost
Vizija: Biti prvi drugi. Ta vizija se sklada z našimi vrednotami. Če jih bomo spoštovali, ne bomo nikoli prvi, vedno pa smo lahko najboljši drugi.


Simt
Dejavnost: druge računalniške dejavnosti
Vrednote: znanje, iznajdljivost, inovativnost, motivacija in sodelovanje
Vizija: Postati vodilno podjetje za sistemsko integracijo v Sloveniji in prodreti na trge EU.

Syngenta Agro
Dejavnost: posredništvo, specializirano za prodajo drugih določenih izdelkov
Vrednote: inovativnost, intenzivnost, trajno izboljševanje obstoječih odnosov, razvoj novih partnerstev, zdravje in učinkovitost
Vizija: Želimo biti podjetje na katero smo ponosni, ker nas naši poslovni partnerji in ostali deležniki visoko cenijo zaradi našega prispevka k izboljšanju kakovosti življenja in zdravja ljudi, zaradi naše odličnosti pri uvajanju novih tehnologij in znanj, zaradi naše zavezanosti našim partnerjem, zaradi naše poslovne


TI
Dejavnost: oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
Vrednote: prijaznost, kakovost storitve, pripravljenost pomagati, zanesljivost, hitrost, ugodne cene ter pozornost na malenkosti
Vizija: Podjetje bo z znanjem in tehnologijo spletne trgovine mimovrste=) postalo vodilni spletni trgovec v regiji osrednje in jugovzhodne Evrope.


Založba Forum Media
Dejavnost: izdajanje knjig
Vrednote: vsak prispeva veliko in za to dobi tako priznanje kot tudi nagrado
Vizija: Čez pet let bomo med 10 največjimi založniki v Sloveniji.
 

Srednje velika podjetja

Danfoss Trata
Dejavnost: razvoj in proizvodnja elektromehanskih regulatorjev za daljinsko ogrevanje, HVAC in balansirnih ventilov
Vrednote: zaupanje, družbena odgovornost, globalna kultura – lokalno delovanje
Vizija: Danfoss Trata bo vrhunski tehnološki center za področje regulacij daljinskega ogrevanja s kadri, ki bodo sposobni svoje strokovno in vodstveno znanje razširjati v skladu s potrebami razvoja Danfossove poslovne enote District Heating.

Elektronček
Dejavnost: proizvodnja druge električne opreme.
Vrednote: profesionalizem, dinamičnost, lojalnost, skrb za ugodje zaposlenih in pozitiven vpliv na širše družbeno okolje.
Vizija: Vizija podjetja je (p)ostati vodilni proizvajalec elektro-mehanskih igralnih aparatov na svetu.

Medis
Dejavnost: trženje medicinskih in farmacevtskih proizvodov
Vrednote: biti dobri gospodarji, kar dosegajo z oblikovanjem skupin nadarjenih in zadovoljnih sodelavcev, ki delajo trdo in s pametjo, pri čemer s skrbjo za stranke in spoštovanjem partnerjev presegajo dosežene rezultate
Vizija: Postati in ostati vodilno neodvisno podjetje za trženje farmacevtike na področju JV Evrope.

ORIA Computers
Dejavnost: oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
Vrednote: inovativnost, izobraževanje, timsko delo in dobri medsebojni odnosi
Vizija: Spreminjamo način poslovanja in tudi v poslovnem svetu postavljamo človeka na prvo mesto. Nenehno iščemo rešitve, ki bodo za manj vloženega dela in časa prinesle več rezultatov. Hkrati pa gradimo tržno usmerjeno podjetje, ki ohranja človeški obraz.

Relax Turizem
Dejavnost: potovalna agencija in organizator potovanj, s turizmom povezane dejavnosti.
Vrednote: poštenost in ustvarjanje rezultatov na dolgi rok.
Vizija: Vizija družbe Relax turizem je zelo ambiciozno zastavljena in se glasi: »Z Relax-om v družbo najboljših«

Smart Com
Dejavnost: telekomunikacije
Vrednote: sodelovanje, pozitiven odziv na spremembe ter predanost znanju in inovativnosti
Vizija: Smart Com je vodilni graditelj infrastrukture za informacijsko družbo v Sloveniji in uveljavljen sistemski integrator v Evropi.

Velika podjetja: 

Mladinska knjiga Založba
Kategorija: velika podjetja
Dejavnost: izdajanje knjig
Vrednote: proaktivnost, pripadnost, poslovna odličnost in poštenost
Vizija: Skupina MK bo vodilna na področju založništva, knjigotrštva in papirništva v Sloveniji, na trgih JV Evrope pa bo med prvimi.

Nova Ljubljanska banka
Kategorija: velika podjetja
Dejavnost: dejavnost bank
Vrednote: usmerjenost na stranke, prilagodljivost, kvaliteta, strokovnost, zanesljivost, varnost, samoiniciativnost

Petrol
Kategorija: velika podjetja
Dejavnost: slovenska energetska družba, trgovinska družba
Vrednote: zaupanje v ljudi, poslovna odličnost, ugled, spodbujanje sprememb, podjetniška inovativnost, poslovna odgovornost, doslednost in poštenost, timsko delo ter sodelovanje.
Vizija: vrhunski ponudnik celostnih energetskih in ekoloških proizvodov in storitev, ki bo v Sloveniji in jugovzhodni Evropi prepoznan kot ena najsodobnejših, najbolj dinamičnih, zaupanja vrednih in trajnostno naravnanih energetskih družb.

Si.Mobil
Kategorija: velika podjetja
Dejavnost: telekomunikacije
Vrednote: strast, skrb za uporabnike in odkritost.
Vizija: Biti najprivlačnejši ponudnik komunikacij v Sloveniji.

Trimo
Kategorija: velika podjetja
Dejavnost: proizvodnja jeklenih konstrukcij in njihovih delov
Vrednote: profesionalen in pošten odnos do strank, zaposlenih, okolja in lastnikov
Vizija: Vizija podjetja je postati vodilni evropski ponudnik celovitih rešitev na področju jeklenih zgradb.

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica
Kategorija: velika podjetja
Dejavnost: vsa zavarovanja razen življenjskega
Vrednote: zadovoljstvo strank, odličnost, stabilnost, skupinsko delo, razvoj, znanje, izobraževanje, medsebojni odnosi in zadovoljstvo zaposlenih
Vizija: Vzajemna bo postala vodila slovenska zavarovalnica, ki bo poleg odličnega izvajanja zdravstvenih zavarovanj do leta 2010 poskrbela tudi za celovito ponudbo drugih osebnih zavarovanj in bo prepoznana po kakovostni in celoviti skrbi za zavarovance, po družbeno odgovornem delovanju ter skrbi za zadovoljne zaposlene.