Dnevnik.si

Finalisti in nagrajenci 2021

Najboljši zaposlovalci leta 2021 so GEN-I, Špica in Lunos

Družba Dnevnik je petnajsto leto zapored razglasila najuglednejše in najuspešnejše slovenske zaposlovalce leta 2021 v izboru najboljših zaposlovalcev Zlata nit. V kategoriji velikih podjetij je slavilo podjetje GEN-I, v kategoriji srednje velikih podjetij znova Špica International, v kategoriji malih podjetij pa podjetje Lunos. Za izum in vzpostavitev posebnega organa, t.i. Empowermen, so podjetju Danfoss Trata podelili priznanje Zlata praksa za inovativne pristope k rasti in razvoju ljudi. Posebna priznanja SPP z leti še vedno ZAvzeti so prejela podjetja Danfoss Trata, Mikrocop in Prevc.

GEN-I, najboljši zaposlovalec med velikimi podjetji

GEN-I ni tipično energetsko podjetje: ne ponaša se z elektrarnami, strateškimi lokacijami ali drugimi otipljivimi sredstvi. Bistveno premoženje podjetja ali glavni ´asset´, kot pravijo, so odnosi do partnerjev, kupcev, zaposlenih. Z načrtnim delom so uspeli razviti homogeno in pozitivno organizacijsko kulture. Ta je v sozvočju s poslanstvom, usmerjenim v razogljičenje energetike in vpeljavo zelenih tehnologij. Podjetje odlikujejo k človeku usmerjena organizacijska kultura, trajnostno zastavljena uspešnost in odpornost na krize. Zahtevne situacije - med njimi nenadna menjava najvišjega vodilnega v zadnjem letu - obvladujejo z odprto komunikacijo in vlaganjem v zaupanje. Modrost strnejo v stavek: »Če vodstvo ne komunicira z zaposlenimi, komunicira domišljija. In to ni dobro.« Vpeljujejo tudi obsežen večletni projekt kulture vrlin. Ta temelji na razvoju kreposti zaposlenih in vpeljevanja kulture vrlin, ki jo širijo glasniki kulture vrlin. Magnet za zaposlene je okolje, ki jim omogoča dinamično osebno rast in razvoj. Za organizacijski in razvoj zaposlenih izkoriščajo možnosti sodobnih tehnologij in konkurenčnost dosegajo tudi z digitalizacijo.  

Finalisti izbora za najboljšega zaposlovalca med velikimi podjetji v letu 2021 so bili še: Automatic servis, Danfoss Trata, Kostak, Pomgrad, Telemach in Varis Lendava.

Špica International, najboljši zaposlovalec med srednje velikimi podjetji

Podjetje Špica International je podjetje, v katerem direktor nima svoje pisarne. Če želi koga povabiti na sestanek, mora v ta namen rezervirati prostor, na primer knjižnico. Posebni in prepoznavni so po močni organizacijski kulturi Špičakov. Ta je usmerjena v najvišjo uspešnost in preboje tam, kjer je najbolj zahtevno. Pravijo, da živijo bolj na robu kot v sredini in s tem povečujejo svojo odpornost - na robu si bolj na udaru in se tako krepiš. Vodstvo zaposlene neprestano spodbuja k opolnomočenju in lastnemu razmišljanju. »V londonskem parku je prostor, kjer lahko vsak stopi gor, da nekaj razlaga in predava, kar misli. To smo tudi mi zastavili v Špici in temu rečemo promo day,« razloži direktor. Naklonjeni so raznolikosti mnenj, četudi je zaradi tega včasih glasno. Delo je pogosto obarvano z medkulturnimi razlikami, saj je Špica poleg Ljubljane prisotna tudi v državah bivše Jugoslavije in v ZDA.  Zaradi napak ne dramatizirajo, raje se iz njih česa naučijo.

Finalisti izbora za najboljšega zaposlovalca med srednje velikimi podjetji v letu 2021 so bili še: Biosistemika, EKWB, Imperial Brands – Tobačna Ljubljana, Plinovodi, XLAB in Zemanta.

Lunos, najboljši zaposlovalec med malimi podjetji

»Če sem jaz bogat, morajo biti vsi bogati. Moj največji uspeh je, da je kolega pri 23 letih po končani fakulteti prišel v firmo kot začetnik in nas pri 28ih povabil na otvoritev hiše z bazenom, ki si jo je postavil brez kredita - s tem kar je zaslužil v našem podjetju,« pove direktor Lunosa. Ekipa 20 zaposlenih z 38 zunanjimi sodelavci, predvsem monterji, tvori uigrano ekipo. Ponosni so na lasten razvoj in kvaliteten proizvod, ki ga vsako leto še izboljšajo. Razvoj podjetja gradijo okoli zdravega jedra. Posvečajo se skrbnemu in strokovnemu izboru in vključevanju sodelavcev, kompatibilnih z organizacijsko kulturo Lunosa. Zaposleni kakovost odnosov ocenjujejo z nadpovprečnimi ocenami, fluktuacija kadrov je nizka.

Finalisti izbora za najboljšega zaposlovalca med malimi podjetji v letu 2021 so bili še: Intera, Klančar žerjavi, Kompas XNET, Madwise, Malinca in SAP.

Zlata praksa 2022 Danfoss Trati za pobudo Empowermen

Priznanje Zlata praksa, s katero v Dnevniku nagrajujejo projekte, pristope, zanimive obrate, ideje in povezovanja, ki pospešujejo rast in razvoj ljudi ter krepijo odnose sodelovanja in zavzetosti, so podelili podjetju Danfoss Trata. S ciljem zagotavljanja najvišje kakovosti odnosov so v podjetju izumili in vzpostavili poseben organ, t.i. Empowermen. ´Empowermen´ je skupina 18 zavzetih zaposlenih, Tratinih zaupnikov, ki delujejo kot samoorganizirana in prostovoljna podporna platforma v podjetju. Na ´Empowermane´ se sodelavci obrnejo z raznolikimi pobudami in izzivi. Prizadevajo si tako za boljše sodelovanje, povezovanje in komunikacijo med oddelki, vodstvom in sodelavci kot za iskanje rešitev in novih idej za izboljšanje poslovanja in delovanja Danfoss Trate. Učinkovitost izvirnega pristopa je razvidna v številkah: v treh letih so razrešili več kot 70 pobud. Proaktivni in podjetni ´Empowermeni´ so svetilnik, ki kaže smer, kako organizacija osredotočenost na potrebe kupcev prenese v osredotočenost na potrebe zaposlenih ter z opolnomočanjem ljudi pridobi dodaten vzvod dvigovanja dodane vrednosti.

Posebna priznanja SPP z leti še vedno ZAvzeti

Peto leto zapored je pod okriljem projekta Zlata nit potekal tudi natečaj SPP – Z leti še vedno ZAvzeti. Natečaj poteka v sodelovanju z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom Republike Slovenije v okviru njihovega projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI.

Posebna priznanja SPP – Z leti še vedno ZAvzeti za ukrepe aktivnega staranja ter krepitve medgeneracijskega sodelovanja za leto 2021 so po kategorijah veliko, srednje veliko in malo podjetje prejela podjetja: Danfoss Trata, Mikrocop in Prevc.

Zmagovalci projekta Zlata nit 2021 so prejeli priznanja za najboljše zaposlovalce, priznanje zlata praksa in posebna priznanja. (Foto: Bojan Velikonja)

Podelitev priznanj:


Priloga Zlata nit


  Zaposlovalec2021