Dnevnik.si

Volilna in referendumska kampanja v naših edicijah

Dnevnik, Nedeljski Dnevnik, Dnevnik.si in druge edicije, ki jih izdaja Dnevnik, družba medijskih vsebin, d.d., so neodvisni in nestrankarski mediji, ki volilne in referendumske kampanje v Republiki Sloveniji spremljajo skladno z lastnimi programskimi zasnovami in uredniškimi politikami. Mediji družbe na volitvah ne podpirajo nobenih kandidatov in kandidatnih list. V spremljanju volilnih in referendumskih kampanj se naši mediji osredotočajo predvsem na kandidate, kandidatne liste, politične in druge javno predstavljene programe ali družbena vprašanja, ki naslavljajo pretežni del naših bralcev, njihove interese in potrebe. Vsakokratni programski oziroma časopisni prostor, namenjen spremljanju volilnih in referendumskih kampanj, zato uredništva naših medijev določajo glede na interes bralcev, njihov demografski in svetovnonazorski profil, programsko zasnovo in uredniško politiko medijev. Izdajatelj ob tem zagotavlja, da bodo naši mediji tudi o predvolilnih dogodkih in temah poročali skladno s profesionalnimi standardi in novinarskim kodeksom, kakovostno in celovito, o predvolilnih ali predreferendumskih dogodkih, dejavnostih, kandidatih in kandidatnih listah pa se bodo uredništva – če bodo ocenila, da je to potrebno – opredeljevala avtonomno, po potrebi kritično in vselej argumentirano.

Objavo volilno propagandnih sporočil in oglasnih sporočil, povezanih z referendumskimi kampanjami, zaračunavamo po ceniku. Več informacij o tem pridobite v oddelku oglasnega trženja. Vsebina vseh političnih oglasnih sporočil mora biti skladna z zakonom.

Dnevnik, družba medijskih vsebin, d.d.