Dnevnik.si
Zlata nit 2009

Najboljši zaposlovalci so Vivo(malo podjetje), Nil (srednje veliko podjetje) in Si.mobil (veliko podjetje).

Finalisti Zlate niti 2009

Kategorija: mala podjetja (do 50 zaposlenih)

B2
Collegium Mondial Travel
Hair Beauty
Intera
List
Vivo
XLAB


Kategorija: srednje velika podjetja (od 51 do 250 zaposlenih)

Četrta pot
Halcom
Medis
Microsoft
MIK
NIL
Sava


Kategorija: velika podjetja (od 251 zaposlenih)

 

dm drogerie markt
Krka
Lekarna Ljubljana
S&T Slovenija
Si.mobil
Trimo
Zavarovalnica Triglav

101 najboljši zaposlovalec 2009

30. januar 2010, abecedni seznam

Legenda:
M
(malo podjetje)
S(srednje veliko podjetje)
V(veliko podjetje)
Število zaposlenih– povprečno število redno zaposlenih v letu 2008, na podlagi objavljenih podatkov v bazi GVIN.
Leto ustanovitvena podlagi podatka o vpisu v sodni register (podatek je iz baze GVIN).

 
 
Abanka Vipa
Leto ustanovitve: 1989
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov:
www.abanka.si
Dejavnost: Drugo denarno posredništvo
Število zaposlenih: 874 (V)
 
AC Kondor
Leto ustanovitve: 1990
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.ac-kondor.si
Dejavnost: trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili, vzdrževanje in popravila motornih vozil
Število zaposlenih: 25 (M)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
AC Lovše
Leto ustanovitve: 1990
Sedež podjetja: Domžale
Spletni naslov: www.aclovse.si
Dejavnost: trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili
Število zaposlenih: 41 (M)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
Aerodrom Ljubljana
Leto ustanovitve: 1977
Sedež podjetja: Brnik
Spletni naslov: www.lju-airport.si
Dejavnost: Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu
Število zaposlenih: 441 (V)
 
Andersen
Leto ustanovitve: 1992
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.andersen.si
Dejavnost: računalniško programiranje
Število zaposlenih: 13
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
ATech elektronika
Leto ustanovitve: 1990
Sedež podjetja: Materija
Spletni naslov: www.atech.si
Dejavnost: proizvodnja elektronskih plošč
Število zaposlenih: 79 (S)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
B2
Leto ustanovitve: 1990
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.b2.eu
Dejavnost: drugje razvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Število zaposlenih: 34 (M)
 
Bauhaus
Leto ustanovitve: 1995
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.bauhaus.si
Dejavnost: druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
Število zaposlenih: 206 (V)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
BDO EOS Revizija
Leto ustanovitve: 1995
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.e-bdo.com
Dejavnost: računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
Število zaposlenih: 18 (M)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
Bisnode
Leto ustanovitve: 2002
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.bisnode.si
Dejavnost: drugo založništvo
Število zaposlenih: 35 (M)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
Blažič, robni trakovi
Leto ustanovitve: 1994
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.blazic.eu
Dejavnost: nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
Število zaposlenih: 72 (S)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
Burin YC
Leto ustanovitve: 2003
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.burin-club.com
Dejavnost: dejavnost potovalnih agencij
Število zaposlenih: 10 (M)
 
Butan plin
Leto ustanovitve: 1990
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.butanplin.si
Dejavnost: trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi snovmi
Število zaposlenih: 82 (S)
 
Collegiun Mondial Travel
Leto ustanovitve: 2002
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.collegium.si
Dejavnost: dejavnost organizatorjev potovanj
Število zaposlenih: 19
 
Četrta pot
Leto ustanovitve: 1990
Sedež podjetja: Kranj
Spletni naslov: http://www.cetrtapot.si/ 
Dejavnost: računalniško programiranje
Število zaposlenih: 64 (S)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
Danfoss Trata
Leto ustanovitve: 1990
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.danfoss.com
Dejavnost: montaža industrijskih strojev in naprav
Število zaposlenih: 241 (S)
Finalist Zlate nit 2007.
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
Diners Club Italija S.r.l., podružnica Izola
Leto ustanovitve: 2008
Sedež podjetja: Izola
Spletni naslov: www.dinersclub.si
Dejavnost: druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
Število zaposlenih: 100 (S)
 
Diners Club SLO
Leto ustanovitve: 1993
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.dinersclub.si
Dejavnost: drugo kreditiranje
Število zaposlenih: 43 (M)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
dm drogerie markt
Leto ustanovitve: 1992
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.dm-drogeriemarkt.si   
Dejavnost: druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
Število zaposlenih: 349 (V)
Finalist Zlate niti 2008.
 
Dodoma
Leto ustanovitve: 1996
Sedež podjetja: Maribor
Spletni naslov: www.dodoma.si
Dejavnost: posredništvo v prometu z nepremičninami
Število zaposlenih: 40 (M)
Finalist Zlate niti 2007.
Finalist Zlate niti 2008.
 
Domenca
Leto ustanovitve: 2003
Sedež podjetja: Jesenice
Spletni naslov: www.domenca.com
Dejavnost: računalniško programiranje
Število zaposlenih: 23 (M)
Med 101 najboljšim zaposlovalcem Zlate niti 2007.
Finalist Zlate niti 2008.
 
Elektronček
Leto ustanovitve: 1990
Sedež podjetja: Mengeš
Spletni naslov: www.elektroncek.eu
Dejavnost: proizvodnja drugih električnih naprav
Število zaposlenih: 100 (S)
Dobitnik posebnega priznanja v kategorji gazele Zlata nit 2007.
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
Elvez
Leto ustanovitve: 1992
Sedež podjetja: Višnja gora
Spletni naslov: www.elvez.si
Dejavnost: proizvodnja, vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
Število zaposlenih: 94 (S)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
Europlakat
Leto ustanovitve: 1992
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.europlakat.si
Dejavnost: posredovanje oglaševalskega prostora
Število zaposlenih: 18 (M)
 
GBD Gorenjsko-borznoposredniška družba
Leto ustanovitve: 1996
Sedež podjetja: Kranj
Spletni naslov: www.gbd.si
Dejavnost: posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
Število zaposlenih: 34 (M)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
GEA College – Visoka šola za podjetništvo
Leto ustanovitve: 1996
Sedež podjetja: Piran
Spletni naslov: www.gea-college.si
Dejavnost: visokošolsko izobraževanje
Število zaposlenih: 16 (M)
 
GEA College
Leto ustanovitve: 1990
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.gea-college.si 
Dejavnost: drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Število zaposlenih: 6 (M)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
Geoplin plinovodi
Leto ustanovitve: 2004
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.geoplin-plinovodi.si
Dejavnost: cevovodni transport
Število zaposlenih: 138 (S)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
GlaxoSmithKline
Leto ustanovitve: 2003
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.gsk.com
Dejavnost: trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
Število zaposlenih: 73 (S)
 
Gonzaga-pro
Leto ustanovitve: 2000
Sedež podjetja: Solkan
Spletni naslov: www.gonzaga.eu
Dejavnost: proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore
Število zaposlenih: 46 (M)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
Hair beauty
Leto ustanovitve: 2001
Sedež podjetja: Logatec
Spletni naslov: www.hairbeauty.si
Dejavnost: trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
Število zaposlenih: 8 (M)
 
Halcom
Leto ustanovitve: 1992
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.halcom.si
Dejavnost: druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Število zaposlenih: 73 (S)
Najboljši zaposlovalec 2007 v kategoriji srednje velika podjetja.
Finalist Zlate niti 2008. 
 
Hotel Creina, hotelsko turistično podjetje
Leto ustanovitve: 1989
Sedež podjetja: Kranj
Spletni naslov: www.hotelcreina.si
Dejavnost: dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
Število zaposlenih: 33 (M)
 
Imas
Leto ustanovitve: 1990
Sedež podjetja: Sežana
Spletni naslov: www.imas.si
Dejavnost: druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
Število zaposlenih: 37 (M)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
Immorent Ljubljana
Leto ustanovitve: 1999
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.immorent.si
Dejavnost: dejavnost finančnega zakupa
Število zaposlenih: 12 (M)
 
Infotehna skupina
Leto ustanovitve: 1988
Sedež podjetja: Novo mesto
Spletni naslov: www.infotehna.si
Dejavnost: rešitve za upravljanje dokumentov in procesov d.o.o.
Število zaposlenih: 41 (M)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
Intera
Leto ustanovitve: 2002
Sedež podjetja: Ptuj
Spletni naslov: www.intera.si
Dejavnost: računalniško programiranje
Število zaposlenih: 9 (M)
 
Intereuropa
Leto ustanovitve: 1947
Sedež podjetja: Koper
Spletni naslov: www.intereuropa.si
Dejavnost: špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
Število zaposlenih: 932 (V)
Med 101 najboljšim zaposlovalcem 2007
 
Interles
Leto ustanovitve: 1993
Sedež podjetja: Lenart
Spletni naslov: www.interles.si
Dejavnost: proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
Število zaposlenih: 60 (S)
 
Iolar
Leto ustanovitve: 1998
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.iolar.com
Dejavnost: prevajanje in tolmačenje
Število zaposlenih: 25 (M)
 
Iskraemeco
Leto ustanovitve: 1982
Sedež podjetja: Kranj
Spletni naslov: www.iskraemeco.si
Dejavnost: proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav
Število zaposlenih: 1191 (V)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
Kefo
Leto ustanovitve: 2001
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.kefo.si
Dejavnost: trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
Število zaposlenih: 21 (M)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
Kompas Desing
Leto ustanovitve: 1991
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.kompas-design.si
Dejavnost: dejavnost oglaševalskih agencij
Število zaposlenih: 10 (M)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
Kostak
Leto ustanovitve: 1974
Sedež podjetja: Krško
Spletni naslov: www.kostak.si
Dejavnost: zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
Število zaposlenih: 271 (V)
 
Krka
Leto ustanovitve: 1989
Sedež podjetja: Novo mesto
Spletni naslov: www.krka.si
Dejavnost: proizvodnja farmacevtskih preparatov
Število zaposlenih: 4949 (V)
Najboljši zaposlovalec 2007 v kategoriji velika podjetja.
Finalist 2008. 
 
Lekarna Ljubljana
Leto ustanovitve: 1976
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.lekarnaljubljana.si
Dejavnost: trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
Število zaposlenih: 287
 
Linea Directa
Leto ustanovitve: 2005
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.linea-directa.eu
Dejavnost: dejavnost klicnih centrov
Število zaposlenih: 50 (M)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
Lingula, jezikovni center
Leto ustanovitve: 2003
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.lingula.si
Dejavnost: drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Število zaposlenih: 5 (M)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
List
Leto ustanovitve: 1989
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.list.si
Dejavnost: računalniško programiranje
Število zaposlenih: 10 (M)
 
Luka Koper
Leto ustanovitve: 1974
Sedež podjetja: Koper
Spletni naslov: www.luka-kp.si
Dejavnost: pretovarjanje
Število zaposlenih: 782 (V)
 
Lumar IG
Leto ustanovitve: 2001
Sedež podjetja: Maribor
Spletni naslov: www.lumar.si
Dejavnost: stavbno mizarstvo in tesarstvo
Število zaposlenih: 45 (M)
 
McDonald's Slovenija
Leto ustanovitve: 1993
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.mcdonalds.si
Dejavnost: okrepčevalnice in podobni obrati
Število zaposlenih: 202 (S)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
MDM
Leto ustanovitve: 1990
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.mdm.si
Dejavnost: trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
Število zaposlenih: 59 (S)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
Medis
Leto ustanovitve: 1989
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.medis.si
Dejavnost: nespecializirana trgovina na debelo
Število zaposlenih: 97 (S)
Finalist Zlate niti 2007.
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
Metal Ravne
Leto ustanovitve: 1992
Sedež podjetja: Ravne na Koroškem
Spletni naslov: www.metalravne.com
Dejavnost: proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin
Število zaposlenih: 1054 (V)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
Microsoft
Leto ustanovitve: 1995
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.microsoft.com
Dejavnost: svetovanje o računalniških napravah in programih
Število zaposlenih: 58 (S)
Najboljši zaposlovalec 2007 v kategoriji mala podjetja
Najboljši zaposlovalec 2008 v kategoriji srednjevelika podjetja
 
MIK
Leto ustanovitve: 1990
Sedež podjetja: Vojnik
Spletni naslov: www.mik-ce.si
Dejavnost: proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
Število zaposlenih: 161 (S)
 
Mikrografija
Leto ustanovitve: 1992
Sedež podjetja: Novo mesto
Spletni naslov: www.mikrografija.si
Dejavnost: obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Število zaposlenih: 39 (M)
 
mimovrste
Leto ustanovitve: 2001
Sedež podjetja: Jesenice
Spletni naslov: www.mimovrste.com
Dejavnost: trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
Število zaposlenih: 38 (M)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
(Najdi.si) Teledat, založništvo imenikov in podatkovnih baz
Leto ustanovitve: 2005
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.teledat.si
Dejavnost: posredovanje oglaševalskega prostora
Število zaposlenih: 75 (S)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
NIL
Leto ustanovitve: 1989
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.nil.si
Dejavnost: upravljanje računalniških naprav in sistemov
Število zaposlenih: 64 (S)
Finalist Zlate niti 2008.
 
Novem Car Interior Design
Leto ustanovitve: 1990
Sedež podjetja: Žalec
Spletni naslov: www.novem.de
Dejavnost: proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
Število zaposlenih: 606 (V)
 
Optilab
Leto ustanovitve: 2008
Sedež podjetja: Ajdovščina
Spletni naslov: www.optilab.net
Dejavnost: raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
Število zaposlenih: 2 (M)
 
OTIP
Leto ustanovitve: 2002
Sedež podjetja: Maribor
Spletni naslov: www.otip.si
Dejavnost: nespecializirana trgovina na debelo
Število zaposlenih: 2 (M)
 
Otis Lift
Leto ustanovitve: 1995
Sedež podjetja: Trzin
Spletni naslov: www.otis-lift.si
Dejavnost: proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
Število zaposlenih: 28 (M)
 
Palma
Leto ustanovitve: 1990
Sedež podjetja: Portorož
Spletni naslov: www.palma.si
Dejavnost: dejavnost organizatorjev potovanj
Število zaposlenih: 31 (M)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
PKK (in Stilski oglasi)
Leto ustanovitve: 1992
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.pkk.si
Dejavnost: druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
Število zaposlenih: 4 (M)
 
Plan-net
Leto ustanovitve: 1998
Sedež podjetja: Preserje
Spletni naslov: www.plan-net.si
Dejavnost: inštaliranje električnih napeljav in naprav
Število zaposlenih: 32 (M)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
Pošta Slovenije
Leto ustanovitve: 1994
Sedež podjetja: Maribor
Spletni naslov: www.posta.si
Dejavnost: izvajanje univerzalne poštne storitve
Število zaposlenih: 6363
 
Premogovnik Velenje
Leto ustanovitve: 1978
Sedež podjetja: Velenje
Spletni naslov: www.rlv.si
Dejavnost: pridobivanje rjavega premoga in lignita
Število zaposlenih: 1487 (V)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
Prumaro
Leto ustanovitve: 2006
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.gem.si
Dejavnost: drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Število zaposlenih: 5 (M)
 
Robert kulinarika
Leto ustanovitve: 2006
Sedež podjetja: Domžale
Dejavnost: druga oskrba z jedmi
Število zaposlenih: 7 (M)
 
S&T Slovenija
Leto ustanovitve: 1991
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.snt.si
Dejavnost: svetovanje o računalniških napravah in programih
Število zaposlenih: 332 (V)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
Sava
Leto ustanovitve: 1989
Sedež podjetja: Kranj
Spletni naslov: www.sava.si
Dejavnost: dejavnost holdingov
Število zaposlenih: 56 (S)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2007.
Finalist Zlate niti 2008.
 
Semenarna Ljubljana
Leto ustanovitve: 1974
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.semenarna.si
Dejavnost: trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
Število zaposlenih: 377 (V)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
SGP tehnik
Leto ustanovitve: 1974
Sedež podjetja: Škofja Loka
Spletni naslov: www.sgp-tehnik.si
Dejavnost: gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih zgradb
Število zaposlenih: 283 (V)
 
Si.mobil
Leto ustanovitve: 1998
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.simobil.si
Dejavnost: brezžične telekomunikacijske dejavnosti
Število zaposlenih: 344 (V)
Finalist Zlate niti 2007.
Dobitnik posebnega priznanja za družbeno odgovornost Zlata nit 2008.
 
Ski – Sea
Leto ustanovitve: 1999
Sedež podjetja: Polzela
Spletni naslov: www.ski-sea.si
Dejavnost: nespecializirano posredništvo pri prodajo raznovrstnih izdelkov
Število zaposlenih: 20 (M)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
Slovenijales Trgovina
Leto ustanovitve: 1991
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.slovenijales-trgovina.si
Dejavnost: trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
Število zaposlenih: 239 (V)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
Sonce.net
Leto ustanovitve: 1992
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.sonce.net
Dejavnost: dejavnost oglaševalskih agencij
Število zaposlenih: 29 (M)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
Sportina Bled
Leto ustanovitve: 1990
Sedež podjetja: Lesce
Spletni naslov: www.sportina.si
Dejavnost: trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
Število zaposlenih: 400 (V)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
SRC
Leto ustanovitve: 1999
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.src.si
Dejavnost: svetovanje o računalniških napravah in programih
Število zaposlenih: 356 (V)
Finalist Zlate niti 2008.
 
Summit Leasing Slovenija
Leto ustanovitve: 1999
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.summit-leasing.si
Dejavnost: dejavnost finančnega zakupa
Število zaposlenih: 79 (S)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
Summit Motors Ljubljana
Leto ustanovitve: 1993
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.ford.si
Dejavnost: trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili
Število zaposlenih: 40 (M)
 
Špan
Leto ustanovitve: 1992
Sedež podjetja: Brezovica
Spletni naslov: www.span.si
Dejavnost: vzdrževanje in popravila motornih vozil
Število zaposlenih: 75 (S)
 
 
Trimo
Leto ustanovitve: 1989
Sedež podjetja: Trebnje
Spletni naslov: www.trimo.si
Dejavnost: proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
Število zaposlenih: 538 (V)
Finalist Zlate niti 2007, dobitnik priznanja za inovativne prakse.
najboljši zaposlovalec Zlate nit 2008 v kategoriji velika podjetja.
 
Unicredit banka Slovenija
Leto ustanovitve: 1991
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.unicreditbank.si
Dejavnost: drugo denarno posredništvo
Število zaposlenih: 465 (V)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
Unija računovodska hiša
Leto ustanovitve: 2003
Sedež podjetja: Brezovica
Spletni naslov: www.unija.si
Dejavnost: računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
Število zaposlenih: 32 (M)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
Veris
Leto ustanovitve: 1992
Sedež podjetja: Ljubljana 
Spletni naslov: www.veris.si
Dejavnost: prevajanje in tolmačenje
Število zaposlenih: 12 (M)
 
Viator&Vektor Logistika
Leto ustanovitve: 1990
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.viator-vektor.si
Dejavnost: cestni tovorni promet
Število zaposlenih: 525 (V)
 
Vibacom
Leto ustanovitve: 2000
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.vibacom.si
Dejavnost: drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Število zaposlenih: 4 (M)
 
Vilboss
Leto ustanovitve: 1994
Sedež podjetja: Medvode
Spletni naslov: www.vilboss.si
Dejavnost: specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
Število zaposlenih: 18 (M)
 
Virtua
Leto ustanovitve: 2005
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.virtua.si
Dejavnost: računalniško programiranje
Število zaposlenih: 3 (M)
 
Vivo
Leto ustanovitve: 1993
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.vivo.si
Dejavnost: priložnostna priprava jedi
Število zaposlenih: 7 (M)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2007.
Finalist Zlate niti 2008.
 
Vizija računovodstvo
Leto ustanovitve: 1999
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.vizija-racunovodstvo.si
Dejavnost: računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
Število zaposlenih: 25 (M)
 
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica
Leto ustanovitve: 1999
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.vzajemna.si
Dejavnost: dejavnost zavarovanja, razen življenjskega 
Število zaposlenih: 289 (V)
Finalist Zlate niti 2007.
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
XLAB
Leto ustanovitve: 2001
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.xlab.si
Dejavnost: računalniško programiranje
Število zaposlenih: 28
 
Zavarovalnica Maribor
Leto ustanovitve: 1990
Sedež podjetja: Maribor
Spletni naslov: www.zav-mb.si
Dejavnost: dejavnost zavarovanje, razen življenjskega
Število zaposlenih: 909 (V)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.
 
Zavarovalnica Triglav
Leto ustanovitve: 1990
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.triglav.si
Dejavnost: ejavnost zavarovanje, razen življenjskega
Število zaposlenih: 2507 (V)
 
Znak
Leto ustanovitve: 2004
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.znak.si
Dejavnost: nespecializirana trgovina na debelo
Število zaposlenih: 5 (M)
 
Žale
Leto ustanovitve: 1990
Sedež podjetja: Ljubljana
Spletni naslov: www.zale.si
Dejavnost: pogrebna dejavnost
Število zaposlenih: 87 (S)
Med najboljšim 101 zaposlovalcem Zlate niti 2008.