Dnevnik.si

Predstavitev

Časopisno podjetje Dnevnik je leta 1951 ustanovila konferenca SZDL Ljubljana, ki se je v decembru 1989 ustanoviteljstvu odpovedala. Dnevnik, d. d., je delniška družba od leta 1991. V letu 1996 se je v Dnevniku zaključilo lastninsko preoblikovanje po Zakonu o lastninskem preoblikovanju, s tem pa se je spremenila tudi struktura kapitala. Glavna dejavnost družbe Dnevnik, d. d., je redno izdajanje dnevnega časopisa Dnevnik, ki je prvič izšel 2. junija 1951 pod imenom Ljubljanski dnevnik. Bil je popoldnevnik in je pokrival predvsem Ljubljansko kotlino, del Gorenjske in del Dolenjske. 1. aprila 1968 je Ljubljanski dnevnik spremenil ime v Dnevnik, leta 1970 pa je dobil današnji format. Čas izdajanja se je z leti pomikal vse bolj proti jutru in spomladi 1988 je prešel na nočno izdajo. Časopis se je takrat dostavljalo že po vsej Sloveniji. Izhaja šestkrat na teden. Družba Dnevnik, d. d., izdaja tudi tednik Nedeljski dnevnik. Prva številka Nedeljskega dnevnika je izšla 7. januarja 1962. Poleg teh dveh edicij izdaja tudi priloge Pilot, Moj Dom, Nika, Doktor, Oddih in druge. Od januarja 1998 lahko bralci berejo Dnevnikove edicije tudi prek interneta. Časnik Dnevnik je razvil tudi tematske oglasne priloge, ki izhajajo kot del časnika, prepoznavnost in branost pa sta si utrdili tudi rubriki Zaposlitve & kariera ter Gazele. V avgustu 2009 je družba Dnevnik, d. d., odkupila blagovne znamke edicij družbe Razvedrilo, d. o. o., in od takrat izdaja ugankarske revije za vse starostne skupine zahtevnih reševalcev in začetnikov v svetu ugankarstva.

Bogata zgodovina časopisnega založništva, dolgoletna tradicija zdajateljske dejavnosti, kakovost novinarskega dela, njen položaj na trgu tiskanih medijev ter sedanja vloga in pomen za razvoj slovenske družbe časopisno hišo Dnevnik danes umeščajo med vodilne medijske hiše v državi.

Poslanstvo

S snovanjem kakovostnih tiskanih in elektronskih edicij ter projektov želimo spodbujati razvoj in napredek družbe, v kateri delujemo. Zbiramo, interpretiramo, ustvarjamo in posredujemo relevantne novice, informacije, analize, stališča ter zabavne vsebine, ki prinašajo dodano vrednost splošni javnosti, poslovni skupnosti in oglaševalcem. Zavezani smo visokim standardom zagotavljanja kakovostnih vsebin in spoštovanju novinarske etike.

Razvoj informacijske tehnologije izkoriščamo za ustvarjanje uporabnikom prilagojene vsebine in ažurnega dostopa do nje. Ustvarjamo nove projekte, ki so plod inovativnih idej in so usmerjeni v integracijo medijskega znanja, podjetniške pobude ter poslovnih priložnosti.

Vizija

Postali bomo vodilna založniška hiša tiskanih in elektronskih edicij v Sloveniji, ki z integracijo medijskih in poslovnih priložnosti ustvarja višje donose kot najuspešnejši konkurenti v panogi. Vodili bomo razvoj na področju integracije tiskanih in spletnih edicij v splošni javnosti in poslovni skupnosti ter s tem presegali pričakovanja naših uporabnikov, oglaševalcev, lastnikov in poslovnih partnerjev.

Vrednote

 1. Zagotavljanje kakovostnih in kredibilnih vsebin.
 2. Vzdrževanje spoštljivega in poštenega odnosa z zaposlenimi, ki temelji na medsebojnem spoštovanju, odgovornosti in prizadevanju po izpolnjevanju načel odličnosti.
 3. Vzdrževanje poštenih dolgoročnih odnosov z našimi uporabniki, oglaševalci in poslovnimi partnerji.
 4. Ustvarjanje vrednosti za naše zaposlene, lastnike, uporabnike in poslovno skupnost.
 5. Odgovorno ravnanje do okolja in skupnosti, v katerih delujemo.

Družbena odgovornost

Družba Dnevnik, d. d., se kot ena vodilnih slovenskih medijskih hiš zaveda svoje družbene odgovornosti. Poleg skrbi za ažurnost, točnost in kakovost informacij, ki jih posreduje javnosti, svoje naloge uresničuje tudi z donacijami v okviru Iskrica Nedeljskega, ki pomaga otrokom iz socialno ogroženih družin, in s sponzoriranjem na področju slovenskega športa, kulture in humanitarnih akcij.

Družbeno odgovornost družba Dnevnik v poslovnem svetu širi skozi svoja projekta, in sicer je organizator izbora najboljših hitrorastočih podjetij Gazela, s katerim skozi časnik Dnevnik spodbuja rast in pomaga hitrorastočim podjetjem do prepoznavnosti. Z medijskim raziskovalnim projektom Zlata nit izpostavlja najboljše zaposlovalce in promovira njihove dobre prakse.

V sodelovanju z Mestnim gledališčem ljubljanskim časnik Dnevnik na področju odrskega ustvarjanja vsako leto podeli Dnevnikovo nagrado za izjemno odrsko stvaritev pretekle sezone..

Nekaj pomembnih mejnikov

2. julij 1951 Izide prva številka Ljubljanskega dnevnika. Ustanovitelj Ljubljanskega dnevnika, predhodnika današnjega časnika Dnevnik, je bila Osvobodilna fronta Slovenije. Prva številka je štela šest strani, za njen izvod pa je bilo treba odšteti pet jugoslovanskih dinarjev.
1958 Začne se gradnja današnjega Dnevnikovega poslopje ob Kopitarjevi ulici, po načrtih arhitekta Edvarda Ravnikarja. Gradnja je zaključena tri leta kasneje. Zaradi živahne rumene barve se je tedaj med ljudmi oprijelo ime "kanarček".
1. januar 1961 Uveden je bil nov, zmanjšan format Ljubljanskega dnevnika.
7. januar 1962 Izide prva številka Nedeljskega dnevnika, časnika, ki ga danes prebira več kot pol milijona Slovencev. Prvi glavni in odgovorni urednik daleč najbolj priljubljenega časopisa v Sloveniji je bil Miloš Mikeln.
1. april 1968 Ljubljanski dnevnik se preimenuje v Dnevnik.
30. april 1970 V Dnevniku je objavljena prva barvna fotografija.
2. november 1980 Izide tisoča številka Nedeljskega dnevnika.
1981 Poslopju Dnevnika je dograjen prizidek, v obeh njegovih delih pa so danes prostori uprave družbe Dnevnik in uredništev časnika Dnevnik, tednika Nedeljski dnevnik in edicij Razvedrila.
10. januar 1990 Dnevnik se preimenuje v Neodvisni dnevnik.
21. december 1991 Neodvisni dnevnik se znova preimenuje v Dnevnik (tokrat z zeleno piko na i).
25. december 1995 Izide prva številka Nedeljskega dnevnika, ki je natisnjena v barvah.
25. januar 1996 Prva številka Dnevnika je natisnjena v barvah.
6. december 1997 Dnevniku in Nedeljskemu dnevniku se pridruži tednik Hopla. Prvi urednik tednika z razvedrilno vsebino je bil Tone Janežič.
13. januar 1998 Edicije časopisne hiše Dnevnik začno izhajati tudi na medmrežju.
2. julij 2001 Dnevnik praznuje 50-letnico.
30. september 2002 Dnevnik izide v novi, sodobni grafični podobi.
21. september 2004 Časopisna družba Dnevnik kupi založniško podjetje Razvedrilo in še okrepi svoj položaj v prostoru slovenskih tiskanih medijev.
18. marec 2005 Časopisna družba Dnevnik postane edini lastnik družbe Gazela R. E.
15. september 2005 Izhajati začne nov slovenski dnevnik – časnik Direkt, odgovorni urednik je Bojan Požar.
9. julij 2006 Dnevnikov spletni portal doživi temeljito preoblikovanje in prenovo.
11. oktober 2006 Predstavi se prenovljen Nedeljski dnevnik.
28. oktober 2006 Izide nov tednik, Dnevnikov Objektiv, ki je priložen sobotnemu Dnevniku.
2007 Časnik Dnevnik pridobi status Superbrands in se med 800 finalisti uvrsti med 40 vodilnih slovenskih blagovnih znamk.
16. junij 2007 Slovenskim bralcem se predstavi prenovljeni in pomlajeni časopis Dnevnik, ki je prepoznaven tudi z novim logotipom
24. september 2007 Lansiran je projekt Dnevnikove spletne televizije DnevnikVideo.TV
2008 Časnik Dnevnik vnovič pridobi status Superbrands in se med 800 finalisti uvrsti med 40 vodilnih slovenskih blagovnih znamk.
9. april 2008 Nedeljski dnevnik izide v prenovljeni likovni podobi in se predstavi tudi spletnim uporabnikom na spletni strani http://nedeljski.dnevnik.si
1. januar 2009 Ali Žerdin postane odgovorni urednik časnika Dnevnik. Na tem mestu nasledi Mirana Lesjaka, ki je funkcijo odgovornega urednika opravljal sedem let.
2009 Blagovna znamka Dnevnik (poleg Dela, s katerim si deli lovoriko) postane »Trusted Brand 2009« na področju dnevnih časopisov.
10. februar 2010 Suzana Rankov prevzame funkcijo začasne odgovorne urednice časnika Dnevnik in Dnevnika Online.
16. junij 2010 Časopisna družba Dnevnik, d.d., se preimenuje v Dnevnik, družbo medijskih vsebin, d.d.
1. julij 2010 Odgovorni urednik Nedeljskega dnevnika Zlatko Šetinc prevzame funkcijo začasnega odgovornega urednika časnika Dnevnik in Dnevnika Online.
8. november 2010 Slovenskim uporabnikom tabličnih računalnikov in pametnih telefonov se predstavi digitalna edicija Dnevnika
2. julij 2011 Časnik Dnevnik praznuje 60-letnico izhajanja.
29. oktober 2011 Bojan Petan prevzame funkcijo začasnega predsednika uprave.
29. november 2011 Priloga Antena izide zadnjič.
7. januar 2012 Nedeljski dnevnik praznuje 50. letnico izhajanja.
1. marec 2012 Za novo odgovorno urednico Dnevnika je imenovana Suzana Rankov.
6. september 2012 Bojan Petan postane predsednik uprave družbe Dnevnik, d.d.
8. november 2012 Dnevnik izide v novi, sodobni grafični podobi
22. november 2012 Primož Cirman prejme nagrado Consortium Veritatis/Bratstvo resnice Društva novinarjev Slovenije za izstopajoče novinarske stvaritve v letu 2012 ¬– preiskovalno delo o projektu TEŠ 6. Luka Cjuha prejme nagrado Consortium Veritatis/Bratstvo resnice Društva novinarjev Slovenije za izstopajočo stvaritev na področju fotografije¬ – fotoreportaža Romarske počitnice na Brezjah.
14. januar 2013 Slovenec leta 2012, Lutkovno gledališče Ljubljana, Oder pod zvezdami (Slovenec leta 2013 postane Anita Ogulin, humanitarka z veliko začetnico, sekretarka Zveze prijateljev mladine Moste - Polje ter predsednica Komisije za socialna vprašanja in humanitarne projekte pri ZPMS)
21. marec 2013 Zlata nit 2012, Lutkovno gledališče Ljubljana, Oder pod zvezdami, najboljši zaposlovalci 2012: Lotrič meroslovje, d. o. o. (malo podjetje), Riko, d. o. o. (srednje veliko podjetje), Krka, tovarna zdravil, d. d (veliko podjetje). Posebno priznanje je prejelo podjetje Steklarna Hrastnik, d. o. o., za zgledno prestrukturiranje. Priznanje zlata praksa za povezovanje in združevanje znanja je prejelo podjetje Aviat, d. o. o.
10. oktober 2013 Dnevnikova nagrada za izjemno odrsko stvaritev v sezoni 2012/2013 je podeljena Juriju Drevenšku za vloge Jacquesa v Ionescovi absurdni komediji Jacques ali Podrejenost, Bianke v Shakespearovi Ukročeni trmoglavki in Carlosa v muzikalu Ženske na robu živčnega zloma.
21. oktober 2013 Tomatu Koširju in ekipi Dnevnika je podeljena velika Brumnova nagrada 6. bienala vidnih sporočil Slovenije za serijo naslovnic Dnevnikovega Objektiva in Brumnova nagrada v kategoriji ovitki in naslovnice.
22. november 2013 Jaka Gasar prejme nagrado Consortium Veritatis/Bratstvo resnice Društva novinarjev Slovenije za izjemen dosežek leta na področju novinarske fotografije – Poplave, Tomaž Modic pa za debitanta leta.
23. oktober 2013 Slovenska Gazela 2013, SNG Opera in balet Ljubljana (zlata gazela KNAUF INSULATION, d. o. o., Škofja Loka, srebrna gazela L-TEK, elektronika, d. o. o., Šentjernej, bronasta gazela TERMO-TEHNIKA, d. o. o., Braslovče)
2. januar 2014 Aljaž Vindiš prejme priznanje oblikovalski presežek poletje 2013 Društva oblikovalcev Slovenije za projekt Dnevnikov Objektiv – rubrika Objektivno
31. januar 2014 Slovenec leta 2013, Terme Čatež. Slovenec leta postane Aleksander Doplihar, dr. med., vodja ambulante za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja Pro Bono, borec za pravice spregledanih.
20. marec 2014 Zlata nit 2013, D125, najboljši zaposlovalci 2013: Intera, d. o. o. (malo podjetje), RCM, d. o. o. (srednje veliko podjetje) in Si.mobil, d. d. (veliko podjetje). Posebno priznanje prejme Droga Kolinska, d. d., za uspešno, učinkovito in ustvarjalno vzpostavitev organizacijske kulture po združitvi v Atlantic Group. Priznanje zlata praksa prejme Lek, d. d., član skupine Sandoz, za organizacijo in izvedbo foruma regijski BioCamp.
11. september 2014 I. Obrazi prihodnosti, dijaki razmišljajo, pišejo in urejajo strani v časniku Dnevnik.
15. september 2014 Dnevnikova nagrada za izjemno odrsko stvaritev v sezoni 2013/2014 je podeljena Primožu Pirnatu za vlogo Jaga v Shakespearovem Othellu.
22. oktober 2014 Slovenska Gazela 2014, Cankarjev dom, Linhartova dvorana (zlata gazela PLASTIKA SKAZA, d. o. o., Velenje, srebrna gazela SMT, d. o. o, Portorož, bronasta gazela CABLEX PLASTIK, d. o. o., Semič)
21. november 2014 Tomaž Modic prejme nagrado čuvaj/watchdog 2014 Društva novinarjev Slovenije kot izstopajoči mladi novinar, Mojca Pišek debitantsko nagrado za dosežke mladih novinarjev, Aljaž Vindiš, Ajda Bevc in Aljaž Vesel za izjemne dosežke na področju infografike ter Jaka Gasar za izjemen dosežek na področju novinarske fotografije.
20. januar 2015 Slovenec leta 2014, Športna dvorana Medvode, Slovenec leta postanejo vsi slovenski gasilci, Slovenec stoletja pa Slavko Avsenik.
26. marec 2015 Ljubljanski grad, Najboljši zaposlovalci 2014: LIST, družba za računalniški inženiring, d. o. o. (malo podjetje), PLASTIKA SKAZA, proizvodnja, trgovina, storitve, d. o. o. (srednje veliko podjetje), KRKA, tovarna zdravil, d. d. (veliko podjetje). Priznanje zlata praksa prejme ELTEC PETROL, d. o. o., za sistematično odkrivanje in razvoj mladih upov.
16. september 2015 Dnevnikova nagrada 2015 za izjemno odrsko stvaritev v sezoni 2014/15 je podeljena Juretu Henigmanu za vlogo Ahila v Homerjevi Iliadi, za vlogo Vanga v Brechtovem Dobrem človeku iz Sečuana in za vlogo Pripovedovalca Nicka Carrawaya v Fitzgeraldovem Velikem Gatsbyju.
21. oktober 2015 Slovenska Gazela 2015, Cankarjev dom Ljubljana, Linhartova dvorana (zlata gazela RLS, d. o. o., Komenda, Srebrna gazela NiceLabel EURO PLUS, d. o. o., Šenčur, bronasta gazela ORO MET, d. o. o., Košana)
22. oktober 2015 Aljaž Vindiš, Ajda Bevc in Aljaž Vesel prejmejo Brumnovo nagrado za tiskane infografike 7. bienala vidnih sporočil Slovenije za rubriko Objektivno v Dnevnikovem Objektivu.
1. november 2015 Miran Lesjak postane novi odgovorni urednik časopisa Dnevnik.
19. november 2015 Tomaž Klipšteter prejme nagrado čuvaj/watchdog Društva novinarjev Slovenije za izjemne novinarske dosežke v letu 2015, Jaka Gasar pa za izjemen dosežek v novinarski fotografiji.
9. februar 2016 II. Obrazi prihodnosti, dijaki razmišljajo, pišejo in urejajo strani v časniku Dnevnik.
24. marec 2016 Zlata nit 2015, Lutkovno gledališče Ljubljana, Oder pod zvezdami, najboljši zaposlovalci 2015: TU-VAL, d. o. o. (malo podjetje), COSYLAB, d. d. (srednje veliko podjetje), DROGA KOLINSKA, d. d. (članica skupine Atlantic Grupa, d. d.) (veliko podjetje), priznanje zlata praksa BISNODE, d. o. o., za sistematično odkrivanje in razvoj sistema razvoja zavzetosti in zavezo BISNODE.
19. marec 2016 Aljaž Vindiš, Ajda Bevc, Aljaž Vesel, Samo Ačko in Marko Plahuta prejmejo zlato (za grafiko Pajkova mreža) in bronasto nagrado (za grafiko Zadetek v polno) na 24. mednarodnem festivalu infografike Malofiej v Pamploni.
1. april 2016 Križišče v časniku Dnevnik izhaja v razširjeni in prenovljeni podobi z bogatejšim nagradnim skladom.
2. julij 2016 Časnik Dnevnik praznuje 65-letnico izhajanja.
13. junij 2016 Bojan Velikonja prejme nagrado Slovenia Press Photo za zmagovalno fotografijo – izseki iz dogajanja med begunsko in migrantsko krizo.
31. avgust 2016 Bojan Velikonja in Jaka Gasar prejmeta nagrado Visa d'or – daily press na mednarodnem festivalu fotoreporterstva Visa Pour L'Image v francoskem Perpignanu na tematiko begunske krize z naslovom Za ograjo upanja in prihodnosti.
15. september 2016 Dnevnikova nagrada za izjemno odrsko stvaritev v sezoni 2015/2016 je podeljena Jani Zupančič za vlogo Gruach v uprizoritvi Dunsinane, vlogo Maše Kos v 3 zimah in vlogo Ane v Pogovorih na štiri oči.
19. oktober 2016 Slovenska Gazela 2016, Cankarjev dom Ljubljana, Linhartova dvorana (zlata gazela NiceLabel EURO PLUS, d. o. o., Šenčur, srebrna gazela REM, d. o. o., Trebnje, bronasta gazela RLS, d. o. o., Komenda)
25. november 2016 Luka Cjuha prejme nagrado čuvaj/watchdog Društva novinarjev Slovenije za posebne dosežke v novinarski fotografiji.
12. december 2016 Spletna stran Dnevnik.si se predstavi v novi odzivni podobi.
6. marec 2017 III. Obrazi prihodnosti, dijaki razmišljajo, pišejo in urejajo strani v časniku Dnevnik.
7. januar 2017 Nedeljski dnevnik praznuje 55-letnico izhajanja.
10. januar 2017 Prvič izide ugankarski mesečnik Lahko razvedrilo
1.marec 2017 Rojstvo nove aplikacije za pametne mobilne naprave Dnevnik.si
23. marec 2017 Zlata nit 2016, Lutkovno gledališče Ljubljana, Oder pod zvezdami, najboljši zaposlovalci 2016: LOTRIČ Meroslovje, d. o. o., Selce (mala podjetja), Javno podjetje Komunala Brežice, d. o. o. (srednje velika podjetja), KRKA, tovarna zdravil, d. d. (velika podjetja). Priznanje zlata praksa prejme Lek, d. d., za projekt Vrnitev možganov v Slovenijo: Bio karierni zajtrk.
1.april 2017 Tatjana Tanackovič postane nova odgovorna urednica tednika Nedeljski dnevnik.
21. september 2017 Dnevnikova nagrada za izjemno odrsko stvaritev v sezoni 2016/2017 je podeljena Gašperju Tiču za vlogo svetovalca Poldeta v uprizoritvi Svetovalec – Katalog burlesknih dialogov, ki jo je po istoimenski dramski predlogi Mileta Koruna zrežirala Nina Rajić Kranjac.
19. oktober 2017 Slovenska Gazela 2017, Cankarjev dom Ljubljana, Linhartova dvorana (zlata gazela TEHNOS, d. o. o., Žalec, srebrna gazela SiTOR, d. o. o., Pivka, bronasta gazela Varis Lendava, d. o. o., Lendava)
17. november 2017 Zdenko Vrdlovec prejme nagrado čuvaj/watchdog Društva novinarjev Slovenije za življenjsko delo, Jaka Gasar pa za posebne dosežke v novinarski fotografiji.
1. januar 2018 Tatjana Tanackovič postane nova vršilka dolžnosti odgovornega urednika Razvedrilo.
17. januar 2018 IV. Obrazi prihodnosti, dijaki razmišljajo, pišejo in urejajo strani v časniku Dnevnik.
29. marec 2018 Zlata nit 2017, Festivalna dvorana Ljubljana, najboljši zaposlovalci 2017:
Intera, d. o. o. (mala podjetja), RLS Merilna tehnika, d. o. o. (srednje velika podjetja), A1 Slovenija, d. d. (velika podjetja). Najboljša zlata praksa 2017: družba Optiweb, d. o. o., za projekt Razvoj organizacijske kulture: Optikultura.
Posebna priznanja zlata nit: KENS, d. o. o. (mala podjetja), Javno podjetje Komunala Brežice, d. o. o. (srednje velika podjetja), Petrol, d. d., Ljubljana (velika podjetja).
Prvi prejemniki priznanj natečaja Starejšim prijazno podjetje: z leti še vedno zavzeti: Iskratel, d. o. o., KENS, d. o. o., Javno podjetje Komunala Brežice, d. o. o., Zaposlitveni center AVANTUS, d. o. o., Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Kovinarstvo Bučar, Drago Bučar, s. p., Danfoss Trata, d. o. o., Računovodski servis ZEUS, d. o. o., VARIS LENDAVA, d. o. o., Droga Kolinska, d. d., članica skupine Atlantic Grupa, Petrol, d. d.
30. september 2018 Dnevnikova nagrada za izjemen umetniški dosežek v MGL je podeljena Jette Ostan Vejrup za vlogo Hipolite v avtorskem projektu Sen kresne noči po W. Shakespearu, za vlogo Levive v uprizoritvi Življenje kot delo H. Levina in za vlogo Birgitte Mrak v kriminalni nadaljevanki Praznina spomina B. Zemljič.
24. oktober 2018 Slovenska Gazela 2018, Cankarjev dom Ljubljana, Linhartova dvorana (zlata gazela Mebor, d. o. o., Železniki, srebrna gazela Intra Lighting, d. o. o., Šempeter pri Gorici, bronasta gazela Roletarstvo Medle, d. o. o., Novo mesto)
28. marec 2019 Zlata nit 2018, Lutkovno gledališče Ljubljana, Oder pod zvezdami, najboljši zaposlovalci 2018: SAP, d. o. o. (mala podjetja), RLS, d. o. o. (srednje velika podjeta), Droga Kolinska, d. d., članica skupine Atlantic grupa (velika podjetja). Najboljša zlata praksa: 2018 Iskratel, d. o. o., za projekt poVEZovalne kulture VEZ: Vodenje. Energija. Zaupanje.
Posebna priznanja: Zeus, davki in računovodstvo, d. o. o., mala podjetja, Mikro+Polo, d. o. o., srednje velika podjetja, Danfoss Trata, d. o. o., velika podjetja.
Starejšim prijazno podjetje: z leti še vedno zavzeti: MI Elektronika, d. o. o., Prevc, saloni pohištva, d. o. o., Radio Sora, d. o. o., Trgotur, d. o. o., Vistra, d. o. o., Zaposlitveni center AVANTUS, d. o. o., Albaugh, TKI, d. o. o., Kovinarstvo Bučar, Drago Bučar, s. p., Mikrocop, d. o. o., Varis Lendava, d. o. o.
maj 2019 Nova aplikacija Nedeljski dnevnik
19. september 2019 Dnevnikova nagrada za izjemen umetniški dosežek v MGL je bila podeljena Juretu Henigmanu za vlogo Michonnina de la Briva v Mercadetu ali Poslovnem človeku H. de Balzaca, za vlogo Marjana v Tihem vdihu N. Gazvode in za vlogo Orgona v Molièrovem Tartuffu ali Sleparju.
22. oktober 2019 Slovenska Gazela 2019, Cankarjev dom Ljubljana, Linhartova dvorana (Zlata gazela Virs, d. o. o., Lendava, srebrna gazela Alpod, d. o. o., Cerknica, Bronasta gazela MI elektronika, d. o. o., Ljubljana).
22. november 2019 Novinarske nagrade DNS: Ranka Ivelja za izstopajoče novinarske dosežke v letu 2019, Luka Cjuha za izjemne dosežke v novinarski fotografiji za reportažo in Jaka Gasar, pohvala porote za področje novinarske fotografije.

Naziv podjetja
Dnevnik, d.d.

Dolgi naziv PRS
Dnevnik, družba medijskih vsebin, d.d.

Sedež

Matična številka
5049334

Identifikacijska številka za DDV
SI 47263261

TRR
SI56 0430 2000 2874 676 NOVA KBM d.d.

Vpisano pri ...
Okrožnem sodišču v Ljubljani, vložek številka 1/02052/00.

Znesek osnovnega kapitala družbe
1.387.556,33 €

Lastniška struktura

 1. DZS, d.d. 35,11%
 2. Styria Media International AG 25,74%
 3. DZS Investicije, d.o.o. 15,94 %
 4. Delo Prodaja, d.d. 10,35%
 5. Dnevnik. d.d. 6,88%
 6. ostali 5,98%