Dnevnik.si

Mali oglasi

Male oglase objavljamo v časniku Dnevnik (ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah) in v tedniku Nedeljski dnevnik (ob sredah).

Cena v eur Dnevnik Nedeljski dnevnik
Tip A (do 150 znakov) 11,00 15,00
Tip B (150 do 300 znakov) 21,00 29,00
Tip C (več kot 300 znakov) 31,00 43,00
Pribitki k osnovni ceni

za barvno ozadje oglasa 5,00 5,00
za oglas z logom ali fotografijo 52x30 mm 10,00 10,00
oglas pod šifro 1,30 1,30
za pošiljanje ponudb (enkrat tedensko) 2,00 2,00

(DDV je vključen v ceno.)

Naročnikom edicij časopisne družbe Dnevnik (fizičnim osebam) priznamo 20 % popusta. Naročniško razmerje lahko takoj sklenete tu, na tel. 01 30 82 100 ali na e-naslovu narocnina@dnevnik.si.

Količinski popusti:
– za 3 objave in več 5 %,
– za več kot 5 objav 10 %,
– za več kot 10 objav 15 % in
– za več kot 15 objav 20 %.

Oddaja naročil: tel. 01/30 82 182, e-pošta: mali.oglasi@dnevnik.si.

SPLOŠNI POGOJI OGLAŠEVANJA

1) Naročnik oglasa odgovarja za vsebino oglasa in je plačnik oglasa.
2) Reklamacije malega oglasa upoštevamo po prvi objavi. Preklic malega oglasa je možen vsaj dan pred objavo.
3) Pridržujemo si pravico do slovničnih in strukturnih popravkov ter pravico, da naročilo tudi zavrnemo, če je v nasprotju s splošno veljavnimi in zakonskimi normami.
4) Navedba naziva in naslova podjetja ter navedba vseh drugih kontaktov (telefonska številka, naslov spletne strani ali e-naslov) se šteje k številu zakupljenih znakov.
5) V skladu z 2. členom Zakona o varstvu potrošnikov morajo oglaševalci (pravne osebe, s. p., zavodi in organizacije ali fizične osebe), ki zagotavljajo potrošnikom blago in storitev, v oglasu navesti celotno ime svoje firme oz. skrajšano firmo, če so s skrajšano firmo vpisani v register, naslov in kraj, kjer poslujejo, ali naslov spletnih strani, če je z njih nedvoumno razvidna identifikacija podjetja.
6) Pravne osebe in s. p. morajo za vsako naročilo oglasa posredovati pisno naročilnico z vsemi identifikacijskimi podatki, navedbo odgovornih oseb naročnika in registracijo dejavnosti.
7) Račun izstavimo po zadnji objavi ali konec meseca oz. kot je določeno z zakupljenim paketom oglaševanja.
8) Rok plačila je osem dni po izstavitvi računa, razen če je s pogodbo dogovorjeno drugače. Za zamujena plačila zaračunavamo zakonsko določene obresti.
9) Pridržujemo si pravico do spremembe cenika.

PAKETI OGLAŠEVANJA

PAKET DNEVNIK (mesečni)
– besedilo oglasa do 150 znakov + logo ali fotografija ali grafično oblikovano besedilo 52 x 30 mm
16 do 18 objav mesečno – v dneh, ko se objavljajo mali oglasi: 218,00 eur
(16 objav x 21 eur = 336,00 eur – popust 35 % = 218,00 eur)

PAKET NEDELJSKI DNEVNIK (trimesečni)
– besedilo oglasa do 150 znakov + logo ali fotografija ali grafično oblikovano besedilo 52 x 30 mm
16 do 18 objav trimesečno – objava enkrat tedensko (sreda): 260,00 eur
(16 objav x 25 eur = 400,00 eur – popust 35 % = 260,00 eur)

PAKET DNEVNIK IN NEDELJSKI DNEVNIK (mesečni)
– besedilo oglasa do 150 znakov + logo ali fotografija ali grafično oblikovano besedilo 52 x 30 mm
16 do 18 objav v Dnevniku (pon., pet., sob.) in v Nedeljskem dnevniku (sre.): 210,00 eur
12 objav (D) x 21,00 eur + 25,00 eur x 4 objave (ND) = 352 – popust 40 % = 210,00 eur
ali
– besedilo oglasa do 300 znakov + logo ali fotografija ali grafično oblikovano besedilo 52 x 30 mm
16 do 18 objav v Dnevniku (pon., pet., sob.) in v Nedeljskem dnevniku (sre.): 316,00 eur
12 objav (D) x 31,00 eur x + 39,00 eur = 528,00 – popust 40 % = 316,00 eur


Splošni in posebni pogoji paketnega oglaševanja:
– ob naročilu mesečnega paketa oglaševanja oglas oblikujemo,
– fotografije morajo biti zadostne kvalitete za objavo v tiskanih edicijah. Pri fotografijah, ki imajo postavljene grafične ali tekstovne elemente, si pridržujemo pravico do zavrnitve,
– reklamacije oglasa upoštevamo po prvi objavi oglasa, v obdobju zakupljenega paketa oglaševanja je možen le en popravek oglasa,
– račun za zakupljeni paket oglaševanja se izstavi po prvi objavi,
– popusti, ki jih ponujamo naročnikom edicij, ne veljajo za paketno oglaševanje, pri katerem je poseben popust že zajet v ceni.