Dnevnik.si

Uporaba in citiranje vsebin

Drage bralke in bralci,

vse vsebine, ki so objavljene v časniku Dnevnik, Nedeljski Dnevnik in vseh prilogah časopisa Dnevnik in Nedeljski Dnevnik ter na spletni strani www.dnevnik.si ali na kateremkoli drugem nosilcu vsebin, so neodvisno od prenosne poti, prek katere uporabnik dostopa do vsebin, in neodvisno od platforme, na kateri je vsebina, zaščitene in se smejo uporabljati zgolj v obsegu in na način, kot ju določa zakonodaja, ki ureja varstvo avtorskih pravic, in v skladu s pogoji uporabe vsebin, kot so opredeljeni v nadaljevanju. Imetnik vseh navedenih avtorskih pravic je družba Dnevnik in njeni sodelavci.

Ker pravila uporabe in citiranja niso vedno enostavno razumljiva in ker so v določenih primerih odvisna od imetnika avtorske pravice, smo vam pripravili enostavna pravila, ki naj vam pomagajo pri razumevanju, kdaj in na kakšen način lahko uporabljate vsebine.

Na kaj morate paziti?

Kadarkoli uporabljate avtorsko varovano delo, morate navesti imetnika moralne avtorske pravice (na primer: novinar Janez Novak) in imetnika materialne avtorske pravice (na primer: Dnevnik). Kratko citiranje in povzemanje naših vsebin je vedno dovoljeno, dokler je citat ali povzemanje v mejah razumnega. Sami štejemo, da je razumna dolžina citata ali povzemanja največ tri stavke, ki pa hkrati ne smejo presegati 50 odstotkov dolžine vsebine, ki jo citirate ali povzemate. Pri citiranju ali povzemanju morate navesti avtorja vsebine.

Kadar vsebino neposredno citirate, ste jo dolžni dati med narekovaje:

Primer:
Novinar Dnevnika Janez Novak navaja: »vsebina citata«.

Kadar povzemate vsebino s svojimi besedami, ste dolžni povzemati na naslednji način:

Primer:
Novinar Dnevnika Janez Novak navaja, da je (vsebina vašega povzetka).

Če citirate ali povzemate vsebine v elektronskih medijih, morate pri citiranju ali povzemanju vedno zagotoviti elektronsko povezavo z vsebino, ki jo citirate (hyperlink):

Primer:
Novinar Dnevnika Janez Novak (www.dnevnik.si/zgodba) navaja, da je (vsebina vašega povzetka).

Kadar povzemate ali citirate vsebino z namenom oglaševanja ali ko vsebino posredujete drugim proti plačilu ali z namenom pridobivanja prihodkov, morate pred tem pridobiti ustrezno izrecno pisno soglasje. Za soglasje nam, prosimo, pišite na naslov online@dnevnik.si.

Daljše povzemanje vsebine ali citiranje v tiskanih ali elektronskih medijih je dovoljeno le po predhodni odobritvi in z izrecnim pisnim soglasjem. Za pridobitev morebitnega soglasja in za seznanitev s pogoji uporabe nam, prosimo, pišite na naslov online@dnevnik.si.

Avtor v skladu z veljavno zakonodajo izrecno prepoveduje, da se brez izrecnega pisnega soglasja reproducira v periodičnem tisku aktualne članke iz takega tiska, v katerih so obravnavana splošna vprašanja, razen kadar ti pogoji določajo drugače ali imate izrecno osebno privolitev imetnika avtorskih pravic za tako uporabo.

Cenik uporabe je dostopen na dnu strani.

Brezplačno je dovoljeno pripraviti in reproducirati povzetke izdanih časopisnih in podobnih člankov v pregledih tiska, kadar je navedeno povzemanje ali citiranje opredeljeno kot krajše, kot ga določajo ta pravila uporabe in citiranja. Uporaba za fizične osebe, kadar uporabljajo delo izključno za zasebne namene in ga ne posredujejo javnosti, je brezplačna. Na primer ko skopirate članek in ga pošljete svojim družinskim članom ali najožjim prijateljem. Uporaba vsebin na platformah, kjer ima do vsebin dostop širši krog oseb oziroma javnost, kot so Facebook, Linkedin in podobne, ni dovoljena, dovoljena pa sta krajša uporaba in citiranje take vsebine, poleg tega je treba navesti elektronsko povezavo do originalne vsebine.

Učenci, dijaki in študentje

Učenci, dijaki, študentje in udeleženci izobraževanj smejo za potrebe izobraževanja, kot so na primer diplomske naloge, seminarske naloge, javni nastopi v razredu in podobne uporabe, uporabljati dela brezplačno. Šole in univerze smejo brezplačno za potrebe pouka narediti kopije v številu, ki ustreza številu učencev v razredu, in jih razdeliti. Dovoljeno je narediti tudi digitalne kopije ali uporabljati vsebine na spletnih straneh, do katerih je dostop z geslom ali na drug način omejen zgolj za učence in njihove mentorje in profesorje. Splošna uporaba vsebin, ki ne služi pouku, na primer na spletni strani šole, ni mogoča brez izrecnega pisnega soglasja. Za pogoje uporabe in soglasje nam, prosimo, pišite na naslov online@dnevnik.si.

RSS in družbena omrežja

Osnovna uporaba RRS-kanalov ali drugih komunikacijskih kanalov je dovoljena in je brezplačna. Sem sodijo na primer povezave na Facebook, Twitter, Wordpress, Linkedin, Google+, Instagram in podobne kanale za posredovanje povezave na originalno vsebino. Kadar vključite elektronsko povezavo v vsebino neke druge strani, morate navedeno vsebino povezati z originalno vsebino.

>Uporaba RSS-feedov ali komunikacijskih kanalov z namenom pridobivanja prihodkov je dovoljena zgolj ob predhodnem izrecnem pisnem soglasju. Za pridobitev morebitnega soglasja ali pogoje uporabe nam, prosimo, pišite na naslov online@dnevnik.si. Šteje se, da opravljate dejavnost in uporabljate vsebino z namenom pridobivanja prihodka, če iz naslova uporabe vsebin neposredno pridobivate kakršnekoli prihodke, kot so na primer prihodki iz oglaševanja, ali če je dostop do vsebin, pri katerih uporabljate naše vsebine prek RRS-feedov ali komunikacijskih kanalov, plačljiv.

Za uporabo RSS-feedov ali komunikacijskih kanalov v blogih, ki jih vodijo, pišejo, sestavljajo, so uredniki in nosilci po vsebini in naravi bloga fizične osebe in ne pravne osebe in za katere ne prejemate nikakršnega prihodka za svoje delo ali za delovanje bloga ali posameznih vsebin na blogu, ne potrebujete našega soglasja in ste dolžni zgolj zagotoviti elektronsko povezavo na originalno vsebino in navedbo avtorstva. Veljajo pa pravila citiranja.

Kliping

Za namene uporabe naših vsebin za pripravo in posredovanje tako imenovanih kliping sporočil ste dolžni podpisati z nami izrecno pisno pogodbo. Prosimo, da nam pišete na naslov online@dnevnik.si, in poslali vam bomo pogodbo skupaj s pogoji uporabe.

Državna uprava, občinske uprave in organi s pooblastili, sodišča ter zakonodajalec smejo uporabljati za potrebe svojega dela v upravnih, sodnih ali parlamentarnih postopkih dela brezplačno. Navedenih vsebin ne smejo posredovati tretjim osebam, ki niso stranka postopka, ki ga vodijo, in ne smejo jih uporabljati brezplačno za svoje lastne zaposlene ali pogodbene sodelavce.

Fotografije, video- in avdioposnetki

Fotografije, avdio- in videoposnetki se ne smejo uporabljati, če za to nimate izrecnega pisnega soglasja. Za pridobitev morebitnega soglasja ali pogoje uporabe nam, prosimo, pišite na naslov online@dnevnik.si. Navedene vsebine praviloma niso last Dnevnika in jih mora tudi Dnevnik plačati in jih lahko uporablja zgolj za namene objave v svojih medijih. Dovoljena pa je omejena uporaba fotografij, avdio- in videoposnetkov na način, da v svoje vsebine vključite povezavo do originalnih vsebin.

Fotografije, avdio- in videoposnetki, katerih avtor je družba Dnevnik in njeni sodelavci in kjer je to izrecno navedeno na sami fotografiji, se lahko omejeno uporabljajo na blogih, ki jih vodijo, pišejo, sestavljajo, so uredniki in nosilci po vsebini in naravi bloga fizične osebe in ne pravne osebe in za katere ne prejemate nikakršnega prihodka za svoje delo ali za delovanje bloga ali posameznih vsebin na blogu. Družba Dnevnik vam dovoljuje, da enkrat na mesec uporabite na svojem blogu eno fotografijo, video- ali avdioposnetek, katerega imetnik avtorske pravice je družba Dnevnik, če pred tem pridobite naše pisno soglasje. Za pridobitev soglasja nam, prosimo, pišite na naslov online@dnevnik.si.

Dovoljeni so tako imenovani zajemi zaslona (screenshot) naših strani, kadar ti služijo dokumentarnemu namenu ali kadar želite opozoriti na vsebino na naši strani. Zajem zaslona sme biti v velikosti največ 25 odstotkov originalne velikosti vsebine, katere zajem boste uporabili, in zagotovljena mora biti neposredna elektronska povezava na originalno vsebino, če je ta dosegljiva. Če ta ni dosegljiva, mora biti zagotovljen natančen opis, kje se originalna vsebina nahaja. Poleg zgoraj naštetih pravil veljajo sicer običajna pravila, ki jih določa zakonodaja, ki ureja varstvo avtorskih in sorodnih pravic.

Kazenska in odškodninska odgovornost

Na vseh vsebinah, ki jih uporabljate na zgoraj opisane načine, v vseh primerih in za vedno obdržijo avtorske in sorodne pravice družba Dnevnik in njeni sodelavci. Družba Dnevnik in sodelavci družbe Dnevnik vas prosijo, da spoštujete njihovo delo in da zato spoštujete tudi pravila uporabe njihovih del, kot so navedena zgoraj. V primeru kršitev vas opozarjamo, da ste kazensko in odškodninsko odgovorni in da bo družba Dnevnik zavarovala pravice družbe in svojih sodelavcev.

Vse blagovne znamke, ki jih družba Dnevnik uporablja v svojih časnikih in na spletnih straneh, so zaščitene in se lahko uporabljajo samo ob pogojih, določenih zgoraj in v skladu z veljavno zakonodajo.

Če imate dodatna vprašanja ali bi želeli uporabljati vsebine na načine, ki niso opredeljeni zgoraj, ali pa bi želeli izvedeti za pogoje uporabe vsebin, ki niso opredeljeni, nam, prosimo, pošljite vprašanje na naslov online@dnevnik.si in poslali vam bomo ustrezna pojasnila.

Uredništvo Dnevnika

Cenik za ponatise in izvlečke Dnevnikovih prispevkov v drugih elektronskih in tiskanih medijev

Cenik je na voljo tudi v pdf formatu.