Dnevnik.si

Finalisti in nagrajenci 2020

Finalisti izbora v kategoriji malih podjetij:

Intera, d. o. o., List, d. o. o., Lunos, d. o. o., Red Orbit, d. o. o., SAP, d. o. o., Zaposlitveni center Avantus, d. o. o.

Najboljši zaposlovalec med malimi podjetji:

Red Orbit: »Grem ven, pridem čez eno uro.«
Zavesten fokus na zaposlene in njihovo počutje, razumevanje in sprejemanje človeka kot celote in načrtno spodbujanje ravnovesja med delom in življenjem v spremenjenjih okoliščinah Red Orbit ponovno postavljajo na mesto prvega med najboljšimi zaposlovalci v kategoriji malih podjetij.

Transparentno in zgledno interno komunikacijo so med pandemijo še okrepili. Kot pravi direktor Andraž Štalec: »Komunicirali smo absolutno vse, dnevno. Še danes sodelavci dobivajo tedenska obvestila, kaj se dogaja. Isti dan, ko sem sam izvedel za izgubo prometa, so izvedeli vsi zaposleni. Vsak teden dobijo obvestilo, koliko denarja ima podjetje, koliko strank, koga najemamo, koga iščemo, kdo odhaja, vse.« Med pandemijo so pozornost namenili tudi psihološki stabilnosti. Nova normalnost dela v Red Orbitu je objava v aplikaciji Slackline: »Grem ven, pridem čez eno uro

Finalisti izbora v kategoriji srednje velikih podjetij:

EKWB, d. o. o., Imperial Brands – Tobačna Ljubljana, d. o. o., Saop, d. o. o., SMART COM, d. o. o., Špica International, d. o. o., XLAB, d. o. o., Zemanta, d. o. o.

Najboljši zaposlovalec med srednje velikimi podjetji:

Špica International: S kulturo ´Špičakov´ in K5 sistemom vodenja sprememb

Špica International razvija rešitve, ki tudi drugim podjetjem omogočajo preobrazbo in nove načine prihodnosti dela. Podjetje ne izstopa le s prepričljivimi poslovnimi rezultati, temveč tudi z voditeljsko karizmo Špičakov. Zaznati je močno kulturo podjetja, ki uspešno prepleta tradicionalne in sodobne vrednote. Razumejo, da je »kapital v glavah Špičakov« in ustvarjajo odprto razvojno okolje z zunanjimi partnerji. Ustanovitelj in direktor Tone Stanovnik od Špičakov pričakuje, da so aktivno razmišljujoči in si, kot pravi, upajo ´špikniti'.. Da sodelavec med množico vstane in reče: »Dragi profesor, imam malo drugačno razmišljanje, kaj pa vi mislite o tem pristopu?«

Vlagajo v znanje in karierni razvoj zaposlenih, z dodatnim pokojninskim zavarovanjem pa tudi v njihovo dolgoročno varnost. Zadnjih pet let določen del dobička razdelijo zaposlenim. Na okoliščine pandemije so se uspešno odzvali z lastnim sistemom vodenja sprememb K5: kadrov, ključnih procesov, kupcev, ključnih kazalnikov in kulture. Proces preobrazbe so z njim pomembno skrajšali.

Finalisti izbora v kategoriji velikih podjetij:

AMZS d. d., Atlantic Droga Kolinska, d. o. o., GEN-I, d. o. o., Krka, d. d., Novo mesto, Plastika Skaza, d. o. o., Pomgrad, d. d., Varis Lendava, d. o. o.


Najboljši zaposlovalec med velikimi podjetji:

Atlantic Droga Kolinska: razume ljudi in njihove potrebe
Zgleden in napreden odnos med podjetjem in zaposlenimi je Atlantic Drogo Kolinsko postavil na prvo mesto najboljših zaposlovalcev že leta 2018 in ponovno leta 2020. Odlikuje jih močna usmerjenost v odnose z zaposlenimi in prepoznavna organizacijska kultura. Ta je osredotočena na kupca, tudi notranjega v organizaciji.

V razvoj in odnosu do zaposlenih podjetje uveljavlja napredne prijeme, med njimi ´sabbatical´, 6-mesečno plačano odsotnost; program Adventure za razvoj mladih sodelavcev; zadovoljstvo zaposlenih preverjajo s t. i. stay intervjuji, ki jih podpira umetna inteligenca. V podjetju visoko kotirajo interno komuniciranje in vodenje z zgledom. Ko pride do posameznikovega zahtevnega problema, nesreče v družini ali smrti, se o tem pogovarja uprava. Ob uspešni preobrazbi v času pandemije, ki se odraža tudi v poslovnih rezultatih, še posebej izstopa uvedena praksa skrbi za duševno zdravje.

Priznanja SPP – Z leti še vedno ZAvzeti

Četrto leto zapored je pod okriljem projekta Zlata nit potekal tudi natečaj SPP – Z leti še vedno ZAvzeti. Natečaj poteka v sodelovanju z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom Republike Slovenije v okviru njihovega projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI.

Posebna priznanja SPP – Z leti še vedno ZAvzeti za leto 2020

Posebna priznanja so prejela podjetja:

kategorija velikih podjetij: Varis Lendava, d.o.o.
kategorija srednje velikih podjetij: Imperial Brands – Tobačna Ljubljana, d. o. o.
kategorija malih podjetij: Taxa, d. o. o. Ajdovščina

Prejemniki visoko pozornost namenjajo medgeneracijskemu sodelovanju ter sistematično in s posluhom za njihove potrebe vključujejo izkušnje, znanje in delavnost tudi starejših zaposlenih.

Osnovno priznanje SPP – Z leti še vedno ZAvzeti za leto 2020

Osnovna priznanja so prejela podjetja: 

Imperial Brands – 3DVA, Imperial Brands – Tobačna Grosist, Imperial Brands – Tobačna Ljubljana, Kovinarstvo Bučar, Drago Bučar, s.p., Lunos, Mikrocop, Prevc, saloni pohištva, Radio Ognjišče, Skaza IP, TAXA, Ajdovščina, Trgotur, UNIOR, Varis Lendava, Zaposlitveni center Avantus in Zeus davki in računovodstvo.

 

Zlata praksa 2020

Priznanje za najboljšo Zlato prakso 2020 je bilo podeljeno Lekovemu programu Young Advisory Board (YAB)

´Young Advisory Board´ ali svetovalni odbor mladih je iniciativa, ki povezuje mlade in ambiciozne zaposlene z najbolj izkušenimi in vodilnimi znotraj podjetja Lek. Model opolnomočenja in ustvarjanja mislečega okolja tke vezi med perspektivnimi talenti in najvišjim vodstvom ter medgeneracijsko. Mladi so preko razprave z vodstvom zgodaj vključeni v tematike, s katerimi se soočajo najvišji vodje, v sprejemanje odločitev in razumevanje vodenja.

YAB je odlična motivacija za mlade, ki so na tak način prepoznani in vidni, hkrati pa predstavlja medgeneracijsko soustvarjanje prihodnosti in povezavo med izkušnjami ter ambicijami. V enoletnem izvajanju je bilo nekaj predlaganih rešitev že vpeljanih v prakso. YAB predstavlja napredno miselnost in nov koncept delovnih odnosov pri sooblikovanju prihodnosti podjetja. Z YAB podjetje krepi zaupanje ter spoštovanjem z in do zaposlenih ter dviguje kakovost odnosa med podjetjem in zaposlenimi.  

Podelitev priznanj:


Priloga Zlata nit


 
Zaposlovalec2020

 

 

Zlata nit 2019

Finalisti izbora v kategoriji malih podjetij:

Intera, d. o. o., Kens, d. o. o., List, d. o. o., Medius, d. o. o., Red Orbit, d. o. o., Renishaw, d. o. o., Zaposlitveni center Avantus, d. o. o.

Najboljši zaposlovalec leta 2019 v kategoriji malih podjetij je Red Orbit, d. o. o..

Utemeljitev izborne komisije

Digitalna marketinška agencija Red Orbit se po velikosti umešča med mala podjetja, a po načinu delovanja predstavlja zgled tudi podjetjem, večjim od sebe. V podjetju v sodelovanju z zunanjo strokovnjakinjo sistematično in ciljno vlagajo v upravljanje razvoja zaposlenih, pa tudi organizacijski razvoj. Oboje se vrača v dinamični rasti in nadpovprečni poslovni uspešnosti.
V podjetju je prepoznati elemente sproščene in odprte organizacijske kulture, oplemenitene z inovativnostjo. Na sestanku za izboljšave v podjetju so, na primer, prisotni vsi zaposleni, razen direktorjev. Uvedeno imajo redno in dosledno povratno komunikacijo, za odnose in zavzetost pa skrbijo tudi z ´lončkom hvaležnosti´, v katerem se zbirajo pohvale in zahvale, ter ´pozitivnim lončkom´, namenjenim dobrim mislim in pozitivnim komentarjem. Podeljujejo tudi ´WOW točke´, interna priznanja za izjemne dosežke v skladu s kulturo in vrednotami podjetja.
Opolnomočenje in sposobnost prevzemanja odgovornosti gradijo z imenovanjem ´direktno odgovornega posameznika´ - praksa pomeni, da je naloga posameznika pridobiti ustrezne informacije in se na tej podlagi odločiti. Pozorni so na raznolikost, še posebej tudi medgeneracijsko, saj se zavedajo vrednosti izkušenj. Da sta v podjetju vrednoti tudi zdravje in ravnovesje, priča podatek, da se delo v podjetju zaključuje ob 16. uri.

Finalisti izbora v kategoriji srednje velikih podjetij:

EKWB, d. o. o., Imperial Brands – Tobačna Ljubljana, d. o. o., Loterija Slovenije, d. d., Lotrič Meroslovje, d. o. o., RCM, d. o. o., Špica International, d. o. o., Zemanta, d. o. o.

Najboljši zaposlovalec leta 2019 v kategoriji srednje velikih podjetij je Zemanta, d. o. o..

Utemeljitev izborne komisije

Dinamično rastoča Zemanta, ki deluje v IT industriji,  si zastavlja ambiciozen cilj: biti v svetovnem vrhu tega, kar počnejo, na pravi način. »Želimo biti humani in svojim zaposlenim nuditi takšne pogoje, da se pri svojem delu čim bolje počutijo,« poudarja vodstvo.
Zaposlenim nudijo možnosti lastnega razvoja ter izzive, ki jih lahko nudi le podjetje, ki je močno vpeto v mednarodno okolje. Podjetje odlikuje neformalnost, sproščeni odnosi med sodelavci raznolikih kultur, fleksibilnost pri izbiri delovnega časa, bogat izobraževalni program ter dobro in redno plačilo za dobro opravljeno delo.
Da je organizacijska kultura močna in vzvod zavzetosti, potrjuje dejstvo, da jih ni zamajal niti kompleksen proces združitve z njihovim največjim konkurentom leto dni nazaj. Vodstvo se zaveda pomena komunikacije in vključenosti zaposlenih, pri čemer imajo odprt odnos in svojevrsten kazalnik uspeha tudi za sodelavce, ki odidejo: »Svoj uspeh merimo tudi po tem, kam gredo ljudje in kaj počnejo po tem, ko gredo iz podjetja. Torej, da so v našem podjetju zrasli.«
Zavedajoč se: »Na koncu gre vse okrog, če ustvarjaš okolje, ki je boljše, boš tudi sam bolj užival v tistem okolju,« vlagajo tudi v skupno ´družbeno dobro´. Aktivni so pri deljenju in izmenjavi inženirskih praks, cehovskih izobraževanjih, ustanovili pa so tudi sklad za spodbujanje podjetništva, ki deluje v skladu z njihovim osnovnim načelom: sodelovanje je kot plima, ki dvigne vse čolne na morju.

Finalisti izbora v kategoriji velikih podjetij:

Addiko bank, d. d., AMZS d. d., Danfoss Trata, d. o. o., GEN-I, d. o. o., Luka Koper d. d., Plastika Skaza, d. o. o., Pomgrad, d. d.

Najboljši zaposlovalec leta 2019 v kategoriji velikih podjetij je GEN-I, d. o. o.

Utemeljitev izborne komisije

Prakse vodenja in razvoja ljudi postavljajo GEN-I na zemljevid sodobnih, inovativnih, agilnih podjetij.  Tistih, ki razumejo, da je v današnjem času pomembno razumeti in delovati v skladu s štirimi prioritetami: ljudje, profit, planet in namen (people, profit, planet and purpose).
GEN-I, ki deluje kot dobavitelj in trgovec z energijo v mednarodnem okolju, se ponaša z uravnoteženimi kazalniki uspeha: od visoke finančne uspešnosti (donosnost kapitala, dodana vrednosti na zaposlenega), rasti prodaje in števila zaposlenih do organizacijskega in osebnega razvoja zaposlenih.
Načrtna skrb za organizacijsko kulturo, kjer prebojniška miselnost prodira v vse pore podjetja, ambiciozno in hkrati jasno postavljeni cilji ob visoki povprečni mesečni plači ter sistematičen razvoj kadrovskega področja in vlaganja v zaposlene, se obrestujejo v visoki zavzetosti zaposlenih. Želja po tem, da postanejo eden najbolj prepoznanih promotorjev zelene preobrazbe družbe, daje ljudem in njihovemu delu njihovo globlji smisel in poistovetenje s cilji in kulturo podjetja. Digitalizacija napredna analitika podpirata učinkovito rast kompetenc zaposlenih in povečujeta njihovo vlogo in občutek za lastni doprinos k razvoju podjetja, ki je zgled sodobnega voditeljstva.

Priznanje za najboljšo Zlato prakso 2019 je bilo podeljeno družbi Pivovarna Laško Union, d. o. o., za projekt: "Smo ambasadorji varnosti, zdravja in odgovornega pitja".   

Utemeljitev izborne komisije

Na NIJZ predvidevajo, da v Sloveniji kar 250 tisoč ljudi čezmerno pije alkohol. Upoštevajoč ocene strokovnjakov, da so zaradi enega alkoholika čustveno in vedenjsko prizadeti najmanj štirje ljudje, to pomeni, da zaradi alkoholizma posredno v Sloveniji trpi milijon ljudi.
Kljub dejstvu, da delujejo v pivovarski dejavnosti so v Pivovarni Laško Union izziv alkoholizma postavili visoko na lestvico prioritet. Samoregulacijo ter lasten razvoj in proizvodnjo nizko- in brezalkoholnih vrst piva, s čimer potrošnikom ponujajo izbiro, spremlja najvišja zaveza vseh: Varnost na prvem mestu (Safety first).
Poleg sistematiziranega delovnega mesta managerja za varnost in zdravje imajo vsi zaposleni v Pivovarni Laško Union tudi vlogo ambasadorjev varnosti in odgovornega pitja. V podjetju je strogo določena raven alkohola in drugih opojnih substanc v krvi – brezpogojno 0,0, prav tako je uvedeno testiranje na droge na prvem zdravniškem pregledu pred zaposlitvijo. V okviru ´12 pravil, ki rešujejo življenje´, je vsak mesec namenjen enemu od pravil tako doma kot na delovnem mestu – med njimi tudi mesec ozaveščanja sodelavcev o odgovornem pitju. Podjetje je tudi pobudnik ozaveščanja o odgovornem pitju v širši družbi in v to vlaga precejšen del promocijskih aktivnosti in proračunov.  

Letos je tretje leto pod okriljem projekta Zlata nit potekal natečaj SPP: z leti še vedno ZAvzeti, ki se ga izvaja v sodelovanju z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom Republike Slovenije v okviru njihovega projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI.

Prejemniki priznanja so podjetja: Danfoss Trata, d. o. o., Društvo CTRP Maribor, so. p., Gorenje Orodjarna, d. o. o., Imperial Brands – 3DVA, d. o. o., Imperial Brands – Tobačna Grosist, d. o. o., Imperial Brands – Tobačna Ljubljana, d.o.o, Intereuropa, d. d., Kens, d. o. o., Koren Lidija, s. p.-Kamp Koren, Kobarid, Kovinarstvo Bučar, Drago Bučar, s. p., Kronoterm, d. o. o., Lunos, d. o. o., Mikrocop, d. o. o., Prevc, saloni pohištva, d. o. o., Radio Sora, d.o.o., Trgotur, d. o. o., Varis Lendava, d. o. o., Založba Rokus Klett, d. o. o., Zaposlitveni center Avantus, d. o. o. in Zeus davki in računovodstvo, d. o. o..

Posebna priznanja so prejela podjetja:

kategorija velikih podjetij: Unior, d. d. 

kategorija srednje velikih podjetij: Dobrovita, d. o. o.

kategorija malih podjetij: Labena, d. o. o.


cestitamoPriloga Zlata nitZaposlovalec2019

SPP-2019