Dnevnik.si
Zlata nit 2017

Finalisti izbora v kategoriji malih podjetij: INTERA, družba za informacijsko tehnologijo, d. o. o., LIST, družba za računalniški inženiring, d. o. o., MED IN MLEKO, d. o. o., Optiweb, d. o. o., Red Orbit, digitalni marketing, d. o. o., SAP SLOVENIJA, d. o. o., Zaposlitveni center AVANTUS, d. o. o.,

Najboljši zaposlovalec leta 2017 v kategoriji malih podjetij je INTERA, d. o. o.

Utemeljitev izborne komisije

»Imajo vse, kar imajo veliki,« ni daleč od resnice, ko v Interi opisujejo, katere mehanizme uporabljajo za razvoj in vseživljenjsko učenje zaposlenih ter spodbujanje njihove zavzetosti in pripadnosti.

Fleksibilen delovni čas je v Interi skorajda higienik, sodelavce povezujejo skupne kinopredstave, tedenski nogometni termin, sistem kroženja znanja, uvajanje novincev s »seniorji«, kreativnica in tudi Interin tek. Za pritegnitev zaposlenih, ki kakovosti odnosa med podjetjem in zaposlenimi pripisujejo visoko nadpovprečne ocene, se morajo v Interi dvojno potruditi: oddaljeni so od gospodarskih središč, zaradi česar je bazen talentov omejen, na drugi strani pa se otepajo lovk multinacionalk, ki IT-strokovnjakom zlahka ponudijo drugačne bonitete dela. Kljub dvojnim izzivom Interi uspeva rasti in zmagovati ne le kratkoročno, temveč na dolge proge. »Ni napačnega vetra, le napačno nastavljena jadra,« verjame direktor, ki je v podjetju 'le' krmar na jadrnici. V Interi imajo namreč končno besedo pri izbiri novih vodij ne lastniki, ne direktor, temveč zaposleni.

Finalisti izbora v kategoriji srednje velikih podjetij:

Butan plin, d. d., Javno podjetje Komunala Brežice, d. o. o., KUEHNE + NAGEL, globalni logistični servis, d. o. o., LOTRIČ Meroslovje, d. o. o., SRC Infonet, d. o. o., RLS Merilna tehnika, d. o. o., XLAB razvoj programske opreme in svetovanje, d. o. o.

Najboljši zaposlovalec leta 2017 v kategoriji srednje velikih podjetij je RLS Merilna tehnika, d. o. o.

Utemeljitev izborne komisije

RLS svoj razvoj gradi na celovitem, trajnostnem pristopu in naravnanosti v »vedno boljši«. Na vprašanje, kaj je pri njih v zadnjem letu novega, odgovorijo: »Kaj ni?« Prehod v srednje veliko podjetje so izpeljali z ustreznimi prilagoditvami v organizacijski strukturi – z obliko tehnokracije in relativno nizko ravnjo formalizacije. Z zunanjimi sodelavci in trenerjem so analitično preverili svoj kadrovski potencial in kadre ustrezno usmerili glede na njihove kompetence in ambicije.

Iz kolektiva veje razumevanje pomena inoviranja, avtonomije in okolja, ki spodbuja ustvarjalnost: »… osvajalci novih svetov ne morejo biti programirani, imeti morajo širino – pogled naokoli. Če pri nas čakaš na delo, ga lahko v bistvu nikoli ne dobiš,« pravijo.

Dobiček v podjetju ni nepomemben, prav nasprotno. Razumejo ga kot dejavnik normalnega delovanja in varnosti. Visoka dodana vrednost, ki presega 77.000 evrov na zaposlenega, se odraža tudi na plačilnih seznamih in v zaslužku zaposlenih.

Finalisti izbora v kategoriji velikih podjetij:

A1 Slovenija, d. d., ADRIA MOBIL, d. o. o., ALPE-PANON, d. o. o., McDONALD'S DL, AMZS, d. d.,

dm Drogerie markt, d. o. o., Droga Kolinska, d. d., članica skupine Atlantic Grupa, LIDL Slovenija, d. o. o., k. d.

Najboljši zaposlovalec leta 2017 v kategoriji velikih podjetij je A1 Slovenija, d. d.

Utemeljitev izborne komisije

A1 navdušuje z agilnostjo in uspešnim osvajanjem aktualnih in bodočih trendov oblik dela. Opaziti je močno poudarjen zgled vodilnih – kot da je ta odprta in sodelovalna kultura podjetja, temelječega na zaupanju, pravzaprav preslikava osebnosti najvišjega vodstva.

Usmerjeni so k novim, inovativnim pristopom, odlikujejo jih sproščeni odnosi med sodelavci, odprta komunikacija in dobro plačilo za dobro opravljeno delo – slednje prek sheme dodatnega pokojninskega zavarovanja vključuje tudi skrb za dolgoročno blaginjo zaposlenih. Uspešno so se soočili z vitalno spremembo: preoblikovanjem identitete podjetja in blagovne znamke. Četudi se slogan »A1, začetek nečesa izjemnega« nanaša na položaj podjetja na trgu, je primeren tudi za opis digitalne preobrazbe podjetja, ki je verjetno prvo v Sloveniji ali celo na svetu digitaliziralo coaching z mobilno aplikacijo – upoštevajoč pri tem tako načela vključenosti kot tudi celovitosti pristopa.

PRIZNANJE ZA NAJBOLJŠO ZLATO PRAKSO 2017 je bilo podeljeno družbi Optiweb, d. o. o., za projekt Razvoj organizacijske kulture: Optikultura.

Utemeljitev izborne komisije

»Kultura poje strategijo za zajtrk,« je modrost menedžerskega misleca Petra Druckerja in izkušnja marsikaterega podjetja. A ne Optiweba. Četudi posamezna orodja, kot so kava z direktorjem, Wazuup ali Optiizmenjava, niso prelomna sama po sebi, je v Optiwebu prebojen način, kako so ukvarjanje s kulturo v majhnem podjetju postavili v epicenter svojega razvoja.

Kulture, ki v središče postavlja zaposlene, njihovo ustvarjalnost in razvoj, v Optiwebu ne razumejo kot končno rešitev, temveč skladno s sodobnimi trendi kot stalno spreminjajoč se projekt. Rezultat tega pristopa je transparentna in sodobnemu okolju talentov ustrezajoča Optikultura motiviranih in vključenih zaposlenih. Tudi ali prav zaradi nje Optiwebovci v komunikacijsko odprtem okolju postajajo sorazmerno hitro prepoznavni kot prebojna ekipa s  človeškimi, preprostimi a učinkovitimi prijemi pri gradnji blagovne znamke želenega zaposlovalca. Optikultura je praksa majhnega podjetja, po kateri se lahko zgledujejo tudi večji in starejši. Zato se ne čudite, če bodo v želji po novem znanju potrkali tudi na vaša vrata ali pa vam na široko odprli svoja.«  

 

Letošnja novost v projektu Zlata nit je podelitev priznanja natečaja Starejšim prijazno podjetje: z leti še vedno zavzeti, ki ga podeljujemo v sodelovanju z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom Republike Slovenije v okviru njihovega projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI.

Starejšim prijazno podjetje je priznanje delodajalcem, ki pozornost namenjajo starejšim zaposlenim, poznajo njihov potencial, cenijo njihove izkušnje, znanje in delavnost.

Prvi prejemniki priznanja so podjetja Iskratel, d. o. o., KENS, d. o. o., Javno podjetje Komunala Brežice, d. o. o., Zaposlitveni center AVANTUS, d. o. o., Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Kovinarstvo Bučar, Drago Bučar, s. p., Danfoss Trata, d. o. o., Računovodski servis ZEUS, d. o. o., VARIS LENDAVA, d. o. o., Droga Kolinska, d. d., članica skupine Atlantic Grupa, Petrol, d. d.

Posebna priznanja so prejela podjetja:

kategorija velikih podjetij: Petrol, d. d., Ljubljana

kategorija srednje velikih podjetij: Javno podjetje Komunala Brežice, d. o. o.

kategorija malih podjetij: KENS, d. o. o.


sodelujoci v ZN2017
sodelujoci v ZN2017