Dnevnik.si

Zlata nit | DNEVNIK

 

O projektu Zlata nit

Zlata nit: kakovost odnosa kot orodje za doseganje poslovne odličnosti

Zahvaljujoč Dnevnikovemu projektu Zlata nit je Slovenija prva država na svetu, ki sistematično meri kakovost odnosov na delovnem mestu. Z raziskavo smo dokazali, da ima skrb za dobre odnose pozitivne učinke na gospodarski razvoj. Rezultati raziskave o kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo je namreč ogledalo podjetju: kje dela dobro in kje so njegove rezerve za rast. Merjenje kakovosti tega odnosa se je izkazalo za zelo učinkovito orodje za doseganje poslovne odličnosti.
Iščemo vrhunska slovenska podjetja 21. stoletja, v katerih imajo zaposleni možnost realizirati svoje talente in tako prispevati k uspehu organizacije. V dobrem desetletju je projekt prerasel okvir izbora najboljših slovenskih zaposlovalcev. Postal je ekosistem, ki v sodelovanju s partnerji spodbuja dinamični razvoj gospodarstva.

Zgled in navdih uspešnega razvoja zaposlenih
Skupni imenovalec priznanjem Zlata nit je, da podjetja, ki jih prejmejo, predstavljajo zgled in navdih uspešnega, učinkovitega ter ustvarjalnega razvoja zaposlenih in organizacije. So svetilnik, po katerem svojo smer naravnavajo tudi drugi.

Uspešnost kadrovskega menedžmenta in uspešnost podjetja sta povezani
Izbor najboljšega zaposlovalca namreč jasno kaže na tesno povezanost uspešnosti kadrovskega menedžmenta in uspešnosti podjetja. Skrb za dobro vseh je tista, ki omogoča rast, razvoju daje zalet in uspehu krila. Aktualno dogajanje kaže, da soliranja ni. Vsi smo povezani. In bolj ko so vezi kakovostne, bolj zlate bodo črke naše skupne prihodnosti.

Raziskava in izbor

Izbor temelji na raziskavi, ki je po številu vključenih najbolj reprezentativna raziskava rasti in razvoja zaposlenih v Sloveniji.

Zlata nit

V 16 letih je bilo izpolnjenih prek 110.000 anketnih vprašalnikov, v raziskavi pa je doslej sodelovalo 440 različnih podjetij. Zlata nit v središče merjenja postavlja odnos med zaposlenim in organizacijo.


Podjetja lahko v projektu Zlata nit sodelujejo na dva načina:

1) Izbor najboljših zaposlovalcev
2) Natečaj Zlata praksa

Projekt Zlata nit z izborom najboljšega zaposlovalca leta je nastal leta 2007 na pobudo družbe medijskih vsebin Dnevnik, d. d., ob sodelovanju ekonomskih (EF) in kadrovskih strokovnjakov (FDV in FF) Univerze v Ljubljani. Leta 2012 smo izboru najboljšega zaposlovalca dodali natečaj Zlata praksa.


V kaj verjamemo?

Poglavitni cilj Zlate niti je poiskati vrhunska slovenska podjetja 21. stoletja, v katerih imajo zaposleni možnost realizirati svoje talente in tako prispevati k uspehu organizacije. Osebnostna rast in učinkovitost zaposlenih sta neločljivo povezani. Od obeh je enako odvisen uspeh.

Poudarek je na potencialu zaposlenih
Dobri voditelji so v ozadju. Tam namreč ustvarjajo podporni sistem, ki omogoča, da zaposleni v ospredju lahko delajo dobro. 21 stoletje in inovativno voditeljstvo s seboj prinašata tudi potrebo po spreminjanju zaposlenih. Najboljša podjetja so tista, v katerih se med organizacijo in posamezniki, ki jo sestavljajo, plete zlata nit.

Spodbuda
Zavedamo se in sprejemamo pričakovanje, da s projektom Zlata nit spreminjamo prostor, katerega del smo, in čas, v katerem živimo. Izbor zaposlovalca leta zato ni le raziskava (javnega) mnenja, temveč aktivna spodbuda napredka na področju upravljanja človeških virov, spodbuda podjetnosti in ustvarjalnega prispevka zaposlenih k uspehu in rasti organizacije.

Verodostojnost
Projekt Zlata nit sledi smernicam na področju zaposlovanja in delovne sile ter ustreza evropskim merilom, inovativni miselnosti, ekonomiji znanja in ustvarjalnosti. Razvoj metodologije poteka po najsodobnejših načelih medorganizacijskega povezovanja in kolektivnega znanja, spremljajo pa ga priznani in uveljavljeni teoretiki ter praktiki razvoja zaposlenih in organizacije.

Odgovornost
Mediji sooblikujemo javno mnenje in soustvarjamo poslovno okolje. Dnevnik z ekipo Zlata nit se zaveda svoje vloge na tem področju, zaveda se tudi potenciala rasti, vsebovanega v prizadevanjih, da se zanimanje javnosti usmeri v zaposlovalce.

Zlata nit