Dnevnik.si

Zlata nit | DNEVNIK


O projektu Zlata nit

Zlata nit z izborom najboljšega zaposlovalca leta, z natečajema SPP: Z leti še vedno zavzeti in Zlata praksa, javnosti predstavlja podjetja, ki se zavedajo pomena posameznika za svoj razvoj in so se za zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu pripravljena najbolj potruditi. Projekt Zlata nit želi vplivati na dinamičen razvoj zaposlenih in organizacij ter prispevati h konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Podjetja lahko v projektu Zlata nit sodelujejo na tri načine:

1)      Izbor najboljših zaposlovalcev
2)      Natečaj za priznanje SPP: Z leti še vedno Zavzeti
3)      Natečaj Zlata praksa

Projekt Zlata nit z izborom najboljšega zaposlovalca leta je nastal leta 2007 na pobudo družbe medijskih vsebin Dnevnik, d. d., ob sodelovanju ekonomskih (EF) in kadrovskih strokovnjakov (FDV in FF) Univerze v Ljubljani. Leta 2012 smo izboru najboljšega zaposlovalca dodali natečaj Zlata praksa in v letu 2017 še natečaj SPP: Z leti še vedno zavzeti.

Gre za prepoznavanje in promoviranje najboljših zaposlovalcev ter tudi za preverjanje kakovosti odnosa med organizacijo in zaposlenimi. S promocijo najboljših praks na področju zaposlovanja želi vplivati na bolj dinamičen razvoj delovnih mest ter prispevati k večji konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Dnevnikov projekt Zlata nit podpirajo najvidnejši predstavniki poslovne javnosti, civilnih združenj in akademskega sveta. Častni pokrovitelj projekta Zlata nit je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS. Natečaj s priznanjem SPP: Z leti še vedno zavzeti podpira projekt ASI, ki ga vodi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS.

Prednosti projekta Zlata nit

  1. Nacionalna reprezentativnost: Zlata nit je največja nacionalna, verodostojna primerjava in izbor najboljših slovenskih zaposlovalcev.
  2. Gradnja prepoznavnosti in ugleda dobrega zaposlovalca v javnosti.
  3. Celovit pogled na razvoj organizacije in zaposlenih na podlagi raziskave ter spremljanje napredka po letih. 
  4. Merjenje kakovosti odnosa je eno od orodij za doseganje poslovne odličnosti podjetja.
  5. Enostavnost in izbira načina sodelovanja: vključitev v izbor zaposlovalca leta, v natečaj SPP: Z leti še vedno zavzeti ali v natečaj Zlata praksa, podjetje pa ima tudi možnost lastne raziskave.
  6. Dostop in izmenjava dobrih praks med vključenimi podjetji.
  7. Visok medijski doseg: nosilec projekta je Dnevnik kot javni medij najširšega dosega in kot vodilni tiskani medij z eno najbolj obiskanih spletnih poddomen v dinamični rasti.
  8. Vplivnost: komunikacija in promocija dobrih praks v širše okolje prek javnega medija (Dnevnik – Zaposlitve & kariera) zagotavlja široko uveljavitev njihovih nosilcev.

Poslanstvo projekta Zlata nit

Naloga projekta je poiskati vrhunska slovenska podjetja 21. stoletja, v katerih imajo zaposleni možnost realizirati svoje talente ter z njimi prispevati k uspehu organizacije na globalnem trgu. Iščemo podjetja, ki so lahko zgled in navdih slovenskega gospodarstva.

Odgovornost
Mediji sooblikujemo javno mnenje in soustvarjamo poslovno okolje. Dnevnik se zaveda svoje vloge na tem področju, zaveda se tudi potenciala rasti, vsebovanega v prizadevanjih, da se zanimanje javnosti usmeri v zaposlovalce.

Verodostojnost
Medijski raziskovalni projekt Zlata nit se osredotoča na odnos med organizacijo in zaposlenim. Odnos, ki je občutljiv, močan in hkrati krhek, za rast in uspeh organizacije pa ključnega pomena. Projekt Zlata nit sledi smernicam na področju zaposlovanja in delovne sile ter ustreza evropskim merilom, inovativni miselnosti, ekonomiji znanja in ustvarjalnosti. Razvoj metodologije poteka po najsodobnejših načelih medorganizacijskega povezovanja in kolektivnega znanja, spremljajo pa ga priznani in uveljavljeni teoretiki ter praktiki razvoja zaposlenih in organizacije.

Spodbuda
Zavedamo se in sprejemamo pričakovanje, da s projektom Zlata nit spreminjamo prostor, katerega del smo, in čas, v katerem živimo. Izbor zaposlovalca leta zato ni le raziskava (javnega) mnenja, temveč aktivna spodbuda napredka na področju upravljanja človeških virov, spodbuda podjetnosti in ustvarjalnega prispevka zaposlenih k uspehu in rasti organizacije.

Poudarek je na potencialu zaposlenih
Prodornost podjetij v zahtevni globalni konkurenci je tesno povezana s sposobnostjo pridobivanja, zadržanja in izvabljanja talentov. »V veliko družbah ljudje nimajo možnosti, da bi pokazali, v čem so najboljši in česa so sposobni. Celo v uspešnih podjetjih je izkoriščenih zgolj 40 odstotkov potenciala zaposlenih,« je v pogovoru za prilogo Zaposlitve & kariera po predavanju na IEDC povedal Pierre Casse, strokovnjak za voditeljstvo.

Voditelj se je, kot pravi, v zadnjih desetletjih iz ospredja, kjer je varoval množico, pomaknil v sredino in z znanjem vodil druge. Zdaj so dobri voditelji v ozadju. Tam namreč ustvarjajo podporni sistem, ki omogoča, da zaposleni v ospredju lahko delajo dobro. 21 stoletje in inovativno voditeljstvo s seboj prinašata tudi potrebo po spreminjanju zaposlenih. Najboljša podjetja so tista, v katerih se med organizacijo in posamezniki, ki jo sestavljajo, plete zlata nit.


>cestitamo