Dnevnik.si
Zlata nit 2018

Ljubljana, 28. marec 2018

Priznanja najboljšim zaposlovalcem leta 2018 v kategoriji velikih podjetij (Droga Kolinska, d. d.,  skupina Atlantic grupa), v kategoriji srednje velikih podjetij (RLS, d. o. o.) in v kategoriji malih podjetij (SAP, d. o. o.) je podelila mag. Ksenija Klampfer,   ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Finalisti izbora v kategoriji malih podjetij:

Intera, d. o. o., List, d. o. o., Ljubljana, Med in mleko, d. o. o., Renishaw tehnični inženiring, d. o. o., SAP, d. o. o., Zaposlitveni center AVANTUS, d. o. o.,ZEMANTA, d. o. o.

Najboljši zaposlovalec leta 2018 v kategoriji malih podjetij je SAP, d. o. o.

Utemeljitev izborne komisije

Podjetje SAP deluje proaktivno in spodbudno na področju razvoja kadrov na sicer zelo dinamičnem in konkurenčnem področju delovanja. Vodstvo človeka postavlja na prvo mesto, kot ključnega nosilca znanja in razvoja, in ga tako tudi ceni in spoštuje. Usmerjeni v rast od sodelavcev pričakujejo presežke, ki pa jih tudi nagrajujejo. 

Zavedajo se potrebe po rasti ljudi in preobrazbe organizacije: »Naš največji konkurent je naše podjetje izpred desetih let.« V podjetju je uvedena praksa rotacij delovnih vlog na od tri do pet let, ki jo zaposleni ponavadi predlagajo sami. Zavedajo se namreč vrednosti poklicnega kapitala in da se ta plemeniti tudi z zamenjavo delovnih pozicij. Prav tako s ciljem razvoja izvajajo projekte, namenjene finančnemu rezultatu, in tudi takšne, kjer je donos merjen s pridobljenim novim znanjem ali izkušnjami. Verjamejo v raznolikost in svoje delovanje krmarijo z dolgoročno naravnanostjo, ki se med drugim izkazuje tudi v zavarovanjih: zdravstvenih in pokojninskih, ki jih podjetje omogoča svojim sodelavcem.

Finalisti izbora v kategoriji srednje velikih podjetij:

BIA Separations, d. o. o., Skupina Medis (Medis, d. o. o., in Medis Intago, d. o. o.), Pan-Jan, d. o. o., RLS Merilna tehnika, d. o. o., Summit avto, d. o. o., Tobačna Ljubljana, d. o. o., XLAB, d. o. o.

Najboljši zaposlovalec leta 2018 v kategoriji srednje velikih podjetij je RLS Merilna tehnika, d. o. o.

Utemeljitev izborne komisije

Podjetje RLS dokazuje, da dinamična rast in dobri odnosi lahko bivajo v sožitju. Uveljavljajo raznolikost in spoštovanje do različnosti v vseh pojavnih oblikah: obstoječih in novih sodelavcev, starejših in mlajših, vodstva in zaposlenih, inženirjev in družboslovcev. Izredno uspešni so po vključevanju novih sodelavcev: s pomočjo domišljenih intervjujev že pred zaposlitvijo, kjer jim predstavljajo način delovanja podjetja, jih uspešno vključujejo v vzpostavljeno organizacijsko kulturo.

Kljub unikatnosti podjetje razvija univerzalno uporaben model, uglašen s potrebami in potenciali človeškega kapitala v sodobnem okolju. Odlikujejo se po dejavnikih inovativnega okolja: transparentnosti in sodelovanju, spoštljivi komunikaciji, visoki samostojnosti ob hkratni odgovornosti posameznika, skrbnem izboru in načrtni vzgoji vodij ter odprtih in podprtih možnosti za osebno in karierno rast ljudi.

Odličnost izkazujejo tudi v denarju. Tako dodana vrednost kot tudi plače sodelavcev so v RLS pomembno nad slovenskim povprečjem. Pri tem imajo stalno v mislih, da je zdrava organizacijska kultura povezana tudi s finančno vitalnostjo podjetja. Ali kot pravijo: »Če nisi dobičkonosen, bo tudi kultura začela pešati.«

Finalisti izbora v kategoriji velikih podjetij:

Addiko Bank, d. d., AMZS, d. d., Droga Kolinska, d. d., članica skupine Atlantic grupa, Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d., Krka, d. d., Novo mesto, Luka Koper, d. d., Plastika Skaza, d. o. o.

Najboljši zaposlovalec leta 2018 v kategoriji velikih podjetij je Droga Kolinska, d. d., skupina Atlantic grupa

Utemeljitev izborne komisije

V visokokonkurenčni panogi blaga široke potrošnje je Droga Kolinska uspela najti zdravo ravnotežje med ljudmi in poslom. Zaposleni skozi vprašalnik Zlata nit poročajo o visoki kakovosti medsebojnih odnosov, visoki avtonomiji odločanja, čeprav je intenzivnost dela visoka.

Rezultati izmerjene kakovosti odnosov so posledica jasne usmerjenosti podjetja v sodoben in strateško utemeljen pristop k upravljanju odnosov in opolnomočenju ljudi. Zgledno razvit sistem upravljanja človeškega kapitala je skupek celovito povezanih in medsebojno usklajenih praks: agilnih in inovativnih. Primer tega je uporaba umetne inteligence za napovedovanje odhodov in zadrževanje kadrov, privabljanje »bumerangov«, sobotno leto …

Plače zaposlenih v Drogi Kolinski, ki se odlikuje po visoki dodani vrednosti na zaposlenega, so nadpovprečne. Uveljavljene imajo tudi nedenarno nagrajevanje in bonuse, že od leta 2001 imajo vzpostavljeno shemo dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene. Droga Kolinska je zgled tudi po uravnoteženem vključevanju in rasti zaposlenih ne glede na starost: v letu 2018 je bila med prvimi prejemniki priznanja Starejšim prijazno podjetje: z leti še vedno zavzeti.

PRIZNANJE ZA NAJBOLJŠO ZLATO PRAKSO 2018 je bilo podeljeno družbi Iskratel, d. o. o, za projekt poVEZovalne kulture VEZ: Vodenje. Energija. Zaupanje.

Utemeljitev izborne komisije

Podjetje Iskratel se je v letu 2017 soočilo z nizko zavzetostjo zaposlenih na eni strani ter razkorakom med poslovno strategijo in ciljnimi rezultati na drugi. S ciljem dviga poslovne uspešnosti ter preobrazbe organizacijske kulture je podjetje zastavilo strateški projekt poVEZovalne kulture, poimenovan VEZ.

Kulturo poVEZovanja so zgradili na treh pomembnih elementih: vodenju, energiji in zaupanju. Pri tem so izhajali iz vrednot podjetja in potrebe po spremembi komuniciranja. Za vsako od treh področij – vodenje, energija, zaupanje – so pripravili celovit načrt in izvedli zastavljene aktivnosti. Po dveh letih so rezultati opazni. V podjetju se je spremenil jezik oziroma način izražanja, dvignila se je raven vodenja z zgledom, prepoznavna je večja odprtost za spremembe, ljudje pa tudi bolj kot prej razumejo pomen svojega dela v odnosu do uresničevanja vizije podjetja. Med merljivimi učinki je petkratni dvig zavzetosti zaposlenih v 2018 v primerjavi z letom 2017 (v razmerju med aktivno nezavzetimi in zavzetimi). Za več kot 20 odstotkov se je dvignila tudi odzivnost zaposlenih na anketiranje kot posledica večjega zaupanja, podjetje pa zaznava učinke tudi z vidika znamčenja delodajalca in inovativnosti.«

Letos je drugo leto pod okriljem projekta Zlata nit potekal natečaj Starejšim prijazno podjetje: z leti še vedno zavzeti, ki se ga izvaja v sodelovanju z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom Republike Slovenije v okviru njihovega projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI.

Prejemniki priznanja so podjetja MI Elektronika, d. o. o., Prevc, saloni pohištva, d. o. o., Radio Sora, d. o. o., Trgotur, d. o. o., Vistra, d. o. o., Zaposlitveni center AVANTUS, d. o. o., Albaugh, TKI, d. o. o., Kovinarstvo Bučar, Drago Bučar, s. p., Mikrocop, d. o. o., Varis Lendava, d. o. o.

Posebna priznanja so prejela podjetja:

kategorija velikih podjetij: Danfoss Trata, d. o. o.

kategorija srednje velikih podjetij: Mikro+Polo, d. o. o.

kategorija malih podjetij: Zeus, davki in računovodstvo, d. o. o.
Izbor najboljšega zaposlovalca
SPP