Dnevnik.si

Finalisti in nagrajenci 2020

Finalisti izbora v kategoriji malih podjetij:

Intera, d. o. o., List, d. o. o., Lunos, d. o. o., Red Orbit, d. o. o., SAP, d. o. o., Zaposlitveni center Avantus, d. o. o.

Najboljši zaposlovalec med malimi podjetji:

Red Orbit: »Grem ven, pridem čez eno uro.«
Zavesten fokus na zaposlene in njihovo počutje, razumevanje in sprejemanje človeka kot celote in načrtno spodbujanje ravnovesja med delom in življenjem v spremenjenjih okoliščinah Red Orbit ponovno postavljajo na mesto prvega med najboljšimi zaposlovalci v kategoriji malih podjetij.

Transparentno in zgledno interno komunikacijo so med pandemijo še okrepili. Kot pravi direktor Andraž Štalec: »Komunicirali smo absolutno vse, dnevno. Še danes sodelavci dobivajo tedenska obvestila, kaj se dogaja. Isti dan, ko sem sam izvedel za izgubo prometa, so izvedeli vsi zaposleni. Vsak teden dobijo obvestilo, koliko denarja ima podjetje, koliko strank, koga najemamo, koga iščemo, kdo odhaja, vse.« Med pandemijo so pozornost namenili tudi psihološki stabilnosti. Nova normalnost dela v Red Orbitu je objava v aplikaciji Slackline: »Grem ven, pridem čez eno uro

Finalisti izbora v kategoriji srednje velikih podjetij:

EKWB, d. o. o., Imperial Brands – Tobačna Ljubljana, d. o. o., Saop, d. o. o., SMART COM, d. o. o., Špica International, d. o. o., XLAB, d. o. o., Zemanta, d. o. o.

Najboljši zaposlovalec med srednje velikimi podjetji:

Špica International: S kulturo ´Špičakov´ in K5 sistemom vodenja sprememb

Špica International razvija rešitve, ki tudi drugim podjetjem omogočajo preobrazbo in nove načine prihodnosti dela. Podjetje ne izstopa le s prepričljivimi poslovnimi rezultati, temveč tudi z voditeljsko karizmo Špičakov. Zaznati je močno kulturo podjetja, ki uspešno prepleta tradicionalne in sodobne vrednote. Razumejo, da je »kapital v glavah Špičakov« in ustvarjajo odprto razvojno okolje z zunanjimi partnerji. Ustanovitelj in direktor Tone Stanovnik od Špičakov pričakuje, da so aktivno razmišljujoči in si, kot pravi, upajo ´špikniti'.. Da sodelavec med množico vstane in reče: »Dragi profesor, imam malo drugačno razmišljanje, kaj pa vi mislite o tem pristopu?«

Vlagajo v znanje in karierni razvoj zaposlenih, z dodatnim pokojninskim zavarovanjem pa tudi v njihovo dolgoročno varnost. Zadnjih pet let določen del dobička razdelijo zaposlenim. Na okoliščine pandemije so se uspešno odzvali z lastnim sistemom vodenja sprememb K5: kadrov, ključnih procesov, kupcev, ključnih kazalnikov in kulture. Proces preobrazbe so z njim pomembno skrajšali.

Finalisti izbora v kategoriji velikih podjetij:

AMZS d. d., Atlantic Droga Kolinska, d. o. o., GEN-I, d. o. o., Krka, d. d., Novo mesto, Plastika Skaza, d. o. o., Pomgrad, d. d., Varis Lendava, d. o. o.


Najboljši zaposlovalec med velikimi podjetji:

Atlantic Droga Kolinska: razume ljudi in njihove potrebe
Zgleden in napreden odnos med podjetjem in zaposlenimi je Atlantic Drogo Kolinsko postavil na prvo mesto najboljših zaposlovalcev že leta 2018 in ponovno leta 2020. Odlikuje jih močna usmerjenost v odnose z zaposlenimi in prepoznavna organizacijska kultura. Ta je osredotočena na kupca, tudi notranjega v organizaciji.

V razvoj in odnosu do zaposlenih podjetje uveljavlja napredne prijeme, med njimi ´sabbatical´, 6-mesečno plačano odsotnost; program Adventure za razvoj mladih sodelavcev; zadovoljstvo zaposlenih preverjajo s t. i. stay intervjuji, ki jih podpira umetna inteligenca. V podjetju visoko kotirajo interno komuniciranje in vodenje z zgledom. Ko pride do posameznikovega zahtevnega problema, nesreče v družini ali smrti, se o tem pogovarja uprava. Ob uspešni preobrazbi v času pandemije, ki se odraža tudi v poslovnih rezultatih, še posebej izstopa uvedena praksa skrbi za duševno zdravje.

Priznanja SPP – Z leti še vedno ZAvzeti

Četrto leto zapored je pod okriljem projekta Zlata nit potekal tudi natečaj SPP – Z leti še vedno ZAvzeti. Natečaj poteka v sodelovanju z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom Republike Slovenije v okviru njihovega projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI.

Posebna priznanja SPP – Z leti še vedno ZAvzeti za leto 2020

Posebna priznanja so prejela podjetja:

kategorija velikih podjetij: Varis Lendava, d.o.o.
kategorija srednje velikih podjetij: Imperial Brands – Tobačna Ljubljana, d. o. o.
kategorija malih podjetij: Taxa, d. o. o. Ajdovščina

Prejemniki visoko pozornost namenjajo medgeneracijskemu sodelovanju ter sistematično in s posluhom za njihove potrebe vključujejo izkušnje, znanje in delavnost tudi starejših zaposlenih.

Osnovno priznanje SPP – Z leti še vedno ZAvzeti za leto 2020

Osnovna priznanja so prejela podjetja: 

Imperial Brands – 3DVA, Imperial Brands – Tobačna Grosist, Imperial Brands – Tobačna Ljubljana, Kovinarstvo Bučar, Drago Bučar, s.p., Lunos, Mikrocop, Prevc, saloni pohištva, Radio Ognjišče, Skaza IP, TAXA, Ajdovščina, Trgotur, UNIOR, Varis Lendava, Zaposlitveni center Avantus in Zeus davki in računovodstvo.

 

Zlata praksa 2020

Priznanje za najboljšo Zlato prakso 2020 je bilo podeljeno Lekovemu programu Young Advisory Board (YAB)

´Young Advisory Board´ ali svetovalni odbor mladih je iniciativa, ki povezuje mlade in ambiciozne zaposlene z najbolj izkušenimi in vodilnimi znotraj podjetja Lek. Model opolnomočenja in ustvarjanja mislečega okolja tke vezi med perspektivnimi talenti in najvišjim vodstvom ter medgeneracijsko. Mladi so preko razprave z vodstvom zgodaj vključeni v tematike, s katerimi se soočajo najvišji vodje, v sprejemanje odločitev in razumevanje vodenja.

YAB je odlična motivacija za mlade, ki so na tak način prepoznani in vidni, hkrati pa predstavlja medgeneracijsko soustvarjanje prihodnosti in povezavo med izkušnjami ter ambicijami. V enoletnem izvajanju je bilo nekaj predlaganih rešitev že vpeljanih v prakso. YAB predstavlja napredno miselnost in nov koncept delovnih odnosov pri sooblikovanju prihodnosti podjetja. Z YAB podjetje krepi zaupanje ter spoštovanjem z in do zaposlenih ter dviguje kakovost odnosa med podjetjem in zaposlenimi.  

Podelitev priznanj:


Priloga Zlata nit


 
Zaposlovalec2020