Dnevnik.si

Uprava

Bojan Petan
predsednik uprave Dnevnik, d.d.

Nadzorni svet

mag. Robert Krajnik, predsednik
Ada de Costa Petan, namestnica predsednika
dr. Klaus Schweighofer, član
Matej Štakul, član
Rok Gorjup, član
Vanja Mekinc, članica

Ekonomsko splošno področje

Robert Krajnik
direktor ekonomsko splošnega področja
E-pošta: robert.krajnik@dnevnik.si

Trženje

Miha Vrbinc
v.d. direktor oglasnega trženja
Telefon: 01/30 82 151
E-pošta: miha.vrbinc@dnevnik.si

Tjaša Krmelj Kregar
v.d. direktorica trženja edicij
Telefon: 01/30 82 271
E-pošta: tjasa.krmelj@dnevnik.si

Uredništvo

Miran Lesjak
odgovorni urednik časnika Dnevnik in Dnevnik.si
Telefon: 01/30 82 300
E-pošta: miran.lesjak@dnevnik.si

Tatjana Tanackovič
odgovorna urednica Nedeljskega Dnevnika
Telefon: 01/30 82 300
E-pošta: tatjana.tanackovic@dnevnik.si