Dnevnik.si

Uprava

Bojan Petan
predsednik uprave Dnevnik, d.d.

Nadzorni svet

mag. Robert Krajnik, predsednik
Ada de Costa Petan, namestnica predsednika
dr. Klaus Schweighofer, član
Rok Gorjup, član
Vanja Mekinc, članica
Vesna Vaupotič, članica

Ekonomsko splošno področje

Robert Krajnik
direktor ekonomsko splošnega področja
E-pošta: robert.krajnik@dnevnik.si

Trženje

Nives Roš
direktorica oglasnega trženja
Telefon: 01/30 82 150
E-pošta: nives.ros@dnevnik.si

Miha Eržen
direktor trženja edicij
Telefon: 01/30 82 164
E-pošta: miha.erzen@dnevnik.si

Uredništvo

Miran Lesjak
odgovorni urednik časnika Dnevnik in Dnevnik.si
Telefon: 01/30 82 300
E-pošta: miran.lesjak@dnevnik.si

Tatjana Tanackovič
odgovorna urednica Nedeljskega Dnevnika
Telefon: 01/30 82 300
E-pošta: tatjana.tanackovic@dnevnik.si