Dnevnik.si

Natečaj za priznanje

SPP: Z leti še vedno zavzeti

Demografski izzivi dolgožive družbe? Pomanjkanje delavcev z ustreznimi izkušnjami? Rastoča potreba po kadrih? Odgovor se skriva v potencialu starejših zaposlenih, česar se podjetja vse bolj zavedajo.

O priznanju in natečaju

SPP: Z leti še vedno zavzeti je priznanje zaposlovalcem, ki pozornost namenjajo starejšim zaposlenim, poznajo njihov potencial ter cenijo njihove izkušnje, znanje in delavnost.

Za priznanje se lahko potegujejo podjetja, ki izvajajo ukrepe za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, uravnoteženo skrbijo za njihovo osebno rast in razvoj, jim zagotavljajo primerne delovne pogoje ter jim omogočajo, da uresničijo svoje potenciale.

Pogoji in kriteriji izbora

Središče natečaja na podlagi raziskovalnih ugotovitev predstavlja odnos do starejših sodelavcev in njihovega prispevka k rasti in razvoju podjetja. Za pridobitev priznanja mora podjetje izpolniti pogoje v štirih dimenzijah:

1. Podjetje ima zaposlenih vsaj 15 % sodelavcev starejših od 45 let.

V primeru, da imajo zaposlenih le pet ali šest oseb, je pogoj, da ima podjetje vsaj enega zaposlenega starega nad 45 let.

2. Podjetje izvaja ukrepe upravljanja starejših zaposlenih.

Ukrepi so (v pomoč) navedeni v Katalogu ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, vendar štejejo tudi drugi ukrepi, ki jih podjetje izvaja in niso navedeni v katalogu.

3. Osebna rast in razvoj starejših od 45 let.

Zaposleni v podjetju, ki pridobiva priznanje SPP: Z leti še vedno zavzeti, izpolnijo vprašalnik o kakovosti odnosov. Priznanje dobijo podjetja, ki pri osebni rasti in razvoju starejših zaposlenih po samooceni zaposlenih ne izkazujejo bistvenih odstopanj od drugih starostnih skupin.

4. Uspešnost podjetja.

Podjetja, ki se potegujejo za priznanje SPP: Z leti še vedno zavzeti, morajo izkazovati tudi poslovno uspešnost. Uspešnost se predstavi z indeksom uspešnosti Bisnode BSX.

Priznanja:

V okviru natečaja bodo podeljena naslednja priznanja:

  1. Osnovno priznanje SPP: Z leti še vedno zavzeti. Podeli se ga podjetjem, ki izpolnjujejo prijavne pogoje ter kriterije in jih potrdi strokovna komisija.
  2. Posebno priznanje SPP: Z leti še vedno zavzeti dobi po eno podjetje v vsaki kategoriji (malo/srednje/veliko podjetje). Izbrana so podjetja, ki so zgled upravljanja starejših zaposlenih – bodisi po sestavi ukrepov, izvirnosti ukrepov, rezultatih ukrepov …

Na natečaj se lahko prijavite tukaj.

Koraki, ki sledijo prijavi:

  1. Izpolnitev ankete o ukrepih upravljanja starejših zaposlenih
  2. Anketiranje zaposlenih

Ob prijavi izberete določen termin za anketiranje zaposlenih. Nekaj dni pred izbranim terminom vam bomo poslali vse potrebno za izvedbo anketiranja. Če bi se o terminu in načinu anketiranja radi posvetovali, vas bomo v nekaj dneh poklicali za dogovor o izvedbi anketiranja in vam podali podrobnejša pojasnila o poteku izbora.

V primeru, da bodo vaši zaposleni vprašalnik o kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo izpolnjevali pisno, boste izpolnjene vprašalnike pošiljali na naslov:

Dnevnik, d. d.
Zlata nit
Kopitarjeva ulica 2
1000 Ljubljana

Konferenca in razglasitev zmagovalcev

Projekt zaključimo 24. marca 2022 s konferenco in slavnostno podelitvijo priznanj SPP: Z leti še vedno zavzeti.

Prispevek za sodelovanje

Prijava na natečaj za priznanje SPP: Z leti še vedno zavzeti je brezplačna.

Ob tem prejmete tudi brezplačen dostop do vseh vsebin na spletni strani www.dnevnik.si do 31. marca 2022 ter imate zagotovljeni dve mesti za udeležbo na konferenci Zlata nit.

Možnost naročila poročila oziroma poglobljenega poročila

Poročilo z rezultati raziskave o kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo v podjetju prinaša podrobnejše statistike iz vprašalnika zaposlenih glede na demografijo respondentov: statistično značilne razlike glede na spol, izobrazbo, zvrst delovnega mesta, čas zaposlitve v podjetju in primerjavo z ocenami prejšnjih raziskav (če je podjetje že sodelovalo v projektih ZN).

V primeru, da podjetje že sodeluje v izboru zaposlovalca leta, prejmejo poročilo z rezultati brezplačno. Z doplačilom lahko naročite tudi poglobljeno poročilo. Pošlji povpraševanje

V primeru, da v izboru zaposlovalca leta podjetje ne sodeluje, je poročilo z rezultati na voljo:

  • za mala podjetja: 250 EUR (brez DDV);
  • za srednja podjetja: 380 EUR (brez DDV);
  • za velika podjetja: 580 EUR (brez DDV).

Dodatne informacije

Če odgovora na svoje vprašanje ne najdete na tem mestu, smo vam za dodatne informacije na voljo na elektronskem naslovu natecaj.spp@dnevnik.si ali na telefonski številki 01 30 82 155, Uroš Taljat.

Natečaj je del projekta ASI

Natečaj SPP – Z leti še vedno zavzeti je del projekta ASI. Projekt izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Poteka na območju celotne Slovenije, in sicer od leta 2017 do 2022. Zanj so predvidena sredstva v višini 29,9 milijonov evrov. S projektom vas želijo opolnomočiti za upravljanje starajoče se delovne sile, spodbuditi krepitev kompetenc in motivacijo za podaljšanje delovne aktivnosti starejših zaposlenih ter prispevati k izboljšanju njihovega položaja na trgu dela. V okviru projekta ASI boste prejeli znanja in veščine za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih. Kadrovski strokovnjaki bodo lahko v svoja podjetja vpeljali sodobno kadrovsko politiko. Zaposleni, starejši od 45 let, pa bodo osvojili kompetence, ki bodo pripomogle k ohranitvi njihove zaposljivosti.Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada
prijava

cipke

7 razlogov za sodelovanje

1. Talenti različnih starosti so po raziskavah najbolj podizkoriščen organizacijski vir.
2. Približujemo se pomanjkanju talentov: leta 2030 bo v Sloveniji 175.000 manj delovno aktivnih prebivalcev kot danes.
3. Za rast podjetij zaradi demografskih sprememb ne bodo zadostovali samo mladi kadri.
4. Uspešnost podjetja v prihodnosti bo odvisna od sposobnosti aktivacije talentov vseh starosti.
5. Produktivnost podjetja naraste z zavzetostjo in vljučenostjo tudi starejših zaposlenih.
6. Na dvig ustvarjalnosti in inovativnosti vpliva raznolikost sodelavcev.
7. Znanje in izkušnje starejših so kapital, ki ne daje donosa, če ni aktiviran.