Naša država je že izvedla pomembne naložbe v digitalne tehnologije ter platforme, ki podpirajo digitalno transformacijo gospodarstva, seveda pa bo za naš uspeh kritičen prenos ekspertnega znanja v inovativne produkte, ki bi bili namenjeni tudi izboljšanju kakovosti življenja širše družbe. »Zato smo dali nastajajočemu inštitutu naslov Inštitut za voditeljstvo na področju digitalne preobrazbe in umetne inteligence, saj menimo, da samo usposobljeni voditelji lahko hitro in uspešno izvedejo prenos digitalne transformacije,« poudarja prof. Danica Purg, ki vodi IEDC – Poslovno šolo Bled. Slovenija ima odlične strokovnjake s področij digitalnih tehnologij in umetne inteligence. »Imamo Inštitut Jožefa Stefana in vrsto tehnološko dovršenih in izjemno inovativnih podjetij, kot sta Cosylab in Comtrade. IEDC, ki je ena najbolj inovativnih poslovnih šol v srednji in vzhodni Evropi, pa ima izjemne profesorje z vsega sveta, ki nudijo znanja o voditeljskih kompetencah, in tako bi lahko povezali strokovnjake, različna podjetja ter jim pomagali pri izboljšanju vodenja digitalne preobrazbe.«

Pobudnik inštituta je IEDC – Poslovna šola Bled, s podporo podjetja Roche Slovenija. Na prvem sestanku, ki je potekal ta teden, so se zbrali predstavniki več kot dvajsetih podjetij in akademskih ustanov iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Francije, Irske, ZDA, Velike Britanije in Singapurja. »Menimo, da bi tudi IEDC lahko prispevala svoj delež pri uresničevanju nacionalnega programa za umetno inteligenco, ki ga je vlada sprejela leta 2021 in v tem smislu si želimo povezovanja tudi z Mednarodnim raziskovalnim centrom za umetno inteligenco pod okriljem Unesca in Inštitutom Jožefa Stefana, ki je pionir na tem področju in zelo pomemben faktor razvoja,« zaključuje dr. Purgova.