Dnevnik.si

Konferenca Zlata nit 2020

Hibridno delo v prihodnosti:

Posnetek konference:

Izbruh epidemije pred letom dni je hibridno delo – torej kombinacijo dela na daljavo in v podjetju – izjemno pospešil. Delo na daljavo je za nekatere najboljši izum v zadnjih sto letih, za druge pa veliko breme, ki ga težko nosijo. Vsekakor pa je hibridno delo tema, ki jo je vredno nasloviti iz več zornih kotov. Zato vabljeni na spletno, pravzaprav hibridno konferenco Zlata nit 2020, ki je namenjena kadrovskim strokovnjakom in vsem, ki jih zanima delo z ljudmi.

24. marec 2021, od 13. do 16. ure

Program:

13:00 Uvodni nagovor: Uroš Taljat, vodja projekta Zlata nit, Dnevnik.

13:15 Hibridno delo najboljših zaposlovalcev: 3 podjetja x 3 nasveti  

13:45 Izzivi in rešitve dela na daljavo:   

  • Jadranko Grlič, glavni inšpektor, Inšpektorat RS za delo
  • Špela Ajdišek Robič, vodja pravne službe, Siemens
  • dr. Miha Škerlavaj, redni profesor, Ekonomska fakulteta UL

Jadranko Grlič
 

Jadranko Grlić od julija 2018 vodi Inšpektorat RS za delo, pred tem pa je 19 let opravljal delo inšpektorja v Inšpektoratu.

Oris vsebine

"Koronsko" leto 2020 je med drugim prineslo tudi priporočeno organiziranje izvajanja dela na domu. Trenutna situacija kaže, da bo opravljanje dela na domu za nekatera podjetja (p)ostala stalnica. Hitremu naraščanju obvestil o delu na domu se je moral prilagoditi tudi Inšpektorat RS za delo, ki od decembra 2020 sprejema le še elektronska obvestila delodajalcev o nameravanem organiziranju dela na domu.


Špela Ajdišek Robič
 

Špela Ajdišek Robič je vodja pravne službe pri Siemens d.o.o., s specializacijo na področjih  (mednarodnega) gospodarskega prava, prava javnih naročil, delovnega prava, prava IT ter elektronskih komunikacij, prava naprednih tehnologij ter varstva intelektualne lastnine. Je sodnica porotnica na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, vodja Sekcije Korporacijskih pravnikov Slovenije ter posvetovalna članica strokovnega odbora GZS pri Ekonomsko socialnem svetu za delo na daljavo.

Regulatorne spremembe dela na domu (zakon, kolektivne pogodbe dejavnosti in evropska konvencija):
- zakaj so spremembe zakonodaje na področju dela na daljavo dolgoročno potrebne?
- kakšne zakonodajne spremembe so se zgodile v zadnjem času na tem področju? (zakon, kolektivne pogodbe dejavnosti in evropska konvencija).


Miha Škerlavaj
 

Prof. dr. Miha Škerlavaj, je prodekan za raziskovanje ter redni profesor managementa na Ekonomski Fakulteti v Univerze v Ljubljani. Je tudi pridruženi redni profesor za področje vodenja in organizacijskega vedenja na BI Norwegian Business School. Aktiven je kot član Znanstvenega sveta Agencije Republike Slovenije za raziskovalno in razvojno dejavnost. Znanstvena skupnost ga ceni kot večkrat nagrajenega raziskovalca z objavami v prestižnih mednarodnih znanstvenih revijah kot so Harvard Business Review, Academy of Management Journal, Journal of Organizational Behavior, Leadership Quarterly in Human Resource Management. Vključen je v več mednarodnih raziskovalnih projektov s sodelavci iz vodilnih svetovnih poslovnih šol. Za svoj raziskovalno delo je v letu 2020 prejel prestižno Zoisovo priznanje za prispevek svetovni znanosti na področju ravnanja z znanjem in inovativnostjo. Objavil in uredil je tudi knjigo Capitalizing on creativity: Fostering the implementation of creative ideas at work ter študijo primera o Outfit7 pri ugledni poslovni šoli INSEAD Case Publishing.


14:15 Mednarodni pogled v prihodnost dela:
Erik Korsvik Østergaard, Bloch&Østergaard 


Erik Korsvik Østergaard
 

Erik Korsvik Østergaard je partner v podjetju Bloch&Østergaard, ki ga je ustanovil leta 2014. Magistriral je na Tehnični univerzi v Københavnu iz matematike kaosa, zaključil pa je tudi študij medkulturnega vodenja projektov. Kot direktor, vodja projektov in svetovalec je v zadnjih 15 letih sodeloval z različnimi podjetji na področju digitalizacije, strategij, upravljanja sprememb in organizacijskih preobrazb. Odlikuje ga strast do vodenja in angažiranja za vključenost zaposlenih. V zadnjih letih se ukvarja predvsem z razumevanjem mehanizmov prihodnosti dela, pri tem pa si prizadeva za vzpostavitev vodstvenega okvira, ki sodobnim organizacijam in voditeljem zagotavlja povezovanje med mega trendi, teorijo in prakso v resničnem življenju. Svoje ugotovitve je zbral v knjigi "The Responsive Leader", ki je izšla v 2018. Naslednje leto je izdal svojo drugo knjigo o novih načinih dela "Teal Dots in a Orange World", ki obravnava sodobno oblikovanje organizacij. Deluje tudi kot mentor, govornik in motivator. V prostem času pa je navdušen jazz pianist, pisec pesmi in pevec.
Erik Korsvik Østergaard sodeluje na povabilo projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI


14:45 Vprašanja in odgovori z digitalnim povabilom  

15.00  Odmor z Zlatimi praksami  

15:15 Raziskave in orodja: Prihodnost dela v številkah in dejstvih 

  • Nastasija Alt, Vodja projektov za pridobivanje in razvoj talentov, Adecco
  • Kaj nam govorijo podatki Zlate niti Dejan Gruban, partner in direktor in Iris Kaiser, HR svetovalka, Kadrovska asistenca

Nastasija Alt
 

Nastasija Alt je vodja projektov pridobivanja in razvoja talentov v največji kadrovski agenciji v Sloveniji in svetu, kjer povezujejo prava podjetja s pravimi kandidati. Specializirana je za vodenje selekcijskih postopkov, headhuntinga in kadrovskega svetovanja za kliente, kandidatom pa pomaga pri iskanju zaposlitve ali njihovi karierni tranziciji. Je tudi strokovnjak za izvajanje razvojnih programov vodij, ocenjevalnih in razvojnih centrov ter Change Managementa.

 

Prihodnost dela v številkah in dejstvih

Medtem, ko se svet postopoma izvija iz okov pandemije, nam postaja jasno, da se je trg dela korenito spremenil. Podjetja in posamezniki, ki so se uspeli prilagoditi hitri transformaciji, bodo leteli na krilih uspeha. Da bi bolje razumeli priložnosti in pričakovanja, tako od zaposlenih kot vodij, v tem novem obdobju, je The Adecco Group v lanskem letu opravil raziskavo, s katero so ocenjevali odnos do dela kar 8000 ljudi v različnih sektorjih. Rezultati razkrivajo velik razmak med trdno zasidranimi delovnimi vzorci, ki smo jih ohranjali več generacij in pričakovanji zaposlenih.


Dejan Gruban
 

Dejan Gruban, partner v Kadrovski asistenci, mednarodno akreditirani Profiles International in Human Synergistics International, svetovalec za področja selekcije, ocenjevanja in razvoja kadrov, poslovnega coachinga, izvajanja poslovnih simulacij in vaj ter raziskav zavzetosti zaposlenih, organizacijske kulture in poslovne učinkovitosti.

Z več kot 20-imi leti dela na zahtevnih projektih za domače in tuje naročnike je partner v Kadrovski asistenci, Dejan Gruban, sodeloval pri številnih zahtevnih projektih s področja ravnanja z ljudmi pri delu, uvajanja kompetenc v poslovno prakso številnih slovenskih podjetji, izdelave plačnih modelov in sistemov nagrajevanja, izbirnih kompetenčnih procesih, kadrovskega svetovanja ter drugih svetovalnih in razvojnih aktivnostih, namenjenih razvoju delovne uspešnosti in povečevanja učinkovitosti. Izvedel je preko 100 raziskav organizacijske kulture, klime, zavzetosti zaposlenih in organizacijske učinkovitosti, kot predavatelj pa sodeloval na preko 300 različnih usposabljanjih in delavnicah.

Iris Kaiser
 

Iris Kaiser, mag. psih., HR svetovalka, mednarodno akreditirana Profiles International svetovalka (Profiles Expert), svetovalka za področja selekcije, psihometričnih testiranj in promocije zdravja na delovnem mestu.

 

Oris vsebine:
Kljub nepredvidljivemu poslovnemu okolju v letu 2020 in dejstvu, da se ne da napovedovati prihodnosti in kljub izzivom z osebnega in poslovnega področja v 2020, so se odnosi v podjetjih najboljših zaposlovalcev celo izboljšali – najboljši zaposlovalci znajo tudi v »slabih« časih poskrbeti za medosebne odnose. Skupno gledano so rezultati na rekordno visokem nivoju.


15:45 PLUS povezuje in vključuje vse zaposlene  
Alenka Rozman in Petra Urh, Pivovarna Laško Union

Alenka Rozman
 

Mag. Alenka Rozman je od leta 2019 odgovorna za področje komuniciranja v Pivovarni Laško Union, ki je del družbe HEINEKEN. Bogate profesionalne izkušnje na področjih uporabniških strategij, marketinga, komuniciranja in komunikacijske analitike, trajnosti ter družbene odgovornosti je 25 let pridobivala v manjših in večjih mednarodnih organizacijah v slovenskem in v tujem lastništvu s poudarkom na tržiščih CEE.

Petra Urh
 

Petra Urh dragocene izkušnje v kadrovskih službah mednarodnih podjetij nabira že 9 let, in sicer na različnih področij, od rekrutiranja do razvoja kadrov. Od leta 2017, ko se je pridružila Pivovarni Laško Union, pokriva področje kadrov oskrbne verige, hkrati pa je tudi ambasadorka vključenosti in raznolikosti.

 

PLUS povezuje
Pivovarna Laško Union je kot del družbe HEINEKEN uspešno prebrodila izzive leta 2020 s številnimi dobrimi internimi komunikacijskimi in kadrovskimi praksami, ki se rodile v Sloveniji, nekatere pa tudi na nivoju korporacije. Zavzetost zaposlenih, učinkovitost pri delu, kakovost odnosov in jasna ter hitra komunikacija so bistvo uspešnega hibridnega dela v podjetju, ki mora zaradi narave dela kombinirati delo od doma, delo v podjetju in delo na terenu. Vas zanima, kako vplivajo brezalkoholno pivo, zeliščni čaj in izvirska voda na zavzetost sodelavcev v času pandemije?


16:00 Zaključek  

Dogodek bo moderiral Matej Delakorda.

 

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Za več informacij pišite na zlatanit@dnevnik.si

 

ZN