Odgovor: Ravnanje soseda predstavlja tipičen primer motenja posesti. Svetujem vam, da ga še enkrat pisno opozorite, naj odstrani gradbeni material, in mu v pismu omenite, da boste v nasprotnem primeru zoper njega vložili tožbo zaradi motenja posesti. To morate vložiti v 30 dneh od dneva, ko ste izvedeli zanj in za njegovo ravnanje. Sodišče bo odredilo prepoved nadaljnjih motilnih ravnanj in zahtevalo, da sosed stori vse potrebno, da se stanje vaše parcele vrne v prejšnje stanje in odstrani vse, kar je odmetal na vašo parcelo.

Vprašanje: Sosed je sodišču predlagal ustanovitev nujne poti prek mojega zemljišča, čeprav že ima dostop do svoje nepremičnine z druge strani, sicer po nekoliko slabši cesti. Lahko uspe z zahtevkom za nujno pot?

Odgovor: Nujna pot je posebna vrsta stvarne služnosti, ki jo sodišče dovoli za nepremičnino, ki nima za redno rabo oziroma uporabo potrebne zveze z javno cesto ali pa bi bila taka zveza povezana z nesorazmernimi stroški. Bistvena sta torej dva elementa, ki morata biti podana alternativno (ali – ali) – nepremičnina nima za redno rabo potrebne zveze z javno cesto ali pa bi bila taka zveza povezana z nesorazmernimi stroški. Glede na to, da ima sosed že dostop do svoje nepremičnine z druge strani, menim, da bo težko uspel s svojim zahtevkom, pri čemer ni tako pomembno, da je pot slabša. Sodišče bi nujno pot dovolilo le, če bi bila uporaba te druge poti povezana z nesorazmernimi stroški (če bi bila denimo pot občutno daljša, v izjemno slabem stanju, nevarna…).

Mag. Boštjan J. Turk