Odgovor: Če je dogovorjena služnost vožnje, se domneva, da je hkrati dogovorjena tudi služnost pešpoti, če ta ni izrecno izključena. Zemljiška potna služnost je lahko dogovorjena za določeno obliko ali vse oblike sredstev za transport – hoja, gonjenje živine, kolovoz, vožnja z vozili.

Vprašanje: Če sosedovo govedo neprestano hodi na naš travnik in posledično po travniku hodi tudi sosed sam, ali imamo pravico, da od njega zahtevamo prepoved? Na kakšen način se to lahko uredi?

Odgovor: Če gre za protipraven poseg oziroma motenje posesti, lahko s posestno tožbo zahtevate ugotovitev motenja ter preprečitev ponovnih posegov. Sodno varstvo pred motenjem oziroma odvzemom posesti je mogoče zahtevati v tridesetih dneh od dneva, ko je posestnik zvedel za motenje in storilca, najpozneje pa v enem letu od dneva, ko je motenje nastalo.

Posestnik pa nima pravnega varstva, če motenje temelji na zakonu. Zakon namreč določa, da lastnik domače ali udomačene živali lahko zasleduje žival na tuji nepremičnini. Vendar pa ima tudi lastnik nepremičnine možnost, da lastniku živali prepove dostop, ob pogoju, da žival brez odlašanja izroči lastniku.

V vašem primeru je vprašljivo, ali je med zemljiščema določena meja in z njo pravila glede gradnje mejne ograje. Prav tako ni izključena možnost, da ima lastnik sosednje nepremičnine določeno služnost na vašem zemljišču, ki mu daje pravico do motenja vaše posesti.

Mag. Boštjan J. Turk