Odgovor: Načelno da. V primeru, če gre pri teh delih za nujna dela, ki so potrebna za uporabo in izkoriščanje njegove nepremičnine, potem lahko začasno uporabi vašo parcelo zaradi izvedbe teh del, a le pod pogojem, da jih ni mogoče izvesti drugače ali jih je mogoče izvesti samo z nesorazmernimi stroški. Poleg tega je dolžan po uporabi vaše parcele na njej vzpostaviti prejšnje stanje (jo denimo počistiti, odstraniti gradbeni material …). V praksi sosedje za tako uporabo običajno ne zaračunajo nadomestila, a vam priporočam, da sosedu– glede na njegovo neprimerno obnašanje v preteklosti – vseeno omenite, da vam mora zato plačati določeno nadomestilo. To je namreč vaša pravica, ki jo imate v zakonu.

Vprašanje: Sosed, ki je že malo v letih, me je prosil, če mu pomagam pri nekaterih vzdrževalnih delih na njegovi hiši (košnja trave, spravilo lesa …). Zanima me, ali je sosedska pomoč sploh dovoljena ali se šteje za delo na črno?

Odgovor: Sosedska pomoč se ne šteje za delo na črno, če jo opravljate tako, kot to predvideva zakon. V skladu z njim se za sosedsko pomoč šteje opravljanje dela med sosedi posamezniki, kadar med njimi obstaja določena bližina v smislu prebivanja, pod pogojem, da med njimi ni sklenjene pogodbe in je delo opravljeno brez plačila.

Mag. Boštjan J. Turk