Odgovor: Za poseg v tujo lastninsko pravico je vedno potrebno soglasje. Predlagamo vam, da se poskušate s sosedom dogovoriti za služnostno pravico. Pri tem poudarite, da gre za odplačni pravni posel, kar pomeni, da bo sosed v zameno za uporabo dela njegovega zemljišča dobil primerno denarno nadomestilo, da bo poseg povzročil minimalno škodo in da boste po gradnji poskrbeli za povrnitev v prejšnje stanje nepremičnine.

Vprašanje: Sosed svoje vozilo pogosto parkira na našem zemljišču. Na to smo ga že večkrat opozorili, a nič ne pomaga. Kaj lahko storimo, da bo prenehal to početi?

Odgovor: Lahko bi denimo vložili tako imenovano posestno tožbo, s katero lahko od sodišča zahtevate prepoved motenja. Še prej se lahko s sosedom poskušate dogovoriti za ustanovitev služnostne pravice na vašem zemljišču (na njegovem delu), seveda v zameno za denarno nadomestilo. Če tega dela zemljišča ne potrebujete nujno, pa se lahko dogovorite tudi, da ga sosed odkupi.

Mag. Boštjan J. Turk