Vprašanje: Zanima me, kako v praksi poteka postopek določitve nujne poti na sodišču?

Odgovor: Postopek za dovolitev nujne poti se uvede na predlog lastnika nepremičnine, ki nima dostopa do javne ceste. Predlog se vloži na okrožno sodišče, na območju katerega leži ta nepremičnina. Sodišče dejansko uskladi nasprotujoča si interesa lastnika nepremičnine, ki nima povezave z javnim potnim omrežjem, in lastnika nepremičnine, po kateri naj bi ta nujna pot potekala. Za ta namen določi tudi narok, kamor povabi vse udeležence postopka in osebe, od katerih lahko pridobi potrebne podatke. Po preučitvi vsakega posameznega konkretnega primera sodišče s sklepom določi vrsto, obseg in smer nujne poti – pa tudi način uporabe ter primerno nadomestilo. Nujno pot sicer določi sodišče tako, da čim manj obremeni tujo nepremičnino, kar pomeni, da se z nujno potjo ne onemogoča ali znatno ovira uporabe tiste parcele, po kateri naj bi ta pot potekala.

Vprašanje: Ali je mogoče nujno pot tudi odpraviti?

Odgovor: Da, nujno pot je mogoče tudi spremeniti ali odpraviti, če zaradi spremenjenih okoliščin ta ni več potrebna. Spremenjene okoliščine so torej tista navezna okoliščina, na katero se lahko sklicuje lastnik nepremičnine, po kateri naj bi nujna pot potekala, in posledično zahteva, naj nujna pot preneha, denimo če postane nekoristna za uporabo nepremičnine, ki doslej ni imela povezave z javnim prometnim omrežjem.