Vprašanje: Zanima me, ali lahko sosedu sam preprečim, da meče odpadke na mojo parcelo, ali pa moram poiskati pravno pomoč in zoper njega vložiti tožbo na sodišču? Naj omenim, da je sosed zelo nesramen in se na mojo opozorila, naj preneha s tem početjem, ne ozira.

Odgovor: Zakon načelno dovoljuje tako imenovano samopomoč samo v izjemnih primerih, saj bi sicer obstajala nevarnost, da bi stranke same med seboj obračunavale, kar bi lahko povzročilo veliko škodo. Zato velja, da ima posestnik pravico do samopomoči proti tistemu, ki neupravičeno moti njegovo posest ali mu jo odvzame. Pogoj pa je, da je nevarnost neposredna, da je samopomoč takojšnja in nujna ter da način samopomoči ustreza okoliščinam, v katerih obstaja nevarnost. Vsi trije pogoji morajo biti izpolnjeni skupaj, to pomeni, da denimo samopomoč ni dopustna, če bi zoper soseda ukrepali šele nekaj dni od nastanka motenja posesti, pa tudi, če ne bi šlo za nujno ukrepanje. V vašem primeru bi vam samopomoč odsvetoval in bi vam raje svetoval, da zoper soseda vložiti tožbo zaradi motenja posesti.

Vprašanje: Kakšni so pogoji, da lahko vložim tožbo zaradi motenja posesti?

Odgovor: Sodno varstvo pred motenjem oziroma odvzemom posesti je mogoče zahtevati v tridesetih dneh od dneva, ko ste kot posestnik zvedeli za motenje in storilca, najpozneje pa v enem letu od dneva, ko je motenje nastalo. Sodišče potem daje varstvo glede na zadnje stanje posesti in nastalo motenje. Z odločbo o zahtevku za varstvo pred motenjem posesti odredi sodišče prepoved nadaljnjega motenja posesti oziroma odredi vrnitev odvzete posesti ter druge ukrepe, potrebne za varstvo pred nadaljnjim motenjem.