Odgovor: Da, to lahko storite. Zakon določa, da lahko lastnik nepremičnine, na kateri je nujno treba izvesti dela, ki so potrebna za uporabo in izkoriščanje nepremičnine, začasno uporabi sosednjo nepremičnino zaradi izvedbe del, če teh del ni mogoče izvesti drugače ali jih je mogoče izvesti samo z nesorazmernimi stroški. Do vaše parcele zato, da bi obrali sadno drevje, torej lahko dostopate, po uporabi pa morate na sosedovi nepremičnini vzpostaviti prejšnje stanje. Če bi sosed tako zahteval, mu morate za uporabo njegove parcele plačati tudi primerno nadomestilo.

Vprašanje: Želela bi kupiti staro hišo, ki bi jo obnovila, a nima dostopa do javne ceste. Kako bi to lahko rešila?

Odgovor: Problem je rešljiv, in sicer tako, da bi vložila zahtevo za določitev nujne poti. Sodišče bo dovolilo nujno pot za nepremičnino, ki nima za redno rabo potrebne zveze z javno cesto. Določiti pa jo mora tako, da se z njo čim manj obremeni tuja nepremičnina. Za uporabo nujne poti boste morali lastniku nepremičnine plačati tudi določeno nadomestilo.

Mag. Boštjan J. Turk