Odgovor: Vožnja soseda čez vaše zemljišče predstavlja motilno ravnanje. Na podlagi vašega opisa domnevam, da gre za protipravno ravnanje, torej da gre za vožnjo čez zemljišče brez kakršne koli pravne podlage oziroma upravičenja (služnostne pravice …), zato lahko zoper njega vložite tožbo zaradi motenja posesti. Sodišče bo na podlagi ugotovljenih dejstev potem verjetno prepovedalo sosedu nadaljnjo vožnjo s traktorjem čez vaše zemljišče in sprejelo morebitne druge ukrepe za varstvo pred nadaljnjim motenjem. Pomembno je, da sodno varstvo zahtevate v roku 30 dni od dneva, ko ste izvedeli za motilna ravnanja (ker gre za ponavljajoče se motenje, teče rok za vložitev tožbe od zadnjega motilnega ravnanja naprej), vendar najpozneje v roku enega leta, odkar je sosed začel voziti čez vaše zemljišče.

Vprašanje:

Veje sosedovega drevesa so se krepko razrasle na mojo parcelo na delu dovozne poti, ki se priključi glavni cesti. Vključevanje na glavno cesto je posledično postalo nevarno, saj se ne vidi prihajajočih vozil na glavni cesti. Ali lahko veje porežem tudi sam?

Odgovor: Zakon določa posebno obliko samopomoči, ko lahko lastnik nepremičnine odstrani in si prilasti veje sosedovega drevesa, ki segajo v zračni prostor njegove nepremičnine, vključno s koreninami, ki rastejo v njegovo nepremičnino, če ga motijo. Vendar pa je najprej treba pozvati soseda, da odstrani moteče veje, ki segajo v zračni prostor vaše nepremičnine, in šele če tega ne bo storil sam, smete sami porezati moteče veje.

Mag. Boštjan J. Turk