S tem naj bi omogočili učinkovitejše in hitrejše postopke za gradnjo, kar naj bi pomagalo zagnati gradbeno industrijo. Cilj je razumljiv in všečen. Marsikdo se je vsaj kdaj v življenju znašel v vlogi graditelja in še vsak se je spraševal, zakaj je vse tako komplicirano. Zadnjih 20 let je zato vsaka vlada napovedala poenostavitev postopkov v zvezi z gradnjo. Spektakularnih uspehov za zdaj ni, a tu in tam se zdi, da napredujemo. Tokrat menim, da ne in da bo težav za večino več, ne manj.

Najprej zato, ker so tokratne spremembe predvsem v korist investitorjev projektov, ki imajo lahko za okolje škodljive posledice. Največ bližnjic je namreč pri postopku, v katerem se hkrati z gradbenim dovoljenjem presoja tudi vplive na okolje. S takimi postopki se običajni smrtniki ne srečujemo v vlogi investitorjev, se pa tu in tam kdo znajde na nasprotni strani, ko mu grozi, da bo čez njegov vrt potekal nov daljnovod ali da mu bo hišo vzela nova cesta. In v takih primerih bi nam kakšna varovalka v postopkih, na primer neodvisni varuhi javnega interesa ali možnost upravnega spora, prišla še kako prav. Varovalke, za katere se zdi, da zapletejo postopke, so v njih prav zato, da ščitijo posameznike in širšo družbo. Zato jih tudi zahtevajo naša ustava, Evropska unija in mednarodne konvencije.

Interventne spremembe pa tudi ne prispevajo k predvidljivi zakonodaji na področju gradenj. Drastičen poseg v komaj dve leti veljaven zakon pomeni negotovost za investitorje, saj ni jasno, kakšni bodo njegovi dejanski učinki v praksi. Zamislimo si uradnika, ki izdaja dovoljenja, ko se sooča z začasnimi zakoni in določbami, ki se sklicujejo druga na drugo. Možnost napak v postopkih in s tem razlogov za spore na sodiščih se s tem povečuje, zaradi neusklajenih zakonskih rešitev pa lahko pričakujemo tudi spodbijanje nekaterih določb zakona. Mnogo projektov bo tako odvisnih od sodišč in tudi slednjim v zapleteni shemi zakonov in časovnic veljavnosti posameznih določb ne bo lahko.

Nepredvidljivost postopkov na stežaj odpira vrata odločitvam, ki temeljijo na argumentu moči, ne na moči argumentov, in na izvršenih dejstvih, kakršna so nam prinesla na primer TEŠ 6. In če boste v takih okoliščinah nasprotovali investiciji na vašem vrtu, ker je pač vaš, ne pa investitorjev, lahko hitro postanete administrativna ovira.