Odgovornost, skrb za živali in posledično zadovoljstvo njihovih lastnikov, natančnost in dobri poslovni odnosi so tisti kapital in vrednote, ki podjetju dajejo življenje, je prepričan Tomi Rumpf, direktor Veterinarske postaje Šmarje pri Jelšah, podjetja, katerega začetki segajo v šestdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je bila veterinarska služba na področju UE Šmarje pri Jelšah organizirana v okviru Kmetijske zadruge. Leta 1996 so bili zaradi zakona o veterinarstvu primorani zavod preoblikovati v družbo z omejeno odgovornostjo. »Zaposleni smo takrat imeli možnost, da sodelujemo v tem procesu. Sam sem takrat zaposlene prepričal, da je kljub skušnjavam in željam posameznikov najprimerneje, da ostanejo skupaj in delujejo kot ekipa, ki bo kos vsem izzivom. In teh ni bilo malo,« se spominja Tomi Rumpf in dodaja, da dober lastnik ni nujno tudi dober poslovni strateg, je pa praviloma odgovornejši do dela, strank in lokalnega okolja.

Rast je še posebno očitna v zadnjih dveh letih

Cilje podjetja so prilagajali potrebam trga: v začetku je bil glavni uspešno zdravljenje živali, kasneje pa so svojo dejavnost razširili. Za podjetje je bilo pomembno leto 2016, takrat so si zadali, da bodo postali prva specialistična ambulanta za velike in male živali ter da bodo glede na število veterinarjev in obseg poslovanja v tej stroki največji v Sloveniji. Poleg usmerjanja k razvoju ambulante za male živali, in standardnih storitev, ki jih ponujajo, so se tako odločili za prodajo vseh proizvodov (prehrana, higienski pripomočki in igrače), ki spadajo k živalim. Junija letos so se preselili na novo lokacijo, kjer zdaj veterinarska bolnišnica deluje v novih, sodobno opremljenih prostorih, z večjimi ambulantami, laboratorijem in kirurško dvorano.

Rast podjetja, ki je še posebno očitna v zadnjih dveh letih, je posledica unovčenja direktorjevih izkušenj – v preteklosti se je že preizkusil v vlogi direktorja veterinarske postaje, direktor je bil vse do leta 2008, ko so začeli razvijati nove dejavnosti. Nato je sprejel nove izzive, a je bil kot predsednik nadzornega sveta družbe in eden od lastnikov ves čas povezan in aktiven v ozadju. Aktivno se je v proces poslovanja vključil pred dvema letoma, ko so se odločili za širitev poslovanja, lani pa je prevzel vodenje družbe. Na podlagi koncesijske pogodbe šmarska veterinarska postaja svojo dejavnost opravlja na območju UE Šmarje pri Jelšah, od leta 2016 pa je njihovo tudi koncesijsko območje EU Šentjur z občinama Šentjur in Dobje.

Celostna ponudba zdravljenja in preventive

Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah je lani pridelala 1.346.694 evrov čistega dobička od prodaje, indeks rasti prodaje med letoma 2012 in 2017 pa znaša 174. V podjetju je trenutno zaposlenih 22 ljudi, od tega 15 doktorjev veterinarske medicine, pet tehnikov in dve sodelavki v režiji. Lastnikov je sedem, njihovi deleži pa so različni. Po besedah Rumpfa zaposleni natančno vedo, kakšna je strategija podjetja, in se z njo poistovetijo. Ključni vrednoti veterinarske postaje iz Šmarja pri Jelšah sta kakovost storitev ter celostna ponudba zdravljenja in preventive. Njihove storitve se od konkurence razlikujejo po ažurnosti in znanju kadra, saj imajo za skoraj vsako živalsko bolezen oziroma vrsto živali svojega specialista. To je tudi ena njihovih največjih konkurenčnih prednosti. ir