Odgovor

Stanovanjski zakon predvideva, da lahko etažni lastniki soglasno sprejmejo sklep, da se ustanovi skupnost lastnikov. Gre za pravno osebo, ki pa pravno subjektiviteto pridobi šele z vpisom v sodni register. Kar pomeni, da je pravno sposobna za sklepanje poslov upravljanja večstanovanjske stavbe, ne pa za opravljanje drugih dejavnosti. Hkrati z omenjenim sklepom pa morajo etažni lastniki sprejeti tudi statut. Vsako spremembo članstva je treba vpisati v statut in predložiti registrskemu organu.

Vsebina statuta mora vsebovati predvsem imena etažnih lastnikov (članov skupnosti), ime in sedež skupnosti, identifikacijsko oznako iz katastra stavb, dejavnost, način odločanja, način izpolnjevanja obveznosti etažnih lastnikov, način imenovanja predsednika in njegova pooblastila.

Vprašanje: Prejšnji teden smo se etažni lastniki odločili, da ustanovimo skupnost lastnikov za namen odločanja o upravljanju. Zanima me, kaj moramo poleg same odločitve o ustanovitvi skupnosti še sprejeti oziroma storiti, da bo skupnost lahko polnopravno delovala?

Odgovor

Poleg že storjenega morate najprej sprejeti statut (ki pa ga sprejmete, enako kot sklep o ustanovitvi, s soglasjem vseh lastnikov). Nato morate ustanovljeno skupnost vpisati v sodni register, saj šele z vpisom postane pravna oseba. Poleg samega sklepa o ustanovitvi skupnosti morate ob vpisu predložiti tudi statut, druge listine v skladu s predpisi o vpisu v sodni register ter akt o določitvi predsednika skupnosti.

Mag. Boštjan J. Turk