Po navedbah ministrstva mednarodne primerjave kažejo, da pravzaprav v nobeni od primerjanih držav pouka ne začenjajo pred 7.30, mnoge celo po 8. uri. Ukrep se izvaja v smislu zaščite otrok in je prilagojen otrokovemu in tudi sicer človeškemu bioritmu, so poudarili.

Na ministrstvu so opozorili, da je sposobnost učenja po 8. uri mnogo večja in učinkovitejša kot ob 7. uri ali še prej. Nekatere šole so navajale, da se pri njih že tradicionalno začenja pouk ob 7. uri ali celo pevski zbor ob 6.50.

Po oceni Zveze aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS) odločitev o kasnejšem izvajanju pouka povzroča težave predvsem šolam na podeželju. Številne šole so namreč morale začetek pouka prestaviti na primer na 8.20.

Zaradi te spremembe je veliko staršev nezadovoljnih, saj se praviloma pouk zaradi te prepovedi po besedah predsednika ZASSS Toneta Medena potegne v poznejše popoldanske ure. To pa v razpršenih šolskih okoliših povzroča težave predvsem pri usklajevanju urnikov prevozov učencev v šolo in iz šole z novim urnikom šole.