V tajnosti že doslej

Skrivalnice v tem zavodu, ki organizira Evropsko prestolnico kulture, niso novost. Seje programskega sveta so po njegovem konstituiranju potekale za zaprtimi vrati. Seje sveta zavoda so bile sprva javne, ko pa so se zanje začeli zanimati novinarji, so postale tajne. O poteku seje sme poročati izključno predsednik sveta Oto Luthar, ki javnosti poda zelo "cenzurirano" različico dogajanja na njej.

Z javnostjo delovanja javnega zavoda pa ima težave tudi poslovodstvo mariborskega zavoda, ki ga vodi generalna direktorica Suzana Žilič Fišer. Iz izjave, ki so jo dobili v podpis snovalci kulturne prestolnice, je namreč mogoče dobiti vtis, kakor da imajo opravka z neke vrste tajno službo, ne pa z javno kulturno ustanovo.

Visoka stopnja zaupnosti

Podpisnik Izjave o molčečnosti in varovanju poslovne skrivnosti se je med drugim zavezal k temu, da bo varoval "vsak podatek, s katerim se seznani za potrebe projekta, ali ki ga posameznik posreduje zaradi sodelovanja v tem projektu". Obenem se je obvezal, da bo varoval "podatke s pravili varovanja poslovnih skrivnosti" in da bo "uporabljal zaupne podatke samo za potrebe izdelave in realizacije projekta".

Hkrati bo zaposleni ali sodelavec EPK "opravil vse potrebne dejavnosti, da bodo zaupni podatki ostali tajni ter varni pred krajo ali kakršno koli protipravno odsvojitvijo" ter bo "preprečil, da bi se z zaupnimi podatki seznanile nepooblaščene tretje osebe". Za konec so se s podpisom zavezali še k temu, da bodo molčali in varovali skrivnosti "še dve leti po prenehanju projekta Maribor 2012 - Evropska prestolnica kulture".

"Urejanje notranjih razmerij"

Zakaj javni zavod Maribor 2012 potrebuje takšne izjave sodelavcev, nam Suzana Žilič Fišer ni znala podrobneje utemeljiti, zato je to nalogo prepustila pravniku zavoda Saši Drobnaku. Po njegovih besedah zaposleni in pogodbeni sodelavci s podpisom izjave zgolj sprejemajo takšen način ravnanja z informacijami, kot je določeno v internih aktih. "Podpisana izjava torej ureja notranja razmerja v zavodu in v ničemer ne vpliva na javnost delovanja zavoda. Vsak novinar ali drug prosilec lahko ne glede na to izjavo od zavoda kadar koli uradno zahteva in pridobi informacije, ki so javnega značaja," je razložil Drobnak. Sporočili so nam še, da je izjavo doslej podpisalo enajst zaposlenih in 24 izvajalcev.

Preverili smo, ali tudi v drugih javnih zavodih s področja kulture zaposleni podpisujejo tovrstne izjave. "Mi smo javni zavod, ki dela v javno dobro, vsi podatki so javno dostopni in nimamo kaj skrivati," se je našemu vprašanju čudil Danilo Rošker, direktor Slovenskega narodnega gledališča Maribor. "Za tovrstne izjave sem sicer že slišal, vendar jih podpisujejo zaposleni v gospodarskih družbah, ne pa v javnih zavodih." Tudi zaposleni Narodnega doma Maribor se niso z izjavo zavezali k večletni molčečnosti. "Naša pravnica se je ob moji poizvedbi samo zasmejala," nam je sporočil Boris Črnič, ki v tem javnem zavodu skrbi za stike z javnostmi.