Nov cenik vključuje tudi cene parkiranja osebnih vozil državnih organov, tujih predstavništev in hotelskih gostov; za celodnevno parkiranje vse dni v mesecu naj bi bilo treba plačati 42.000 tolarjev na mesec, za parkiranje ob delavnikih od 7. do 17. ure pa 32.000 tolarjev. Med novostmi, ki jih je prinesel odlok o cestnoprometni ureditvi, je taksa za izdajo dovoljenja za dostavo na območjih za pešce. Za vsako vozilo naj bi bilo treba plačati 20.000 tolarjev na leto oziroma 5000 tolarjev na dan za dostavo v dostavnem času, za dostavo zunaj določenega časa pa naj bi bilo treba odšteti 100.000 tolarjev na leto. Za tovorna vozila, delovne stroje in traktorje, ki bodo vozili po vpadnicah in cestah, ki oklepajo ožje središče, naj bi bilo po novem treba plačati 70.000 tolarjev na leto za vozilo do pet ton, 100.000 tolarjev za vozilo do deset ton in 200.000 tolarjev za težja vozila.