V začetku decembra sta črnomaljski župan Andrej Kavšek in direktor podjetja TGH Stjepan Jarnević podpisala pogodbo za projektiranje, gradnjo, opremo ter zunanjo ureditev Vrtca Loka. Naložba je vredna 3,6 milijona evrov, večino denarja bo zagotovila občina, od Eko sklada pa pričakujejo sofinanciranje v višini 468.000 evrov.

Pri TGH do sredine januarja pričakujejo dokončno potrditev idejne zasnove novega desetoddelčnega vrtca, sledi več faz priprave projektne dokumentacije, vlogo za gradbeno dovoljenje pa naj bi vložili še pred prvim majem. Gradbena dela naj bi stekla sredi junija, trajala pa naj bi eno leto. V novi stavbi bo na voljo 1680 kvadratnih metrov prostorov, od tega bo več kot polovica igralnih površin. Gradnja bo klasična, notranja ostenja in nekateri elementi pa leseni. V enoto Loka je v letošnjem šolskem letu vpisanih 107 malčkov, ki bi bili razseljeni po celotnem Črnomlju, če jih ne bi doma zadržali protikoronski ukrepi.

Izhod iz igralnic neposredno na igrišče

Predvidoma konec marca bodo porušili starejši del vrtca in na njegovem mestu zgradili dvoetažno stavbo za deset oddelkov, ki jo bodo s hodnikom povezali z novejšim delom obstoječega štirioddelčnega vrtca. V pritličju bo šest igralnic s pokritimi terasami za prvo starostno skupino, kuhinja, garderobe, pralnica ter telovadnica in večnamenski prostor, namenjen tudi krajanom. V nadstropju bodo štiri igralnice za otroke druge starostne skupine, uprava, zbornica.

Kot sta pojasnili arhitektki Mojca Gregorski iz arhitekturnega biroja Kontra arhitekti ter Maja Ivanič iz podjetja Oaza, bodo imeli otroci, tudi iz zgornje etaže, iz igralnic neposreden dostop veliko, razgibano travnato igrišče na jugozahodni strani. Ena od zanimivosti vrtca bodo tudi odprti prostori kuhinje in nekateri drugi prostori, ki bodo zasnovani tako, da bodo lahko otroci neposredno z igrišča spremljali, kaj se v teh prostorih dogaja. Predvidenih je tudi 44 parkirišč. Novi del vrtca bodo povezali z obstoječim objektom s štirimi igralnicami, ki pa trenutno ni predviden za obnovo. »Vsekakor je to naloga, ki nas še čaka,« pravi črnomaljski župan Andrej Kavšek.

Kmalu v gradnjo tudi šola

Ob tem občino čaka tudi eden največjih projektov doslej, dograditev osnovne šole Loka, ocenjene na 11 milijonov evrov. Starejši del šole iz leta 1967, že leta predviden za obnovo, je leta 2018 močno poškodovalo neurje s točo, tako da učilnice niso več uporabne. Vlada je tedaj sprejela sklep o pomoči oziroma sofinanciranju gradnje novega dela šole, občina tako pričakuje sofinanciranje v višini od 60 do 70 odstotkov naložbe. Po Kavškovih besedah ta čas poteka druga faza razpisa za izbor izvajalca, v kateri kandidati med drugim pripravljajo idejne zasnove in investicijski načrt. »Dokler tega nimamo v rokah, ne moremo po dokončni dogovor na vlado,« dodaja Kavšek.

Obnova oziroma dograditev šole, ki jo letos obiskuje 499 učencev, ima sicer dolgo brado. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno že leta 2018, a so nato projekte nekajkrat spreminjali. Ugotovili so namreč, da je najbolj smotrno porušiti celoten južni trakt, ga nadomestiti z novim ter navezati na obstoječi del šole, zgrajen leta 2000. V novem delu bo na voljo 4200 kvadratnih metrov površin. Gradbena dela naj bi začeli letos poleti, »po optimističnih napovedih«, kot pravi Kavšek, pa končali konec leta 2022 oziroma v začetku leta 2023.

Večina oddelkov predmetne stopnje bo tako vsaj še dve leti razseljena po Črnomlju, med drugim v bližnji srednji šoli, Poslovni hiši Stratus ter v podružnični šoli v Adlešičih, 13 oddelkov višjih razredov pa ostaja na matični šoli.