Drugič se je Drago Dubrovski udeležil glavne obravnave v zadevi Luka Zadar. Mariborsko okrožno sodišče ga je povabilo, da bi podrobneje utemeljil svoje mnenje ekonomske stroke. Sodni izvedenec danes ni prišel do besede, dve uri je zgolj poslušal, kako je obramba »cefrala« njegov pisni izdelek.

Obtožnica očita Ljubu Pečetu, Francu Ješovniku, Simonu Zdolšku in Mateji Vidnar Stiplošek, da naj bi julija 2007 v sostorilstvu zlorabili svoje položaje s tem, ko so pri NLB najeli 17,5 milijona evrov posojila, denar pa nato čez holdinga Zvon Ena in Zvon Dva preusmerili na račun I. J. Storitev. Družba, ki sta jo po neformalnih kanalih obvladovala cerkvena holdinga, je denar porabila za delnice zadrske luke, bančnega posojila pa ni nikoli vrnila. Specializirani tožilec Iztok Krumpak je prepoznal znake kaznivega dejanja tudi v kasnejšem izmiku delnic Luke Zadar iz stečajne mase holdinga Zvon Dva.

Načrt obrambe se ni uresničil

Obramba si prizadeva dokazati, da je bilo posojilo I. J. Storitvam gospodarno in da je imel cerkveni holding ustrezen vpliv na projektno družbo. Zagovorniki obtoženih nekdanjih vodilnih v padlih cerkvenih holdingih so svoje trditve nameravali podkrepiti z izvedenskim mnenjem finančne stroke, v prepričanju, da bo zanikalo očitke tožilca. Pričakovanje se ni uresničilo. Dubrovski je spisal za obrambo zelo neugodno izvedensko mnenje.

Med drugim je ocenil, da so bile I. J. Storitve že pred prejemom spornega posojila insolventne, zatem pa se je insolventnost skozi šestletno obdobje samo še stopnjevala. Posojilo je bilo zavarovano zgolj z dvema bianko menicama in je ostalo v celoti neodplačano tudi zato, ker cerkvena holdinga nista imela nikakršnega vpliva nad poslovanjem I. J. Storitev.

Zagovorniki so vsuli plaz kritik nad izdelkom Dubrovskega. Da je izvedenec nekorektno in pristransko opravil svojo nalogo in presegel svoja pooblastila, je očital Zdolškov zagovornik Dušan Pungartnik. In da je Dubrovski uporabil napačne podatke ter je odgovarjal na vprašanja, ki mu jih sodišče niti ni zastavilo.

Pungartnik si je prizadeval preprečiti zaslišanje izvedenca že na decembrskem naroku, med drugim z zahtevami za izločitev predsednice senata, okrožne sodnice Danile Dobčnik Šošterič. Obe zahtevi je tedaj zavrgla, ker naj bi odvetnik na tak način hotel zavlačevati postopek in spodkopavati avtoriteto sodišča.

Obtoženi zlil svoj gnev na izvedenca

Svoj prav si obramba zdaj prizadeva doseči drugače. V sodni spis je vložila strokovno mnenje ekonomske in finančne stroke izpod peresa Romane Fišer. Obenem terja pritegnitev novega sodnega izvedenca. Najbolj oster napad na Dubrovskega je danes izvršil obtoženi Franc Ješovnik, ki je nekoč zamenjal soobtoženega odvetnika Ljuba Pečeta na položaju člana uprave holdinga Zvon Dva. Po Ješovnikovih besedah sta lažnivo mnenje pisala izvedenec in tožilec skupaj ali kar tožilec sam. Dodal je, da tožilski konstrukt temelji na rahitičnem očitku, da je bila družba I. J. Storitve insolventna in kapitalsko neustrezna.

Dobčnik-Šošteričeva je Ješovnika opozorila, naj ne bo žaljiv, nato pa sklenila, da ne bo zaslišala Dubrovskega, temveč mu bo dala čas za podrobnejšo seznanitev z očitki obrambe. K besedi ga bo povabila konec meseca.

Leta 2013, ko sta bila oba Zvonova že v stečaju, je lastnik I. J. Storitev postalo podjetje Danijela Robnika, s čimer se je preprečilo, da bi delnice Luke Zadar pristale v stečajni masi cerkvenih holdingov. Robnik je za slamnatega direktorja I. J. Storitev izbral Jožefa Tišlarja, tedaj zaposlenega v njegovi taksi družbi. Tudi v nadzornem svetu so sedeli Robnikovi taksisti, med drugim Robert Lubej. Iz njegovega današnjega zaslišanja nesporno izhaja, da je bil zgolj slamnati nadzornik. S poslovanjem družbe se ni ukvarjal, niti ni imel pogleda vanj. Izjave, s katero se je strinjal z imenovanjem na položaj, ni prebral. »Bil sem bedak,« je bil samokritičen Lubej.