Lastnik mariborskega taksi podjetja Danijel Robnik, po izobrazbi tekstilni tehnik, ki je leta 2013 preko z Zvonovi povezane družbe I.J. Storitve in svoje družbe Dilucolo na za zdaj še nepojasnjen način prišel do lastništva v zadarski luki, je bil precej redkobeseden. Še posebej ko je obramba omenila, da je bil Robnik pred leti v zvezi z omenjenim poslom v preiskavi, tožilec Iztok Krumpak pa je na njihovo vprašanje danes odvrnil le, da priča trenutno ni v nobeni kazenski preiskavi ali postopku.

Je pa povedal, da od lanskega avgusta ni več lastnik luke, prav tako da ne pozna nikogar od obtoženih, le Pečeta naj bi enkrat srečal na Pohorju. Tožilca je precej zanimala tudi njegova povezava z zdaj že pokojnim Jožetom Tišlerjem, ki je bil nekaj časa na čelu I.J. Storitev, pa tudi nekaterih drugih družb iz kroga, povezanega z Robnikom, sicer pa je pri Robniku delal kot taksist.

Priča je pojasnila, da je bil Tišler skoraj del njegove družine, kot nekakšen posvojenec, sicer pa da sta se ukvarjala z kupovanjem t.i. »garbage firm«, od katerih sta si obetala nekaj zaslužka. V posle naj bi se vključevali še nekateri njihovi taksisti. Eden med njimi Peter Marinič je danes povedal, da mu je Tišler predlagal ustanovitev podjetja, prek katerega bi se dalo kaj zaslužiti.

Povedal je, da je bil leta 2013 v pisarni odvetnika Ljuba Pečeta, kjer so podpisali dokumente, po katerih je postal član nadzornega sveta, a da je bilo to tudi vse, kar je vedel o tej zadevi. Obtoženih z izjemo Pečeta ne pozna, tudi zaslužil ni ničesar, je dodal. Z njegovim pričanjem se ni strinjal Peče, ki je zatrdil, da Mariniča ne pozna in da ga nikoli ni videl.

Po krajšem odmoru je njegov zagovornik Silvo Godič senatu pod vodstvom Danile Dobčnik Šoštarič zatrdil, da je Marinič tožilca Krumpaka po odhodu iz dvorane vprašal, če je zanj zadeva končana in lahko gre, kar po njegovem dokazuje, da se s tožilcem očitno poznata že od prej. Slednji je to ostro zavrnil in dejal, da je priči samo odgovoril, da lahko gre, če mu je sodnica to dovolila. Ob tem je zahteval ponovno zaslišanje priče, da bi razjasnili trditve obrambe.

Zaslišan je bil tudi Silvo Zorec, ki je imel preko svojega podjetja z Zvonom Ena podpisano svetovalno pogodbo za posle z investicijskimi družbami v Bosni in Hercegovini. Večkrat je družbo I.J. Storitve omenjal le kot eno od prijateljskih družb, jo je pa, tako kot ostale znotraj kroga Zvonov, kot pooblaščenec zastopal na skupščinah.

Na vprašanje tožilca, kaj je zanj prijateljska družba, je Zorec odvrnil, da gre za podjetja, ki vsaj navzven kapitalsko niso povezana z Zvonovi, so pa z naložbami in na skupščinah delovala v skladu z navodili Zvonov. Trdil je, da je bil največ v stiku z Zdolškom, pozneje tudi Ješovnikom, manj pa z ostalima dvema. Ni pa se spomnil, kdo ga je pooblaščal za zastopanje na skupščinah.

Sodišče je danes zaslišalo še hrvaškega odvetnika Domagoja Krpino, ki je v tistem času zastopal družbo Manus, prav tako vključeno v verižni posel z Luko Zadar, do katere so imele I.J. storitve za okoli 19 milijonov evrov terjatev. Zatrdil je, da Peče naj ne bi imel nobenega vpliva pri prodaji, se je pa z njim nekajkrat posvetoval o pravih vidikih posla.

Specializirano državno tožilstvo četverici očita, da naj bi julija 2007 usklajeno zlorabili položaj s tem, ko so pri NLB prejeli 17,5 milijona evrov posojila, denar pa nato prek holdingov Zvon Ena in Zvon Dva preusmerili na račun družbe I.J. Storitve. Slednja je denar porabila za delnice zadarske luke, denarja pa zaradi poznejšega stečaja nikoli vrnila.