Naloga izvedenca ekonomske stroke je bila ugotoviti, ali je bila družba I.J. Storitve, prek katere je cerkveni holding izvedel nakup delnic zadrske luke, v času sklepanja posla leta 2007 solventna. Dubrovski je na prejšnjem naroku 6.januarja ocenil, da je bila, ko je prejela posojilo od Zvona Ena, že insolventna in kot taka nezmožna vračati že glavnico, kaj šele obresti.

Obramba mu je očitala, da je v svojem mnenju zajel širše obdobje od tistega, ki zadeva obtožnico, prav tako pa naj njegova presoja ne bi temeljila na takrat veljavni zakonodaji. »To mnenje sta pisala dva človeka, izvedenec in tožilec, če ne celo tožilec sam, da bi utemeljil svoj konstrukt,« je takrat poudaril obdolženi Franc Ješovnik, nekdaj na čelu uprave Zvona Dva.

Specializirani državni tožilec Iztok Krumpak ni delil njihovega mnenja in je nasprotoval predlogu za imenovanje novega izvedenca. Tudi sodni senat je sledil njegovemu predlogu, da bi bilo treba najprej slišati odgovore Dubrovskega na izražene pripombe.

Izvedenec bi se moral danes opredeliti tudi do s strani obrambe predloženega izvedenskega mnenja Romane Fišer. Po uri in pol čakanja, da bi le prišel na vrsto, se to tokrat ni zgodilo. Obramba je danes namreč predložila še dopolnjeno mnenje Fišerjeve ter pripombe na izvajanje izvedenca, ki jih je za njih spisal pravnik Šime Ivanjko.

Senat pod vodstvom Danile Dobčnik Šoštarič je zato sklenil, da bodo Dubrovskega znova povabili 17. februarja, ko se bo seznanil z novimi dokaznimi predlogi. Takrat bodo najprej prisluhnili Fišerjevi, nato pa po potrebi oba tudi soočili. Še pred tem bodo en narok prihodnji teden namenili prebiranju sodnega spisa, še enega pa so razpisali za 2. marec.

So pa danes na sodišču vendarle dočakali Zvonimirja Zlopašo, zakonitega zastopnika družbe Dilucolo, v lasti katere so pristale delnice Luke Zadar. Ta ni imel veliko povedati. Potem ko ga je sodnica seznanila s tem, da je lastništvo omenjenega paketa delnic sodišče začasno zamrznilo in da obstaja možnost odvzema, je dejal, da bi se na takšno odločitev zagotovo pritožili, ker bi bila po njegovem neutemeljena. Sicer pa sam ne pozna nikogar od obtoženih, je še dodal.

Nekdanja članica uprave Mateja Vidnar Stiplošek, ki se je na zatožni klopi znašla skupaj z Ješovnikom, nekdanjim članom uprave Zvona Dva Ljubom Pečetom in predsednikom uprave Zvona Ena Simonom Zdolškom, pa je danes podala dopolnjeni zagovor, v katerem je znova zanikala očitke. Kot je dejala, ne ve, zakaj bi delala na škodo Zvona Ena, ki ji je zagotavljal ekonomsko in socialno varnost.

Ponovila je, da so bile I.J. Storitve zgolj projektno podjetje, ki pravnoformalno niso bile v lasti Zvonov, so pa z njo vse v skladu s predpisi upravljali ljudje iz kroga obeh holdingov. Sama je res podpisala pogodbo za kratkoročno 17,5 milijona evrov vredno posojilo Zvona Ena omenjenemu podjetju, a po pooblastilu in na pobudo Zdolška, saj glede na pretekle izkušnje ni imela razloga, da tega ne bi storila.

Tudi v času globalne finančne krize, ki je niso mogli predvideti, so se trudili projekt speljati na najboljši način, a so se "politične sile odločile drugače, zaradi česar so morali leta 2011 objaviti insolventnost". Na vprašanje tožilca, čigave so bile delnice Luke Zadar, je dejala, da verjetno v lasti Zvonov. Zakaj ob njunem stečaju niso postale del stečajne mase, pa ni znala odgovoriti, rekoč da je to vprašanje za stečajno upraviteljico.