Fišerjeva vabila ni dvignila, četverica obtoženih - Ljubo Peče, Franc Ješovnik, Simon Zdolšek in Mateja Vidner Stiplošek - pa bo tako skupaj z odvetniki na soočenje med Dubrovskim in Fišerjevo, pri katerem vztrajajo, morala počakati do 13. marca.

Obramba je sicer izvedensko mnenje Draga Dubrovskega označila za nestrokovno in nekorektno, ta pa za zdaj na njihove pripombe še ni mogel odgovoriti.

Njegova naloga je bila ugotoviti, ali je bila družba I.J. Storitve, prek katere je cerkveni holding izvedel nakup delnic zadrske luke, v času sklepanja posla leta 2007 solventna. Dubrovski je ocenil, da je bila, ko je prejela posojilo Zvona Ena, družba že insolventna in kot taka nezmožna vračati že glavnico, kaj šele obresti.

Obramba mu je očitala, da je v svojem mnenju zajel širše obdobje od tistega, ki zadeva obtožnico, prav tako pa naj njegova presoja ne bi temeljila na takrat veljavni zakonodaji. »To mnenje sta pisala dva človeka, izvedenec in tožilec, če ne celo tožilec sam, da bi utemeljil svoj konstrukt,« je takrat poudaril obdolženi Ješovnik, nekdaj na čelu uprave Zvona Dva.

Specializirani državni tožilec Iztok Krumpak ni delil njihovega mnenja in je nasprotoval predlogu za imenovanje novega izvedenca. Tudi sodni senat je sledil njegovemu predlogu, da bi bilo treba najprej slišati odgovore Dubrovskega na izražene pripombe s strani Fišerjeve in pravnika Šimeta Ivanjka.

Specializirano državno tožilstvo obtoženim očita, da naj bi julija 2007 zlorabili položaj s tem, ko so pri NLB prejeli 17,5 milijona evrov posojila, denar pa nato preko obeh holdingov preusmerili na račun družbe I.J. Storitve. Ta je denar porabila za nakup delnic zadarske luke, denarja pa zaradi poznejšega stečaja ni nikoli vrnila.