V trgovinski vojni med ZDA in Kitajsko velja v tem tednu izpostaviti uvedbo novih carin v ZDA v višini 15 odstotkov nad raznovrstnimi izdelki, ki prihajajo iz Kitajske. Medtem je Kitajska kot protiukrep uvedla nove dajatve na ameriško nafto. Zaradi stopnjevanja konflikta je na surovinskem trgu padla cena črnega zlata, medtem ko je cena zlata ponovno zrasla. Kot kaže, se nam pričakovani dogovor med velesilama vedno bolj oddaljuje.

V Južni Ameriki pa smo bili priča padcu tečajev državnih obveznic. Cene argentinskih obveznic so tako v ponedeljek upadle do rekordno nizkih vrednosti. Posledica padca cen obveznic je bila državna uvedba nadzora nad kapitalom, ki želi zaustaviti padanje valute, ki lahko vodijo v bankrot države.

Kljub pestremu globalnemu dogajanju se tečaji na svetovnih kapitalskih trgih krepijo, razlog za to lahko pripišemo nizkim obrestnim meram, ki bodo očitno vztrajale veliko dlje časa, kot je bilo sprava pričakovano.