Od Evropske centralne banke, ki bo zasedala v četrtek, se pričakuje spodbujevalne ukrepe. Kakšni bodo ti ukrepi, je težko reči, saj so že zdaj obrestne mere za depozite bank pri centralni banki negativne, učinek povečanja teh obrestnih mer pa je vprašljiv, zato gre pričakovati druge nekonvencionalne monetarne ukrepe.

V ZDA je makroekonomska slika še vedno zelo dobra, vendar je jasno zaznati negativne vplive trgovinske vojne in močnega dolarja, ki poslabšujejo poslovanje ameriških podjetij. Na roko jim zagotovo gre centralna banka, ki je že enkrat znižala temeljno obrestno mero, 18. septembra pa kapitalski trg pričakuje ponovno znižanje obrestne mere za četrtino odstotne točke. V nadaljevanju bomo torej videli, ali bodo centralne banke uspešne, kot so v preteklosti že bile, in bodo ponovno zagnale rast svetovnega gospodarstva, kar bo pozitivno vplivalo na delniški trg.