Projekt so poimenovali Vrtiljak in po besedah Mateje Pohlin, strokovne sodelavke za kadre pri Tobačni Ljubljana, z njim spodbujajo vseživljenjsko učenje s poudarkom na vsebinah, ki bogatijo življenje in širijo obzorja, tako poslovno kot zasebno. »V projekt smo vstopili z zavedanjem, da je posameznik, ki osebnostno raste in je zadovoljen sam s seboj, tudi dober pri svojem delu,« je dejala Pohlinova. Srečanja potekajo enkrat na mesec, dve do tri šolske ure, teme pa lahko predlagajo zaposleni sami.

Zdravje, vzgoja, odnosi, varčevanje…

Vsebine so različne, vse od komunikacije, čustvene trdnosti, obvladovanja stresa in izgorelosti, do zdravega načina življenja in vzgoje ter medosebnih odnosov. Srečanja so potekala tudi na temo prve pomoči in krvodajalstva, varčevanja in priprave na starost, pa medgeneracijskega sodelovanja in prodajnih veščin… »Srečanja so neobvezna, so pa nanje vabljeni vsi ne glede na delovno mesto,« je povedala Pohlinova in dodala, da k izvedbi povabijo zunanje izvajalce, strokovnjake z različnih področjih, na srečanja pa navadno pridejo tisti zaposleni, ki jih vsebina zares zanima. »Pomembno se nam zdi, da se vsak sam odloči za svojo osebnostno rast in da v to ni prisiljen. Skupina je posledično resda manjša, kot bi bila, če bi bila udeležba v njej obvezna, toda tisti, ki se udeležijo izobraževanja, so tam res prisotni in od povedanega tudi največ odnesejo.«

Širjenje znanja, dvig zavzetosti

Po besedah sogovornice iz Tobačne Ljubljana je projekt Vrtiljak oziroma ideja za njim preprosta, a ima prebojne rezultate, saj povezuje in dviguje zavzetost zaposlenih. »Ker se je praksa izkazala kot zelo dobra, v prihodnje načrtujemo njeno nadaljevanje in nadgradnjo. Vse do decembra imamo teme že izbrane, projekt pa se bo zagotovo nadaljeval tudi v prihodnje,« je sklenila. zm