Anketo o iskanju zaposlitve med Slovenci so v okviru raziskave, ki jo za zaposlitveni portal MojeDelo.com pripravlja Mediana, opravili na vzorcu 607 ljudi. Polovica teh anketirancev svojo zaposlitev vidi kot vsaj relativno varno. Glede na preteklo merjenje je precejšnja porast števila mnenj, da je zaposlitev zelo varna. Obenem se je značilno zmanjšal delež tistih, ki menijo, da njihova zaposlitev sploh ni varna. Le 3,9 odstotka vprašanih meni, da lahko kadar koli ostanejo brez svoje trenutne zaposlitve.

Vseeno na preži za novo

Število aktivnih iskalcev zaposlitve v letošnjem letu ostaja podobno v primerjavi z lanskim letom. Novo zaposlitev jih aktivno išče več kot četrtina (26 odstotkov), največ (44 odstotkov) pa jih o tem razmišlja občasno. Glavni razlog za iskanje druge zaposlitve je želja po boljšem plačilu. Višja plača je vsako leto pomembnejša, saj bi leta 2016 s tem razlogom zamenjalo delovno mesto 24,6 odstotka vprašanih, letos pa 36 odstotkov vprašanih. V zadnjem letu sta vse pomembnejša še dva dejavnika, želja po boljših odnosih in delovnem okolju ter iskanje novih izzivov.

Pozitivno okolje na prvem mestu

Med 17 ponujenimi ključnimi dejavniki, ki bi vplivali na izbiro nove zaposlitve, je največ anketiranih izpostavilo pozitivno delovno okolje, sledita možnost zaposlitve za nedoločen čas in bližina delovnega mesta. Zmanjšal pa se je delež tistih, ki kot ključni dejavnik pri izbiri nove zaposlitve izpostavljajo možnost osebnega razvoja, fleksibilen delovni čas ter možnost napredovanja znotraj podjetja. Iščejo okolje, v katerem se bodo dobro počutili. Sicer anketiranci še vedno menijo, da so najverjetnejša pot do nove zaposlitve zveze in poznanstva. zm