Četudi je bil v zadnjih letih narejen velik korak naprej, poleg spolne, nacionalne in rasne diskriminacije v delovnem okolju obstaja tudi diskriminacija proti osebam LGBTI. Pri nas na področju zagotavljanja vključujoče kulture podjetja in omogočanja varnega okolja za vse zaposlene, tudi za istospolno usmerjene in transspolne posameznike, vidno izstopa Novartis, lastnik družbe Lek, kjer so junija pred svojo poslovno stavbo v Ljubljani v znak podpore skupnosti LGBTI izobesili mavrično zastavo. Mavrične zastave so istočasno dvignili v številnih Novartisovih državah po svetu. »S tem simboličnim dejanjem smo želeli sporočiti, da naj bo na delovnem mestu vsak to, kar želi biti, in da naj bo ob tem na to tudi ponosen,« je povedal Nejc Jaka Sekula, globalni vodja področja raznolikosti in vključenosti v Novartisovih tehničnih dejavnostih. Veliko elektronskih sporočil podpore je prejel po koncu meseca ponosa, tako od bližnjih sodelavcev kot od Novartisovih zaposlenih iz različnih držav sveta, pa tudi od drugih slovenskih podjetij, celo konkurenčnih, ki so izrazila podporo mavričnim prizadevanjem.

Biti to, kar si

To, da ima Novartis ničelno toleranco do kakršne koli oblike diskriminacije, je bil za Sekulo eden od razlogov, zakaj se je odločil pridružiti podjetju. Po njegovih besedah je sploh za mlade, tako imenovane milenijce, izjemno pomemben dejavnik, da so v delovnem okolju lahko to, kar so, in da jim ni treba lagati. »Predstavljajte si, da vsak ponedeljek pridete v službo in se z najožjimi sodelavci pogovarjate o tem, kaj ste počeli konec tedna. Vi pa morate lagati, ker si kot moški ne upate povedati, da ste bili nekje s partnerjem in ne partnerico. Ne upate, ker ne veste, kakšne bodo posledice,« je s primerom ponazoril sogovornik in usmeril k znanstvenim dokazom, ki govorijo o neizpodbitni premo sorazmerni povezavi med počutjem zaposlenih in delovno učinkovitostjo: »Če morate vsak dan izbirati besede, lagati in zanikati svoj pravi jaz, gotovo niste najboljša različica samega sebe, ki kipi od idej, zavzetosti in kreativnosti. In obratno. Vključenost in sprejemanje sta torej nekaj najboljšega za posameznika in posledično nekaj najboljšega za podjetje.«

Kako podpirati sodelavca LGBTI

Pred dvema letoma je Lek podpisal listino raznolikosti, vsi Novartisovi zaposleni so zavezani kodeksu ravnanja, ki govori o ničelni toleranci do diskriminacije, a, kot dodaja Nejc Jaka Sekula, brez truda posameznikov diskriminacije ne zmanjša noben akt ali kodeks. V prvi vrsti je treba besede s papirja prenesti v dejanja. Začnemo lahko vsak pri sebi, pri pogovoru s sodelavci in zavestnem razmišljanju o tem, da ne »sklepamo« po svoje in da si ne ustvarjamo svojih slik, ampak vprašamo in poslušamo. Sogovornik je dodal primer: »Ko govorimo s sodelavcem, uporabljajmo nevtralne besede, namesto da sklepamo, katerega spola je njegov življenjski partner. Pomembno je tudi, da damo drugim vedeti, da sprejemamo drugačnost.« Podjetja lahko v svojo kulturo vključijo številne aktivnosti, je svetoval Sekula in naštel izobešanje mavrične zastave v času meseca ponosa, pripovedovanje osebnih zgodb, udeležbo na paradi ponosa, prikazovanje filmov, delavnice, okrogle mize, razstave umetnikov, izobraževanja, publikacije in druge vsebine, povezane s to tematiko. Velika mednarodna podjetja so na tem področju korak pred drugimi, čeprav multinacionalkam tudi pri nas uspešno sledijo nekatera zagonska podjetja in manjša podjetja, ki so kadrovsko »pisana« in se zavedajo prednosti, ki jo to prinaša.

Izgubi vsak posameznik in izgubi podjetje

Vsak dan se vozimo v službo po isti poti, in ko nekega jutra naletimo na cestno zaporo in moramo po obvozu, je naš prvi odziv praviloma negativen. »Upremo se samo zato, ker je nekaj drugače od pričakovanega in znanega, ne zato, ker je kaj od tega narobe ali prav. S tem, ko se oprijemamo tistega, kar nam je znano, in negativno sodimo tisto, kar je drugačno, si ustvarjamo nepotrebne omejitve,« je dejal Sekula. »Obvoz se na primer lahko izkaže za boljšo, krajšo, hitrejšo pot do službe. Zakaj potem ne bi pomislili, da nekdo iz skupnosti LGBTI med zaposlenimi nima boljše ali celo najboljše poslovne ideje? Če ga izključimo, izgubimo mi, izgubi on, izgubi podjetje,« je še poudaril sogovornik in pozval vsakega, ki to bere, naj zavestno in vsakodnevno dela za sprejemanje drugačnosti v vseh njenih pojavnih oblikah.