Postopek prodaje nepremičnin in projekta Tobačna mesto utegne kmalu biti zaključen. Višje sodišče v Ljubljani je namreč stečajnemu upravitelju družbe Imos-G dovolilo sklenitev kupoprodajne pogodbe s predkupnim upravičencem Igorjem Pezdircem. Slednji bo tako smel kupiti vseh 49 nepremičnin na območju Imosovega nasedlega projekta. Pezdirc je sicer na območju Tobačne solastnik dveh od 49 parcel. Če njegov lastniški delež pretvorimo v kvadraturo, je Pezdirc po podatkih iz sklepa višjega sodišča lastnik 346 kvadratnih metrov, medtem ko je celoten kompleks Tobačne mesto velik 86.000 kvadratnih metrov. Pri odločanju se je višje sodišče oprlo na odločbo ustavnega sodišča, ki je aprila ugotovilo, da Pezdirc ne glede na svoj solastniški delež lahko uveljavlja predkupno pravico na vseh parcelah. Ustavno sodišče je na Pezdirčevo pobudo presodilo, da bi kršitev te pravice pomenila poseg v njegovo pravico do zasebne lastnine.

Spomnimo, stečajni upravitelj Imos-G Grega Erman je sprva nepremičnine na območju Tobačne nameraval za 25 milijonov evrov prodati avstrijski družbi EWO Bauträger. A ker je Pezdirc uveljavljal svojo predkupno pravico na zemljiščih, je Erman pogodbo avgusta lani nato moral skleniti s slednjim. Nato se je vnel pravni spor, prvostopenjsko sodišče je najprej ugodilo pritožnikom, ki so vztrajali, da Pezdirc ne more predkupne pravice uveljavljati na vseh zemljiščih, kar je potrdilo tudi višje sodišče. A ustavno sodišče je presodilo drugače in temu je nato v novem postopku sledilo tudi višje.