Odgovor: Priposestvovalna doba je odvisna od tega, ali gre za dobroverno (bona fide) ali pa ne gre za dobroverno izvrševanje služnosti. Če gre za dobroverno izvrševanje služnosti, ta nastane s priposestvovanjem, če je lastnik gospodujoče stvari dejansko izvrševal služnost deset let. Če pa ne gre za tako vrsto izvrševanja služnosti, pa je treba, da se služnost dejansko izvršuje dvajset let, pod pogojem, da lastnik služeče stvari temu ni nasprotoval. Stvarne služnosti pa sploh ni mogoče priposestvovati, če je lastnik gospodujoče stvari zlorabljal zaupanje lastnika ali neposrednega posestnika služeče stvari ali če je služnost izvrševal s silo ali zvijačo ali če je bila služnost dovoljena do preklica.

Vprašanje: Kako je s služnostjo, če se izkaže, da je prišlo do delitve nepremičnine, na kateri je bila ustanovljena služnost, ali pa, če je prišlo do delitve nepremičnine, v korist katere je bila ustanovljena služnost?

Odgovor: Če se razdeli nepremičnina, ki jo služnost bremeni (služeča nepremičnina), ostane stvarna služnost le na tistih delih, na katerih se jo je izvrševalo, če pa se razdeli gospodujočo nepremičnino (tisto, v korist katere učinkuje), pa ostane stvarna služnost v prid vsem njenim delom.

Mag. Boštjan J. Turk