Odgovor: Če je dogovorjena služnost vožnje, se domneva, da je hkrati dogovorjena tudi služnost pešpoti, če ta ni izrecno izključena. Tovrstna služnost je lahko sicer dogovorjena za določeno obliko ali vse oblike sredstev za transport – hoja, gonjenje živine, kolovoz, vožnja z vozili.

Vprašanje: Če sosed neprestano hodi po našem travniku, ali imamo pravico, da od njega zahtevamo prepoved? Na kakšen način se to lahko uredi?

Odgovor: Predvsem vam svetujem zunajsodni dogovor. Če pa to ne bo mogoče, in se bo izkazalo, da gre za protipraven poseg oziroma motenje posesti, lahko s posestno tožbo zahtevate ugotovitev motenja ter preprečitev ponovnih posegov (hoje po vašem travniku). Sodno varstvo pred motenjem oziroma odvzemom posesti je mogoče zahtevati v tridesetih dneh od dneva, ko je posestnik zvedel za motenje in storilca, najpozneje pa v enem letu od dneva, ko je motenje nastalo.

Mag. Boštan J. Turk